Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra med kunnskap som gir pasientar og brukarar helsetenester av høg kvalitet. Tilsette har fokus på pasienttryggleik, helseteknologi, samhandling og brukarmedverknad.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

101

Avdelingleiar

Nina Hjertvikrem

Stipendiatar

23

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Paviljong 15 ved Kjell Arholms hus 

Avdelingsleder
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Om avdelinga

simulering anestesi og operasjonssykepleie
Vi utdannar studentar med evne til kvalitetsbetring i praksis (Foto: SAFER).

Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitskaplege fakultet har ein fagprofil som legg stor vekt på pasienttryggleik, helseteknologi, pasientrettar, samhandling og involvering av pasientar, brukarar og pårørande. Dette er satsingsområde for framtidas nasjonale og internasjonale helsetenester.

Vi vektlegg ei tverrfagleg tilnærming og involvering av studentar, pasientar, brukarar og helsepersonell i alle kjerneaktivitetar. Vi satsar på simuleringsbasert opplæring og utdanningsforsking, fordi vi vil at helsepersonell og studentar skal læra i trygge, men realistiske omgivnader for å kunna takla morgondagens helseutfordringar.

Avdelinga har kompetanse som dekker alle nivå i helsetenestene, frå overordna rettsleg regulering og policyutvikling, til pasientnær behandling i kommunale-, spesialist- og prehospitale tenester, og samhandling mellom desse, både nasjonalt og internasjonalt

Fagområde ved avdelinga er:

  • Kvalitetsbetring og pasienttryggleik
  • E-læring, simulering og helseteknologi
  • Medverknad og samhandling
  • Rettsleg regulering

Aktuelt frå fakultetet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Menn bør få bedre informasjon når de utredes for prostatakreft

Mange pasienter mottar ikke tilfredsstillende informasjon fra helsepersonell under utredning for prostatakreft. Det vise...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Søk enkeltemner i helsevitenskap for vårsemesteret

Ønsker du å kombinere jobb og utdanning på deltid? Enkeltemner gir deg studiepoeng, og kan tas uten at du er tatt opp på...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Etiske løsninger i digitale helse- og omsorgstjenester (E-DigiCare)

Hvilke etiske utfordringer kan oppstå når vi tar i bruk teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten? Forskergrup...

Ignacy jobber som paramedisiner på legevakt

Ignacy Antoni Pichler (25) var ferdig utdannet paramedisiner i 2023. Nå er han en av de første paramedisinerne som jobbe...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

Forskergruppa Kreativ ErfaringsLab

Me eksperimenterer med forskjellege kreative uttrykksformer som leik, dans, drama og skriving for å utforske og utvikle ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...