Brosjyre: Samarbeid mellom SFO og foreldre om barnas fritidslesing!

Folderen "Bok og språk i bruk overalt: tips og ideer" inneholder en oppfordring til foreldre og ansatte ved SFO om å samarbeide om barnas fritidslesing. Barnet trenger leseerfaringer, leseopplevelser og konkrete leseråd i fritiden også.

Publisert Sist oppdatert

Last ned materiellet som pdf. (Lenke i teksten.)

Lesesenteret har utviklet materiell for lese- og språkstimulering og lesestrategier. Dette er til bruk i skolefritidsordningen, leksehjelpstiltakene og arbeidsstøttetiden ved skolene.

Materiellet omfatter sju plakater, heftet Bok og språk i bruk i SFO og informasjonsbrosjyre til foreldre og ansatte.

Heftet inneholder fagstoff og praksisfortellinger, hverdagslige situasjonsbeskrivelser fra SFO. Fagstoffet er artikler om språkstimulering, lesestimulering, høytlesing, lesestrategier og leksehjelp på SFO.

Folderen skal være en kort presentasjon av de samme emnene som heftet og er beregnet på foreldrene. Skolene har mottatt ca 20 foldere, men kan etterbestille så mange som ønskelig gratis (porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg).

Last ned brosjyren gratis i PDF-format.

Få flere tips fra Lesesenteret:

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Boktips til 2. trinn: "Dyrenes skjønnhet" ga refleksjon

Les hvordan andreklassingene og læreren brukte boka "Dyrenes skjønnhet" av Kristin Roskifte til lesing, diskusjon i grup...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO utviklet Lesesenteret et ...

Utforskende samtale

Karin Paulsen har tatt utgangspunkt i boka Halens historie av Yulia Horst for å skape en utforskende samtale med elevene...

Ordlæring i kontekst

- et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn.

Konkurranse vekket leselysten

Ime Skole i Mandal hentet inspirasjon fra 71 grader nord, og koblet sammen konkurranse, leseglede, og kunnskap om norske...

På sporet - eit svar på kva tidleg innsats i begynnaropplæringa kan vere

Kva er tidleg innsats i lesing? Korleis gjer me det heilt konkret? Dette spørsmålet er dagsaktuelt trass i at tidleg inn...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.