Ekspertliste psykologi

Vi har ansatte med høy kompetanse på mange felt innen psykologi. De stiller gjerne opp for å kommentere og forklare saker i mediene.

Publisert Sist oppdatert

To kvinner i samtale

Jone Ravndal Bjørnestad – professor i psykologi
Kompetanseområde: Klinisk psykologi, inkludert alvorlige psykiske lidelser, som psykose og terapi/behandling av psykiske lidelser. Psykiske utfordringer knyttet til kroppsbygging (bodybuilding).
Kontakt: 97 14 15 99

Kolbjørn Kallesten Brønnick – professor i psykologi
Kompetanseområde: Nevrologi, kognisjon, hvordan hjernen fungerer, mestringstro, mental motstandskraft, tvangsbruk i psykiatrien, elektroencephalografi (EEG) – registrering av hjernens elektriske aktivitet.
Kontakt: 95 93 47 38

Ingunn Størksen – professor i psykologi
Kompetanseområde: Tidlig faglig og sosial utvikling, livsmestring, selvregulering, lekbasert læring, barnehagekvalitet, konsekvenser av samlivsbrudd.
Kontakt: 91 84 71 57

Nicolay Gausel – professor i psykologi
Kompetanseområde: Sosialpsykologi. Moral, tilgivelse, forsoning. Empati. Aggresjon. Fornektelse, løgn. Identitet, emosjoner. Håndtering av feil. Mobbing, skam. Avvisning. Konflikter mellom gjenger/nasjoner/grupper. Diskriminering, marginalisering, tilhørighet
Kontakt: 92 64 63 45

Tore Tjora – førsteamanuensis i psykologi
Kompetanseområde: Epidemiologi, avhengighet, snus, tobakk, røyking, folkehelse, registerdata.
Kontakt: 51 83 36 18

Alberto Danilo Garcia – førsteamanuensis i psykologi
Kompetanseområde: Personlighet, biopsykososial helse, psykometri, velvære, motstandsdyktighet og organisasjonspsykologi.
Kontakt: +46 733 10 51 53 / 51 83 21 45

Pravin Tembjerg – førsteamanuensis i psykologi og spesialist i klinisk psykologi
Kompetanseområde: Psykoterapiforskning barn og ungdom. Depresjon og selvmordsrisiko for ungdom. Tilknytningsbasert familieterapi. Foreldrenes rolle i behandling.
Kontakt: 90 72 80 02

Bianka Karshikoff – førsteamanuensis i psykologi
Kompetanseområde: Nevroimmunologi, helsepsykologi, biologisk psykologi.
Kontakt:  51 83 14 88

Johannes Finne – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Kompetanseområder: Pedagogisk psykologi. Kapittel 12 i praksis. Aktivitetsplan og aktivitetsplikt. Undersøkelse, kartlegging og analyse. Mobbing, utvikling av atferd, utfordrende atferd og sosial kompetanse.
Kontakt: 412 81 410

Ida Sjursø – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Kompetanseområder: pedagogisk psykologi, mobbing, digital mobbing.
Kontakt: 51 83 45 06

Gunhild Bjaalid – klinisk psykolog og organisasjonspsykolog
Kompetanseområder: tjenestedesign, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing, kartlegging av arbeidsmiljøer, arbeidsrelatert stress.
Kontakt: 913 08 999

Hildegunn Fandrem – professor i spesialpedagogikk
Kompetanseområder: pedagogisk psykologi, mobbing/digital mobbing, mangfold og inkludering, minoritetsspråklige elever, læringsmiljø og fag, livsmestring.
Kontakt: 997 73 599 / 51 83 29 14

Richard Michael Piech – førsteamanuensis i psykologi
Kompetanseområder: kognitiv psykologi, rasjonalitet og beslutninger
Kontakt: 51 83 11 92

Klara Øverland – psykologspesialist barn og unge, og førsteamanuensis i spesialpedagogikk.
Kompetanseområder: Klinisk terapeut for barn og unge. Barn og unges utvikling, emosjonsregulering, emosjonelle vansker i barnehage og skole. Traumer, oppfølging etter mobbing, tilknytning, samlivsbrudd og ansattes oppfølging (ph.d). Atferdsvansker, aggresjon, rus, ADHD og mestring. Ungdomskultur/russetid, arbeidserfaring med atferdsvansker og terapi. Spisevansker. Vold hos barn og unge.
Kontakt: 51 83 29 17

Simona Carla Silvia Caravita – professor i psykisk helse
Kompetanseområder: Mobbing/digital mobbing i barne- og ungdomsårene, barn og unges utvikling, barns psykiske trivsel, jevnaldrende forhold i barne- og ungdomsårene, moralsk og sosial utvikling, bruk av teknologier for å fremme gode jevnaldrende relasjoner i barne- og ungdomsårene og barns trivsel
Kontakt: 51 83 13 39

Muriel Marisa Katharina Bruchhage – førsteamanuensis i psykologi
Kompetanseområder: MR, hjernens utvikling og evne til å tilpasse seg (hjerneplastisitet), utvikling av barns hjerne og deres kognitive utvikling og milepæler, autisme
Kontakt: 51 83 14 79

Liss Anda – psykolog, førsteamanuensis i psykologi
Klinisk psykologi, fødselsdepresjon, forebyggende og helsefremmende arbeid, gaming og online-aktivitet, stress, omsorgsutmattelse
Kontakt: 90 51 23 62

Olga Vanessa Lehmann – førsteamanuensis i psykologi
Kompetanseområder: Klinisk psykologi for voksne. Psykisk helse og well-being (ulike symptomer, hvordan å fremme psykisk helse, mindfulness, selvmedfølelse og stillhet. Skriving og psykisk helse. Kunst og psykologi. Sorg. Spiseforstyrrelser (overspising og emosjonell spising). Lederskap/empatisk lederskap. Følelser. Kvalitative metoder. Verdier (human values). Samfunnspsykologi. Aldring og pensjonistlivet. Foreldreveiledning. Parforhold.
Kontakt: 51 83 20 74

Francesco Margoni – førsteamanuensis i psykologi (snakker engelsk)
Kompetanseområder: spedbarns sosiale kognisjon, moralsk dømmekraft, sosial utvikling. Koordinerer Stavanger Baby and Child Lab (info på engelsk)
Kontakt: 92 22 63 87

Se flere ekspertlister: Finn en ekspert ved Universitetet i Stavanger.