Hopp til hovedinnhold

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Publisert: Endret:

– Dette var veldig kjekt. Det er fint å oppleve på ekte det me leser om, seier Ingrid Flood, Ragnhild Leidland og Maren Lovise Jåsund.

Studentane Ingrid Flood, Ragnhild Leidland og Maren Lovise Jåsund foran vindparken i Bjerkreim i grått vær
Kaldt og surt, men det kan ein ikkje sjå på ansikta til Ingrid Flood, Ragnhild Leidland og Maren Lovise Jåsund

Dei går alle første året på masterprogrammet i økonomi og administrasjon. I haust har dei, og resten av studentane på masterprogrammet, besøkt vindkrafterket i Bjerkreim i samband med faget Business Decisions.

I dette faget skulle studentane gjennom casearbeid, og professor Gorm Kipperberg laga ein case som skulle vere i grensesnittet til bedriftsleiing og bedriftsavgjerder, og samfunns- og miljøøkonomi. Spørsmålet var: Er det lurt å søke om konsesjon til å investere i vindkraft på land?

Tar studentane seriøst

Studentane fekk vitskapelege tekstar og rapportar, blant anna frå internasjonale energibyrå, NVE og regjeringa sin klimaplan. Så jobba dei med casen i ti dagars tid, leverte ein skriftleg rapport, og hadde casediskusjonar, forklarar Kipperberg.

– Då me på siste dag skulle ha ein gjesteførelesar, så tenkte me at det kunne ha vore kult å gjere noko litt meir spesielt - så då valde me å dra ut og sjå på vindkraftverk, seier Kipperberg og legg til:

Grått vær i Bjerkreim Vindpark. Flere vindmøller i bakgrunnen
Den store vindkraftparken i Bjerkreim var ein passande case i faget Business Decisions.

– Business Decisions skal vere eit av masterprogrammets mest ambisiøse fag. Det er eit obligatorisk førsteklassefag, der studentane blir tilfeldig satt saman - akkurat slik det er i arbeidslivet. Undervisingsformen er krevjande, då same type med casebruk også blir brukt på Harvard Business School. Men me tar studentane ekstremt seriøst, og trur dei kan handtere slike type situasjonar.

Ei kul læring i faget

Besøket til vindkraftverket var passande og komplementært til eit føredrag studentane fekk av John Amund Lund i Norsk Vind Energi, seier Kipperberg. Dei rundt 100 studentane ytra også i etterkant at dette var svært interessant og relevant.

For fleire av dei internasjonale studentane på programmet var det ekstra spennande å kome seg ut til vindkraftverket, då dei aldri hadde sett vindmøller på slikt nært hald før.

Kipperberg synest opplegget med vindkraftverk er spesielt interessant fagleg fordi det er ein grunnleggande investeringscase:

John Amund Lund i Norsk Energi presenterar foredrag foran rundt 100 studentar i Vikeså meinigheitshus
I staden for at John Amund Lund frå Norsk Vind Energi kom til campus, så dro heller studentane ut til han. Her frå foredraget han heldt på Vikeså Misjonshus.

– Det blir bygd fornybar energi fordi me treng å redusere CO2-avtrykket, men så kjem det på kostnad av naturen. Det er interessant å diskutere i eit forretningsperspektiv og i eit offentleg forvaltningsperspektiv, og det var perfekt at me kunne gå ut å sjå det på ekte.

At det i tillegg vart sosialt fagleg, var også eit pluss. Og for neste års førsteklassestudentar kjem det nok til å bli ein tilsvarande utflukt.

– Når me nå har gjort det, så ser både eg og Hongyan Shi (koordinator for kurset), at det å ha ein slik ekskursjon som siste del av casearbeidet er ønskeleg vidare også. Det å ta ei utflukt er ei kul læring i faget.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...