Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 enn året før.

Publisert Sist oppdatert
Elise Ottesen-Jensens hus i finvær med studenter samlet på gresset

Fakultetet produserte 118,8 publikasjonspoeng i 2022. Det er en økning fra 106,6 poeng i 2021.  

Også i 2022 var Handelshøgskolen ved UiS i forskningstoppen blant de norske handelshøgskolene. Ser man på antall publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt, havner skolen på en tredjeplass over de mest produktive forskerne med 1,32 poeng. Det viser tall offentliggjort av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse den 14. april. 

For handelshøgskoler er ABS en viktig rangering for å vurdere kvaliteten på forskningen. De vitenskapelige tidsskriftene som forskningen publiseres i rangeres fra 1 til 4*, der 4* er høyeste nivå. I 2022 publiserte forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS 19 artikler i 4- og 4*-tidsskrifter. Det er en økning fra 12 året før. 

I Norge vurderer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kvaliteten på forskningen ved å dele vitenskapelige tidsskrifter i nivå 1 og 2, der 2 indikerer høyere vitenskapelig kvalitet enn nivå 1. I fjor var over halvparten (52,6 prosent) av forskningen ved Handelshøgskolen ved UiS på nivå 2, opp fra 48,5 i 2021. 

Portrett av Ola Kvaløy
Dekan Ola Kvaløy. Foto: Marie von Krogh

– Vi er veldig fornøyde med det vi leverte på forskningsfronten i fjor. Økt fokus på forskningskvalitet gir resultater. Vi leverer interessant og relevant ny innsikt på en rekke problemstillinger knyttet til arbeidsliv, næringsliv og grønn omstilling, og publiserer i velrennomerte vitenskapelige tidsskrifter. De siste årene har vi også vokst mye og rekruttert flere internasjonale toppforskere. Dette styrker oss igjen på utdanning, der studentene våre får oppdatert kunnskap fra forskningsfronten, sier dekan Ola Kvaløy. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan strategisk ...