VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

Published Endret
Fakta om VITE
Videobasert utviklingstilbud

VITE-prosjektet er utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Basert på CLASS

Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Faglig og sosialt læringsutbytte

Ønsket er at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene.

VITE har fokus på de positive lærer-elev-interaksjonene. Foto: GettyImages

I samarbeid med ansatte fra Læringsmiljøsenteret vil lærere som deltar i prosjektet få mulighet til å utvikle interaksjonene i klasserommet. Lærerens klasseromsinteraksjoner baseres på videoopptak fra ordinære skoletimer. 

Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er et teori- og forskningsforankret observasjonsverktøy utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Ettersom tilbudet tar utgangspunkt i lærerens egen praksis, varer over et skoleår og benytter et forskingsforankret og valid rammeverk er det grunn til å anta at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene. I neste omgang kan det føre til økt faglig og sosialt læringsutbytte.

Vil øke elevengasjementet i klasserommet

Les om doktorgradsprosjektet tilknyttet VITE

Forskergruppe

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
51832971
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap og spesialpedagogikk
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Forsknings- og utviklingsprosjekter ved Læringsmiljøsenteret

ROBUST

trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

Læringsmiljøprosjektet

barnehage og skole

CIESL

klasseleiing - teori til praksis

Bry deg!

sammen mot mobbing