Boktips for ungdomstrinnet: En lettlest bok med litterære kvaliteter

"En gang" av Morris Gleizman engasjerte elever på ungdomstrinnet som hadde lite erfaring med å lese litteratur. Den gir også kunnskaper som kan ha relevans i religion og historie. Les om hvordan lærer Anne Tandberg og elevene jobbet med boka.

Publisert Sist oppdatert

Bokforside: Illustrasjon av trist gutt. Bak han brenner en himmel av hebraiske tegn, og et hakekorsflagg kommer fram gjennom himmelen.
"En gang" av Morris Gleitzman er gitt ut av Gyldendal.

Av lærer Anne Tandberg

Om boka

Romanen En gang (2010)  handler om Felix, som foreldrene plasserer i et katolsk barnehjem i Polen for å beskytte ham under jødeforfølgelsen i 2. verdenskrig. Han rømmer fra barnehjemmet, møter en pike, og reiser ut for å finne foreldrene. Romanen er episodisk og spenningen er knyttet til om de vil overleve eller ikke. Den er skrevet i jeg-person, og har en kronologisk handlingsgang. Hovedpersonen, Felix, er vesentlig yngre enn elevene mine, men ingen av dem oppfattet boken som en barnebok.

Elevenes møte med boka

Vi hadde tre timer i uken til rådighet. Ingen av elevene hadde lest en tekst i omfang av en roman før, og bare en av elevene hadde norsk som morsmål.

En gang  var ekstra lett å ”selge inn” til ungdommene fordi den også gir kunnskaper om religion og historie. Jeg viste kort til ulike kompetansemål og sa at elevene kunne få bruk for innholdet denne boken også i RLE og samfunnsfag. ”Dere leser en og får tre”, reklamerte jeg. Det likte elevene godt.

Jeg varierer måten å ”lese” elevene inn i bøker på. Noen ganger leser jeg et spennende parti i boken som jeg vet vil vekke nysgjerrighet hos elevene. Noen ganger bruker jeg trailere fra filmer eller jeg kan lese fra begynnelsen av boken. Med En gang valgte jeg å bruke fortelling. Men før vi kom så langt hektet vi på forkunnskaper om 2. verdenskrig, og en polsk pike i gruppen fikk snakke litt om det å være katolikk. Så startet jeg med noe sånn som dette:

”En gang under andre verdenskrig i levde det en gutt som var litt yngre enn dere. Han het Felix og bodde på et barnehjem. Mammaen og pappaen hans hadde plassert han der fordi de ble forfulgt. Hvis de ble tatt, ville de bli drept. Foreldrene ville redde livet til gutten sin. Gutten savner foreldrene sine veldig, og det er et tøft miljø på barnehjemmet. Felix har det vondt, men da han har vært der i tre år og åtte måneder får han en gulrot i suppen sin. Felix tenker at gulroten er et tegn fra foreldrene om at han skal komme etter dem. Hva tror dere Felix kommer til å gjøre?”

Elevenes lesing og underveis i lesinga

Etter noen spørsmål fikk elevene bøkene sine og begynte å lese selv. I gruppen var det ulike typer svake lesere. Noen leste fort og feil, andre sakte og feil eller sakte og riktig. Etter en uke ble første leser ferdig. Hun lånte umiddelbart fortsettelsen Så. Halvparten av eleven i gruppen valgte å lese . Før lesingen av En gang hadde vi i to uker arbeidet med kortere tekster med fokus på: førlesing , overvåking av egen lesing og hva vi skal gjøre når det er ord vi ikke forstår. Elevene hadde egen notatbok for å skrive ned slike ord. Jeg laget ordforklaringer som vi gikk igjennom, pugget ordene og hadde tester.

Etter hvert kapittel (jeg tok utgangspunkt i den seneste leseren) stoppet vi opp og snakket om det vi hadde lest. Jeg stilte spørsmål som for eksempel ”Hva skulle torturgjengen gjøre med den nye gutten på do?" Felix har mye fantasi og en naiv tilnærming til mye av det som skjer. Jeg stilte derfor også spørsmål som: ”Kunne gulroten virkelig være et tegn fra foreldrene?” I mange av tilfellene klarte elevene å se realiteten. Jeg passet på at alle var med i handlingen og forsøkte også å få elevene til å tenke fremover i teksten. ”Hva kan Felix komme til å gjøre nå?” Ulikt lesetempo var ikke noe hinder i denne sammenhengen.

Etter lesing

Etter at vi var ferdige med boken skulle vi arbeide med to sjangre, dagbok og fagartikkel. Dagboken skulle være Felix sin, og det var lov til å dikte like mye som Felix. Artikkel som sjanger hadde vi øvd mye på. Elevene skulle skrive om jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig. De hadde mal for fagartikkelen. Dette var det vi hadde tid til, ellers er det mye mer jeg kan tenke meg å gjøre med En gang.

Få flere tips fra Lesesenteret:

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Undervisningsopplegg: Psykisk helse inn i undervisningen

Et undervisningsopplegg som viser hvordan man kan jobbe med multiple tekster i norskfaget på ungdomstrinnet, knyttet til...

