Datateknologi - master 2 år

Digital teknologi er overalt. Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i de fleste bransjer. Hvis du vil være med og skape smarte løsninger innen smarte byer, energi og digitalisering, er dette studiet for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

30 for nasjonale søkere og 5 for internasjonale søkere.

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april Søk på Master of Science in Computer Science i Søknadsweb:

Undervisningen varierer fra forelesninger til øvinger, prosjektarbeid, laboratorieundervisning og innføring i moderne programvare.

Om studiet

En mastergrad i datateknologi gjør deg kvalifisert for krevende og interessante arbeidsoppgaver innen IKT. Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk.

På studiet tar du emner i programvareutvikling, IKT-sikkerhet og informasjonssystemer. Undervisningen varierer fra mer tradisjonelle forelesninger til øvinger, prosjektarbeid, laboratorieundervisning og innføring i moderne programvare.

Du vil i tillegg ta emner der du lærer om styring, design og programmering av dataintensive systemer. I tillegg tar du fag som Sikkerhet og sårbarhet i nettverk. På studiet lærer du mer om de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen av trådløs kommunikasjon.

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Les mer:

Hva kan du bli?

Utviklere og forskere innen datateknikk er uunnværlige i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter hvor de finner arbeid: IT-konsulentselskaper, bedrifter som utvikler annen type teknologi, energiselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og forskere og utviklere innen informatikk er avgjørende for å gjøre informasjonssamfunnet og digitaliseringen til en realitet.

Student Mina vil jobbe som utvikler

- Jeg liker å løse programmeringsoppgaver og lage noe, og jeg har derfor lyst til å bli utvikler.

Kvinne som smiler mot kamera. Grønn hage i bakgrunnen. Foto
Datastudent Mina Wøien (Foto: Privat)

Navn og alder: Mina Wøien, 23 år.
Hjemsted: Asker.
Her bor jeg i Stavanger: På Våland, med gåavstand til byen. Det gjør det veldig lett å komme seg rundt i Stavanger. Jeg bor i kollektiv med to andre jenter, en av de ble jeg kjent med i løpet av det første året på bachelor. 
Dette studerer jeg nå: Master i datateknologi, pålitelige og sikre systemer. Tidligere har jeg studert bachelor i datateknologi på UiS.

Jeg studerer datateknologi fordi: 

Jeg hadde informasjonsteknologi på videregående, hvor vi lærte grunnleggende web-programmering, noe som var veldig gøy. Vi hadde også bedriftsbesøk av Google hvor de fortalte om Google translate, som hørtes veldig kult ut, og det var da jeg fant ut at jeg ville studere data. Jeg søkte meg inn på integrert master i Data Sicence, men valgte å bytte master etter å ha lest mer om de ulike emnene. Studieretningene er ganske like da vi har mye valgfag, så det er de obligatoriske fagene som skiller de.

Mitt favorittemne på studiet er: 

Fra bachelor: Web-programmering, videregående programmering og bacheloroppgave. Fra master: sikkerhet og sårbarheter i nettverk. Her har vi hatt prosjekter hvor vi blant annet har laget nettsider og spesialisert oss i programmering.

Dette er mitt beste studietips: 

Gå i alle forelesninger, gjør oppgaver jevnt, start tidlig med innleveringer og jobb med medstudenter.

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS: 

I fadderuken og via linjeforeningene LED og ISI. Det er to veldig aktive linjeforeninger som har mye sosiale og faglige arrangementer for studentene i linjeforeningen. Begge linjeforeningene har også egne rom hvor studentene kan sitte å jobbe eller bare ta en kaffe og prate med folk. LED er linjeforeningen for data og elektrostudenter på bachelornivå, og ISI er linjeforeningen for data og elektrostudenter på masternivå. Jeg har også blitt kjent med flere ved å ha vært med i styret til begge linjeforeningene og ved å være fadder, for å være med å sørge for at nye studenter får en fin velkomst.

Dette liker jeg å gjøre i fritiden: 

Trene, være med venner og gjøre programmeringsprosjekter. Jeg har også en relevant deltidsjobb som jeg jobber hos en gang i uken.

