Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Publisert Sist oppdatert

Det besluttet UiS-styret i et ekstraordinært styremøte for tilsettinger torsdag 4. mai. Kvaløy har vært dekan ved fakultetet siden 2019, og første periode i åremålet utløper 1. august. Nå er det klart at han fortsetter med fire nye år. 

– Jeg er veldig glad for å få fornyet tillit. Vi står midt i en brytningstid med nye utfordringer og muligheter for sektoren, så jeg gleder meg til fire nye år, sier Ola Kvaløy. 

Dekan Ola Kvaløy utenfor Elise Ottesen-Jensens hus
Dekan Ola Kvaløy. Foto: Marie von Krogh

Under Kvaløys tid som dekan har Handelshøgskolen ved UiS vært i sterk vekst og fakultetet har rekruttert flere internasjonale toppforskere. Dette har gitt skolen en posisjon i forskningstoppen blant de norske handelshøgskolene.

På utdanningsfronten ble masterprogrammet i økonomi og administrasjon akkreditert av EFMD i 2021, som første norske handelshøgskole. Og etter flere års arbeid for å kunne tilby fullverdig jusutdanning, fikk skolen denne våren endelig klarsignal fra Nokut til å opprette master i rettsvitenskap.

– Vi har gjennom mange år bygget opp et fantastisk flott kollegium, og i årene som kommer vil vi se fruktene av arbeidet som er lagt ned for å bygge opp en kompetent fagstab innenfor økonomisk-administrative fag og jus. Handelshøgskolen ved UiS har en portefølje med attraktive studier som gjør det svært spennende å få være med å lede denne skolen. Den nye masteren i rettsvitenskap blir veldig viktig for oss i årene som kommer, sier Kvaløy. 

I tillegg til sin stilling som dekan, er Ola Kvaløy professor i samfunnsøkonomi.  Han forsker på tema knyttet til insentiver, økonomisk atferd og økonomisk organisering, og har publisert i en rekke ledende internasjonale tidsskrift.

Kvaløy er en aktiv forskningsformidler. Han er fast spaltist i Dagens Næringsliv og redaksjonsmedlem i økonomifestivalen Kåkånomics. For tiden sitter han i det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050, og Kvaløy var også medlem i Skatteutvalget som leverte sin utredning i desember 2022. 

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Kvinner i finans

Under the Society of Experimental Finance Conference 2024 som arrangeres på Handelshøgskolen UiS inviterer vi kvinnelige...

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Konferansen Society for Experimental Finance (SEF) 2024

Den 14nde internasjonale konferansen til The Society of Experimental Finance finner sted på Handelshøgskolen ved Univers...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Disputaser ved UiS 2024

Her finner du en oversikt over alle doktorgradene som er gjennomført ved UiS i 2024.

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...