VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om VITE
Videobasert utviklingstilbud

VITE-prosjektet er utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Basert på CLASS

Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Faglig og sosialt læringsutbytte

Ønsket er at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene.

VITE har fokus på de positive lærer-elev-interaksjonene. Foto: GettyImages

I samarbeid med ansatte fra Læringsmiljøsenteret vil lærere som deltar i prosjektet få mulighet til å utvikle interaksjonene i klasserommet. Lærerens klasseromsinteraksjoner baseres på videoopptak fra ordinære skoletimer. 

Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er et teori- og forskningsforankret observasjonsverktøy utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Ettersom tilbudet tar utgangspunkt i lærerens egen praksis, varer over et skoleår og benytter et forskingsforankret og valid rammeverk er det grunn til å anta at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene. I neste omgang kan det føre til økt faglig og sosialt læringsutbytte.

Forskergruppe

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
51832971
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap og spesialpedagogikk
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Forsknings- og utviklingsprosjekter ved Læringsmiljøsenteret