Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av UiS om «Fra offer til kriger». Det er et arbeidsforberedende tiltak for unge mellom 18 og 30 år.

Published Endret

Begge studentene er inne i sitt siste semester av master i rus- og psykisk helsearbeid.  Med veiledning av førsteamanuensis Unn Elisabeth Hammervold har de hver for seg forsket på utviklingen til deltakere i prosjektet «Fra offer til kriger». Prosjektet tilbyr arbeidsforberedende trening for mennesker som har droppet ut av skole eller ikke finner seg til rette i arbeidslivet. Flere av dem har også psykiske helseproblemer og/eller tidligere rusproblematikk. Her handler det om å hjelpe disse personene videre fra der de er og med den bagasjen de har. Deltakerne i tilbudet møter på en arbeidsplass hver dag og spiser frokost sammen. Deretter starter den individuelt tilpassede arbeidsdagen sammen med de ansatte.

Verken Langesæter eller Ågesen hadde hørt om tilbudet før det ble presentert under et forskningstorg som en del av masterutdanningen. Begge syntes prosjektet virket interessant, og valgte derfor å skrive masteroppgavene sine om dette. Både deltakere og ansatte ved «Fra offer til kriger» var til stede under seminaret, som ble innledet av Hammervold.

Kvinnelig student som holder presentasjon i undervisningsrom.
Hanna Sofie Berg Langesæter presenterte funnene sine.

– Etter seminaret satt jeg igjen med et inntrykk av at de funnene vi presenterte var gjenkjennelige for deltakerne. Dette gjelder ikke bare de som jeg hadde intervjuet. Jeg fikk både verbale og non-verbale bekreftelser på at det jeg hadde kommet frem til ga mening, sier Langesæter, som har en bachelorgrad i barnevern fra før. Hun ønsker å jobbe i Kriminalomsorgen eller innenfor ungdomspsykiatri etter endt utdanning.

Forsket på selvstigmatisering blant deltakerne

Presentasjonen hennes har tittelen «Hva skjer med deltakernes selvstigmatisering gjennom deltakelsen i prosjektet «Fra offer til kriger?». Gjennom bearbeiding av materialet kom hun frem til at det i stor grad kan anses at deltakernes selvstigmatisering minker i løpet av prosjektet, samtidig som anerkjennelsen øker.

– Det sammenfattede materialet viser at intervjuobjektenes uttalelser beskriver en slags «reise» fra meningsløshet og kaos, til fellesskap og mening, sier 24-åringen fra Kristiansand.

Langesæter gjennomførte syv individuelle, semistrukturerte intervjuer på Orstad, hvor «Fra offer til kriger» har sin base. Her spiste hun frokost med de andre og ble vist rundt på området før intervjuene fant sted.

I presentasjonen din belyser du problemstillinger med sitater fra deltakerne. Hvordan bidrar dette til å øke forståelsen?

– Ved flere tilfeller brukes det sitater fra intervjuobjektene for at deres stemme tydelig skal komme frem. I studien illustreres funnene av sitater for å begrunne hvordan jeg har kommet frem til de funnene jeg viser til, understreker hun videre.

Fikk bekreftelse for funnene sine fra de fremmøtte

Presentasjonen til Kine Marie Ågesen har tittelen «Deltakelse i ‘Fra offer til kriger’ – deltakernes erfaring med egen identitet i deres personlige recovery-prosess». Hun sitter også igjen med en god opplevelse av å se at alle virket interesserte og engasjerte da hun presenterte. I likhet med medstudenten sin fikk hun også bekreftet at deltakerne opplevde at funnene i oppgaven representerte deres erfaringer.

Kvinnelig student som holder presentasjon i undervisningsrom.
Kine Marie Ågesen presenterte deltakernes utvikling.

Før prosjektet «Fra offer til kriger» beskrev deltakerne manglende mestringstro. Flere av dem hadde erfaringer med å falle ut fra jobb eller skole. En negativ selvfølelse i form av at de ikke opplevde å ha noen verdi, opplevelse av meningsløshet som skyldtes det å ikke ha noe å stå opp til om morgenen og manglende tilhørighet ble trukket frem av flere av intervjuobjektene. De beskrev også utfordringen med å skape sosiale relasjoner uten en arena som jobb eller skole.

– Under og etter deltakelse beskriver de en styrket selvfølelse, ettersom de har blitt tryggere på seg selv og sin egen verdi. Dette resulterer videre i bedre selvtillit gjennom å oppleve mestring. Jeg gjennomførte syv semistrukturerte dybdeintervjuer av deltakerne. Det har vært godt å ha Hanna som en støtte gjennom arbeidet med masteroppgaven. Vi har imidlertid bevisst valgt å ikke skrive sammen, ettersom det er en viss fare for at materialet blir likt når vi har intervjuet flere av de samme personene, forklarer Ågesen.

I januar i år startet 23-åringen fra Stavanger i en stilling som behandler på Sandnes DPS poliklinikk. Dette er en jobb hun ønsket seg allerede mens hun gjennomførte en bachelorgrad i sykepleie. Samtidig vil hun fortsette å jobbe der etter fullført mastergrad.

Følte seg sett og hørt av studentene

To av deltakerne i «Fra offer til kriger» som ble intervjuet i masterprosjektene var også villige til å bli intervjuet etter seminaret. En av disse er Lene, som synes det var interessant å se hvordan Langesæter og Ågesen jobbet og hva de kom frem til:

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, men ble positivt overrasket og følte de har sett og hørt oss krigere og fått godt frem hva dette tilbudet gjør for oss. Jeg synes videre at samarbeidet med studentene var vellykket. De er to trivelige jenter som er lette å snakke med. Det føltes trygt å fortelle dem om hverdagen, sier hun.

Til høsten skal Lene begynne på Norsk Fotofagskole i Trondheim, hvor hun skal gå på linjen som heter Kunstfotografi. Drømmen hennes har alltid vært å jobbe med noe medierelatert - enten som fotograf eller en annen stilling der hun kan bruke kreativiteten sin.

Tre kvinnelige deltakere foran kantine med uskarp bakgrunn.
Fra venstre: Hanna Sofie Berg Langesæter, Lene og Kine Marie Ågesen.

Hvordan har deltakelse i «fra offer til kriger» påvirket livet ditt?

– Til å begynne med var det givende å få litt mål og mening med hverdagen og å ha noe å stå opp til om morgenen. Etter en stund hvor jeg har fått prøve mye forskjellig har jeg funnet tilbake mestringsfølelse. Nå skal jeg prøve meg på studier, noe jeg egentlig var helt sikker på at ikke kom til å skje. Dette tilbudet har hjulpet meg med å tro mer på meg selv og å følge drømmene mine, sier Lene.

Har fått større arbeidsglede

Den andre deltakeren som stilte opp til intervju heter Raymond. Han lærte mer om hvordan forskningsprosessen fungerer på forskjellige stadier av å delta i masterprosjektene, både i henhold til sosiologiske- og psykologiske problemstillinger. Han synes også at studentene var imøtekommende og profesjonelle, og fremhever samarbeidet som en meget positiv opplevelse. Deltakeren fremhever videre at innholdet i seminaret var interessant og fremstilt på en god måte.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli med på «Fra offer til kriger»?

– Fordi samhandlingen mellom veileder og deltaker er ekstremt bra for å oppnå hver enkelt persons mål. I tillegg legges det vekt på å skape et godt arbeidsmiljø, som basert på min egen erfaring har vært veldig positivt, svarer Raymond.

Deltakelsen har gitt han tilbake gleden som finnes i en ærlig dags arbeid. Det har også hjulpet han med å bli mer komfortabel i sosiale situasjoner. Raymond ønsker å jobbe som elektriker i nærmeste fremtid, men er også åpen for andre håndverksyrker dersom perspektivet hans endres over tid.

– Ikke alle har like lett for å gå på skole og søke jobb

Linda Øye var blant de ansatte ved tilbudet som deltok på seminaret. Hun er daglig leder, og kommenterte underveis at deltakerne må fortjene plassen for å gå fra offer til kriger.

Bildet viser fire kvinnelige deltakere på seminar. Tre av dem holder diplom.
Fra venstre: Hanna Sofie Berg Langesæter, Unn Elisabeth Hammervold, Kine Marie Ågesen og Linda Øye. Øye ga de tre førstnevnte diplom som takk for innsatsen.

– Vi har et intervju når de starter. Der er det spørsmål om hva de drømmer om og hva som hindrer dem i å være der. Vi er innom forventninger, både deres og våre. Vi snakker om å matche innsatsen. Når de strekker seg, gjør vi det samme. De må vise at de fortjener plassen med å møte forventinger om å møte opp og bidra med å spille hverandre gode, sier Øye.

Hun understreker videre at krigerne deres antakelig er mer attraktive i arbeidsmarkedet enn personer fra NAV. I tillegg blir de ansatte ved «Fra offer til kriger» lagt merke til – også utenfor arbeidsplassene deres. Næringslivet ser ifølge henne at ikke alle har like lett for å gå på skole og søke jobb.

Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter seminaret?

– Det ble utrolig sterkt for alle oss ansatte. Vi visste ingenting om deltakernes liv før oppstart hos oss, og derfor ble vi utrolig ydmyke av funnene. Det ble en påminnelse om hvor heldige vi er som får slå følge med dem i en viktig del av livet deres. Samtidig fikk jeg en bekreftelse på at metoden jeg har utviklet fungerer, samt at viktige elementer fra min egen erfaring som er tatt med ble fremhevet av krigerne. Eksempler på dette er å bli sett, likeverdighet, se det friske og verdien av å være savnet, sier Øye videre.

Lager dokumentar om prosjektet

Ansatte fra filmselskapet Vinterfilm møtte også opp på seminaret, ettersom de skal lage en dokumentar om «Fra offer til kriger». Det vil bli en fortelling om håp, holdninger og å anerkjenne at alle kjemper en ukjent kamp for å nå sine mål og drømmer.

– Ingen drømmer om verken NAV eller helsetjenester. Det er verktøy for å nå drømmene sine. Vi er klare for vekst og flere lokalavdelinger. Jeg håper derfor at denne filmen vil øke etterspørselen etter tilbudet vårt andre steder i landet. Jeg mener at det mangler en film om psykisk helse som fronter det friske, så dette er veldig spennende, sier Øye avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...