Hvordan bruker vi historien?

Vi møter fortiden overalt; i skolen, i film og tv, i politisk kommunikasjon, på museum eller på ferie. Forskerne i «Future Pasts Group» ser på hvordan vi tolker og bruker fortiden og historien.

Publisert Sist oppdatert
Statsminister Winston Churchill, president Franklin Roosevelt og Sovjetunionens leder Josef Stalin på Jaltakonferansen, et ukeslangt møte i februar 1945, der lederne for Storbiritannia, USA og Sovjetunionen diskuterte planer for Europa etter krigen. (Offisielt amerikansk foto fra konferansen. Wikimedia Commons)

For forskerne i Future Pasts Group er historie ikke bare noe som har skjedd i fortiden, men noe som gjør det mulig for oss å forstå vår egen tid og definere hvem vi er som enkeltindivider og som grupper.

Vi fødes inn i historier om suksesser og nederlag og vi bruker selv erfaringer og hendelser fra fortiden for å påvirke andre.

Bevisst bruk av fortiden

Fortellinger om fortiden gjør at fortidens hendelser veves inn i nåtiden.

Men bruken av fortiden er aldri nøytral. Ulike aktører bruker, mer og mindre tydelig, historiske hendelser for å gjøre dem aktuelle igjen og skape en felles oppfatning av hendelsene nå og i framtiden.

Nasjonalisme og globalisering

Fremveksten av populisme og nasjonalisme, særlig i Europa, men også i andre deler av verden, har ført til fornyet interesse for egen nasjonal fortid.

Samtidig utfordrer globalisering og digitalisering, migrasjonsprosesser og multikulturalisme etablerte nasjonale fortellinger om fortid og historie.

Knyttet til identitet

Fordi det er så nært knyttet til individuell og kollektiv identitet, er det å problematisere framstillingen av fortiden en av hovedutfordringene i dagens multikulturelle samfunn.

Forskerne i Future Pasts Group skaffer kunnskap om hvordan historiske fortellinger påvirker mennesker på ulike arenaer og utfordrer begreper og teorier til å undersøke dette.

Målet er å styrke den kritiske historiebevisstheten i samfunnet, i vitenskapen og i skolen.«Vi forstår alltid fortiden gjennom vår egen samtid.»

Alexandre Dessingué , leder for forskergruppen
Future Pasts Group

Forskere: 14

Tilknyttede forskere: 10

Leder: Professor Alexandre Dessingué

Følg oss på Facebook

Forskergruppen

Professor i nordisk litteratur
51831639
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i engelsk
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51832657
Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
Førsteamanuensis i historie/samfunnsfag
51831019
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i filosofi
51831507
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i samfunnsfag
51833674
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i allmennpedagogikk
51831001
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51832956
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i historie/historiedidaktikk
51831411
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i lesevitenskap med vekt på historiedidaktikk og historie-/minnekultur
51831380
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Tilknyttede forskere

Dr Arthur Chapman, historiedidaktikk, Institute of Education, University College London.

Dr Kate Moles, sosiologi, School of Social Sciences, Cardiff University, UK.

Professor Barbara Törnquist-Plewa, Øst-Europa-studier, Universitetet i Lund

Professor Claudia Lenz, historie og samfunnsvitenskap, Menighetsfakultetet

Professor Helge Jordheim, kulturhistorie og museologi, Universitetet i Oslo

Professor Kenneth Nordgren, samfunnskunnskapdidaktikk, Karlstad universitet

Professor Kjetil Jakobsen, historie, Nord Universitetet

Professor Mario Carretero, psykologi, University of Madrid, Spain and FLASCO, Argentina.

Professor Paula Hamilton, historie, Australian Centre for Public History, University of Technology, Sydney, Australia.

Professor Stefan Berger, sosialhistorie, Ruhr University Bochum, Germany.