Dette er typisk Stavanger: 

Koselig, lite sentrum i byen, mye studenter og regn.

Dette er min drømmejobb: 

Bli utvikler. Etter å ha hatt fag innenfor forskjellige områder av data, som f.eks. kommunikasjonsteknologi, datasikkerhet, algoritmer og operativsystemer, har jeg funnet ut at det er programmeringsdelen jeg liker best. Jeg liker å løse programmeringsoppgaver og lage noe, og jeg har derfor lyst til å bli utvikler.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført toårig mastergrad i datateknologi skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Avansert kunnskap innen datateknologi inkludert sky-tjenester, sikkerhet, blokkjede, nettverk, distribuerte systemer.

K2: Dyp kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder.

Ferdigheter

S1: Selvstendig bruke relevante metoder innen forskning og programvareutvikling.

S2: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse for å strukturere og formulere faglige resonnementer innen datateknologi.

S3: Utføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med etablerte etiske normer for forskning.

S4: Utnytte kunnskap innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer.

S5: Design, modeller, simuler og utvikler avanserte nettverksbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet.

Generell kompetanse

G1: Analysere relevante faglige, og undersøke etiske problemstillinger.

G2: Bruke tilegnet kunnskap og ferdigheter på nye områder for å fullføre komplekse oppgaver og prosjekter.

G3: Kommunisere helhetlig om eget arbeid og beherske fagområdets uttrykksform.

G4: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag, data. En annen bachelorgrad i data, informatikk eller liknende må inneholde minimum 50 studiepoeng med informatikk- eller datatekniske emner og 25 studiepoeng i matematikk, 7,5 studiepoeng i fysikk og, 5 studiepoeng i statistikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.
Hvis du har fullført studier/kurs utenfor Universitetet i Stavanger, må du laste opp kursbeskrivelser/emnebeskrivelse, som må inneholde klart definert curriculum (læringsutbytter). Kursnavn og koder på emnebeskrivelsene må samsvare med karakterutskrift. Søkere som ikke levere emnebeskrivelse kan risikere at opptakskomiteen nedprioriterer søknaden om de ikke kan finne ut hva emnene omhandler.
Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

    • Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Andre år, semester 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

     Studiepoeng: 10

    • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

     Andre år, semester 3

     Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning (DAT640)

     Studiepoeng: 10

    • Blokkjedeteknologier

     Andre år, semester 3

     Blokkjedeteknologier (DAT650)

     Studiepoeng: 10

    • Bildebehandling og maskinsyn

     Andre år, semester 3

     Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester ved UiS

    • Data-intensive Systems and Algorithms

     Andre år, semester 3

     Data-intensive Systems and Algorithms (DAT535)

     Studiepoeng: 5

    • Prosjekt i datateknologi

     Andre år, semester 3

     Prosjekt i datateknologi (DAT620)

     Studiepoeng: 10

    • Dype nevrale nett

     Andre år, semester 3

     Dype nevrale nett (ELE680)

     Studiepoeng: 5

    • Statistisk modellering og simulering

     Andre år, semester 3

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på Data Science og datateknologi?

spørsmål og svar SOS

Hva lærer du når du velger program Data Science?

Programmet Data Science lærer deg å trekke ut relevant informasjon fra en kompilering av store datasett fra forskjellige kilder. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i nesten alle disipliner, sektorer og næringer.

Det gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du får kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder. Studiet vil være svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Hva lærer du når du velger program datateknologi?

Programmet datateknologi lærer deg ledelse, design og programmering av datasystemer. Evnen til å integrere kunnskap og ferdigheter i sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet sammen med algoritmeteori og statistikk er nødvendig for å svare på utfordringer i datasystemer i alle bransjer.

Det gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du får kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og modellering.

Videoer om studietilbudet og campus

Se presentasjon fra Åpen dag, ved Tom Ryen.
Bli med på UiS-omvisning!

Les mer

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831747
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i datateknologi
51832062
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger