Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forskere ved UiS.

Published Endret
Kvinne får hjelp til å ta på et eksoskjelett
Workshopen hadde et særlig fokus på eksoskjelett, en bærbar teknologi som tas på som en vest for å støtte kroppen for å hjelpe med tunge løft og ellers avlaste rygg på andre måter. Navnet er hentet fra dyreriket og dyr som bærer skjelettet utenpå kroppen som et skall, for eksempel krabber (Foto: Cathrine Sneberg/UiS)

I regi av forskningsprosjektet Caring Futures ved UiS ble det nylig holdt en workshop for masterstudenter i operasjonssykepleie med inviterte gjesteforelesere fra Universitetet i Tampere, Finland.

– Målet var at studentene skulle få mulighet til å lære mer om de pågående utfordringene med innføring av ny teknologi i omsorgspraksis med bakgrunn i resultater fra forskning, sier Dr. Ingvil Hellstrand.

Hun er forsker i Caring Futures, og startet dagen med å introdusere studentene for prosjektet som problematiserer hvordan økt bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren kan endre forståelser av hva (god) omsorg er eller kan være.

Omsorgsteknologi i helsetjenesten

Videre innledet Dr. Tuuli Turja og Dr. Anna Kork, begge fra universitetet i Tampere, sin forelesning med å snakke om hvordan sosiale roboter og annen omsorgsteknologi er på full fart inn i helsevesenet.

Turja presenterte forskning på helsepersonell sine holdninger til teknologi som viser at de fleste er positive til teknologi, men særlig de som føler at de allerede har kunnskap nok om det til å kunne ta det i bruk på forsvarlig måte. Videre viste hun til at holdninger til teknologi «smitter» - der mange er positive, skapes det en kultur for å ta det i bruk.

Workshopen handlet om et hjelpemiddel som kalles eksoskjelett, det vi si en bærbar teknologi som hjelper med tunge løft og avlaster rygg.

Forskerne fra Tampere har gjennomført et pilotprosjekt med eksoskjeletter rettet mot sykepleiere. Funnene fra arbeidet viser at sykepleiere ikke helt kunne se fordelene av eksoskjelettet. De mente at det var en god støtte i situasjonen, men det var mye arbeid med å ta det av og på.

Fikk teste eksoskjelettet på kroppen

Som del av workshopen fikk studentene muligheten til å prøve eksoskjelettet for å kjenne på kroppen hvordan det fungerer, og om de opplevde det som et nyttig verktøy. Eksoskjelettet må tilpasses ulike kropper, så det ble litt prøving med hver enkelt student slik at det kunne gi best mulig effekt.

– Det tas på som en vest, og spennes fast over brystet og over hoftene for å stabilisere kroppen i en slags ramme. Det er også to bøyler som skal sitte framme på lårene, som man kan hvile seg mot, forklarer Hellstrand.

Student og lærer simulerer en pasientsituasjon med en dukke
Bærbare eksoskjeletter kan brukes under påkledning på operasjonsstuen for å støtte og avlaste kroppen. (Foto: Cathrine Sneberg)

Mange syntes det var uvant, og at de gikk litt stivt – som en robot! Men flere syntes også at det ga god støtte, og at det ville bidra til at de kunne hvile kroppen eller chille, som de sa, når de ble stående flere timer i strekk i en operasjon, legger hun til.

Unngå skader og slitasje på kroppen

– Jeg ser tydelig at dette vil være nyttig for operasjonssykepleiere, sier Irene Sirevåg som har lang erfaring fra yrket, og er nå doktorgradsstipendiat i operasjonssykepleie ved UiS.

Hun forteller om et yrke med høye fysiske arbeidskrav som over tid kan gi helseplager som for eksempel ryggproblemer.

– Som operasjonssykepleier er kroppen vår utsatt for belastning ettersom man ofte står oppreist gjennom lange operasjoner og skal gjøre tunge løft. Et slikt verktøy vil hjelpe sykepleieren å ta vare på seg selv og egen helse og gjøre det tunge arbeidet lettere, mener hun.

Hellstrand forteller videre at det var interessant å sammenligne den konkrete nytten for operasjonssykepleiere var interessant med Turjas tidligere forskning.

–  Flere av deltakerne på workshopen var enige i at eksoskjelettet kunne være nyttig for lange operasjoner, sier hun.

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet:

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...