Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Published Endret
Chandan Podder

Frå: Bangladesh

Studieprogram: Master i økonomi og administrasjonHandelshøgskolen ved UiS

Spesialisering: Strategisk marknadsføring og analyse

Anna: Engasjerer seg i innovasjonshuset Lyspæren

Chandan Podder

UiS er svært dedikert rundt berekraft, og har høg kvalitet på sine akademiske program

Chandan Podder , student

Kvifor har du vald å ta ein master i økonomi og administrasjon?

Når eg tenker på «økonomi og administrasjon» tenker eg på eit stort felt som lærer deg alt frå grunnen av om korleis du leiar eit selskap. Derfor ønska eg å satse på ei karriere i næringslivet. Eg har ei umetteleg nysgjerrigheit for forretningspraksis, og eg planlegg å bruke det eg lærer i mitt yrkesliv. Målet er å kome til topps i mitt felt som ein banebrytande marknadsførar og gründer.

Kva spesialisering tar du, og kvifor?

Eg har alltid hatt eit svakt punkt for marknadsføring. Eg har lært kor viktig det er å tolke store mengder data for å blant anna kunne ta gode avgjerder om marknadsføringstrategiar og planar.

Etter å ha undersøkt litt, bestemte eg meg for at spesialiseringa strategisk marknadsføring og analyse her på UiS ville passe godt for meg. Her kan ein også utvikle kunnskap og evner til å analysere marknadstrendar, forbrukeratferd og konkurrentstrategiar.

Kvifor valde du å studere på Universitetet i Stavanger?

Eg såg på fleire faktorar: Campus, klima, fritidsaktivitetar, trygd, og meir. Men UiS har eit senter for innovasjon, ein vakker og stor campus, mange idretts- og sosiale klubbar, aktive studentforeininger, eit døgnopent bibliotek, og stort treningssenter. Universitetet er også svært dedikert rundt berekraft, og har høg kvalitet på sine akademiske program. Så då oppfylte UiS nesten alle mine krav, og nå er eg her!

Korleis ser ein typisk dag ut som student for deg?

Ein dag på UiS for meg startar vanlegvis med førelesingar. Så møter eg helst studiegruppa mi for å diskutere dagens oppgåver. Så drar eg ofte på treningssenteret, og et i kantina. Bokkafeen på campus er ein av mine favorittplassar for å slappe av. Viss eg har energi på kvelden sit eg gjerne på biblioteket og les. Og for å få tilbake energien drar eg ofte på nettverksarrangement arrangert av SiS eller Lyspæren.

Elles liker eg å hoppe på ein tilfeldig buss som tar meg til ein vakker stad, og så tilbringe tid der. Dette er ein fantastisk måte å utforske landskapet rundt Stavanger på, noko som eg har gjort fleire gongar.

Har du nokre spesielle minne som du vil trekke fram herfrå til nå?

Eg har mange gode minne etter halvanna år her. Som for eksempel fjellturar, reiser rundt i Noreg og andre europeiske byar, delta i startup-arrangement, nyte Stavanger, med meir.

Sjølve oppstartseventyret mitt her er noko eg vil ha med meg for alltid. Eg kjem frå ein forretningsfamilie, og har alltid hatt ein gründeridé buande i meg. Då eg først fekk vite at UiS gir ein enorm moglegheit gjennom Lyspæren til å jobbe med nye og innovative konsept, kunne eg ikkje unngå å gripe sjansen. Eg synest dette er ein av dei mest imponerande tinga UiS har å by på. Eg har møtt ei rekke svært profesjonelle og solide folk gjennom mi reise.

Har du nokre råd for framtidige studentar?

Eg trur at evna til å vere allsidig og tilpasningsdyktig er viktig. For enten om du er internasjonal eller lokal student, så vil ikkje alltid livet gå etter planen. Etter eg høyrde ordtaket Nyt reisen, ikkje målet så blei eg sjølv meir tilpasningsdyktig. Uansett om du til slutt oppnår målet ditt, så er det vegen du banar og innsikten du får som er uvurderleg.

Ikkje ver redd for å be om hjelp. Nesten alle eg har møtt ved UiS, frå professorar til administrasjon til studentar, har ikkje vore anna enn hjelpsame og snille!

Master i økonomi og administrasjon

Bli siviløkonom – Søk innan 15. april

Lyspæren

Innovasjonshuset på Ullandhaug

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...