Fagartikkel: Jeg kan jo lese!

Elever som strever med lesing har ofte opplevd mange nederlag. Opplevelser av manglende mestring kan i neste omgang påvirke elevenes tro på egne evner og gi et lavere selvbilde.

Published Endret

fire barn leser bøker ved bord

I artikkelen under, som er hentet fra Spesialpedagogikk 4/2010, skriver Liv Stuestøl om hvordan man kan hjelpe elever som strever med lesing til å oppleve mestring og å få økt motivasjon. Hun kommer også med praktiske tips til hvordan man kan arbeide for å bedre elevers leseferdighet.

Les artikkelen (pdf):