Undervisningsopplegg: Å lese en novelle, og å skrive med respons

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at elevene leser novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman (ikke vedlag...

Undervisningsopplegg: Å lese en roman – for elever som leser lite

"Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegge...

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Praksisfortelling: Leseprosjekt med elever med dysleksidiagnose

For elever som strever med lesing kan det være vanskelig å komme i gang med å lese bøker på egenhånd. En måte å gjøre de...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Video: Lesing er å utvikle språket

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesinga. I denne filmen se...

Å arbeide med noveller: Lese, analysere og skrive leserbrev

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman. Det setter fokus på bruk av ...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Undervisningsopplegg: Medbestemmelse og skoledemokrati

Et undervisningsopplegg hvor elevene får mulighet til å si sin mening om pensumlitteraturen og påvirke beslutningstakern...

Undervisningsopplegg: Demokrati, tale og argumentasjon

Et undervisningsopplegget hvor elevene lærer om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati.

Undervisningsopplegg: Popmusikk og demokratisk holdning

Her får elevene bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den betydningen for demokr...

Undervisningsopplegg om 22. juli 2011 - Demokratiets møte med terror

Et undervisningsopplegg som lar eleven bli kjent med deler av terrorens vesen og betydningen for demokratiet, slik vi kj...

Bok i bruk: Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis

Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis av Sondre Bjørgum og Asbjørn Kessel Brandsnes er en ”rap-bildebok”, o...

Undervisningsopplegg: Klassen holder skolevalg - om det representative demokratiet

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis", hvor elevene i klassen avholder skolevalg.

Skulemekling: Undervisning i konstruktiv konflikthandtering

Eit undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis", kor elevane gjennom praktiske oppgåver lærer meir om mekling og om k...

Detektiv i lokaldemokratiet - På jakt etter de som bestemmer

Et undervisningsopplegg som lar elevene selv undersøke og oppsøke de som bestemmer på deres hjemsted.

Undervisningsopplegg til demokrati i praksis: Politisk påvirkningsarbeid og aktivisme

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis". Elevene finner en sak de vil aksjonere for, og gjennom former for kam...

Et undervisningsopplegg om Grunnloven, 17. mai, valg og demokrati

Målet for dette undervisningsopplegget til "Demokrati i praksis" er at elevene gjennom involvering skal lære om Grunnlov...

Demokratiske dilemma - det som står på spill

Et undervisningsopplegg som lar eleven bli kjent med noen av de store politiske dilemmaene som har betydning for demokra...

Å arbeide med argumentasjon

Nynorsksenteret har laga undervisningsopplegget "Ord som finst, men ikkje i ordboka" på vevstaden Typisk nynorsk. Underv...

Undervisningsoplegg: Tenkeskriving om favorittsjokoladen

Et undervisningsopplegg der elevene får praktisk øvelse i og kunnskap om å skrive for å lære.

Slik kan elevene øve på skildringer

Poenget med denne oppgaven er at elevene skal bli bevisste på å skildre med et variert språk og at de skal se hvor ulike...

To undervisningstips med sakprosatekstar

Revolvarintervju og reklame – korleis kan du bruke det i undervisinga di? I denne artikkelen finn du to undervisingsoppl...

Hefte: Skrivetrappa

Eit elevhefte som lærar og elev bruker saman ved undervegsvurdering av skriving.

Lesing med rollekort

Å lese på et fremmedspråk er grunnleggende forskjellig fra å lese på morsmålet sitt – ord man ikke forstår, stykker opp ...

Lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort

Eit undervisningsopplegg for 10. klasse med fokus på ei lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort. Basert på b...

Grundig om gris

I dette undervisningsopplegget tilpasset 8. trinn blir bildeboka brukt som en igangsetter til egen skriving for elevene....

Gravbøygen våkner

Eit undervisningsopplegg for ungdomstrinnet kor leseprossesen er ein del av skriveprosessen.

Gutten i den stripete pyjamasen

Eit undervisningsopplegg for 9. klasse om korleis ei skjønnlitterær bok kan gi elevane ein ny innfallsvinkel til 2. verd...

Ormens hjarte

Undervisningsopplegget ble brukt på 10. trinn og viser hvordan man gjennom å studere titler og illustrasjoner skaper for...

Leselyst gir skrivetips

Eit leseprosjekt kan gjerne vere både lesestimulerande og leseoppdragande. I denne artikkelen kan du lese meir om korlei...

Å skriva roman med ungdomsskuleelevar – eit norskdidaktisk ”kinderegg”

Er det mogleg å laga eit undervisingsopplegg som både gjev leselyst, utviklar elevane sine evner til kritisk lesing og s...

Opp med verktøykassa!

I denne artikkelen utfordrer Gro Dahle elevene til å oppdage og nyansere det lekende i språket på en morsom måte.

Retorisk lesing av reklame

Dette praksiseksemplet viser korleis ein i norskfaget på ungdomstrinnet kan knytte saman kompetansemål som handlar om re...

Tolking av skjønnlitteratur på 8. trinn

Å lesa skjønnlitteratur handlar om å tolka. Desse tolkingane er utgangspunktet for ei stadig veksling mellom heilskapen ...

Flere veier til muntlig aktivitet

Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene.