Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forskere ved UiS.

Published Sist oppdatert
Kvinne får hjelp til å ta på et eksoskjelett
Workshopen hadde et særlig fokus på eksoskjelett, en bærbar teknologi som tas på som en vest for å støtte kroppen for å hjelpe med tunge løft og ellers avlaste rygg på andre måter. Navnet er hentet fra dyreriket og dyr som bærer skjelettet utenpå kroppen som et skall, for eksempel krabber (Foto: Cathrine Sneberg/UiS)

I regi av forskningsprosjektet Caring Futures ved UiS ble det nylig holdt en workshop for masterstudenter i operasjonssykepleie med inviterte gjesteforelesere fra Universitetet i Tampere, Finland.

– Målet var at studentene skulle få mulighet til å lære mer om de pågående utfordringene med innføring av ny teknologi i omsorgspraksis med bakgrunn i resultater fra forskning, sier Dr. Ingvil Hellstrand.

Hun er forsker i Caring Futures, og startet dagen med å introdusere studentene for prosjektet som problematiserer hvordan økt bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren kan endre forståelser av hva (god) omsorg er eller kan være.

Omsorgsteknologi i helsetjenesten

Videre innledet Dr. Tuuli Turja og Dr. Anna Kork, begge fra universitetet i Tampere, sin forelesning med å snakke om hvordan sosiale roboter og annen omsorgsteknologi er på full fart inn i helsevesenet.

Turja presenterte forskning på helsepersonell sine holdninger til teknologi som viser at de fleste er positive til teknologi, men særlig de som føler at de allerede har kunnskap nok om det til å kunne ta det i bruk på forsvarlig måte. Videre viste hun til at holdninger til teknologi «smitter» - der mange er positive, skapes det en kultur for å ta det i bruk.

Workshopen handlet om et hjelpemiddel som kalles eksoskjelett, det vi si en bærbar teknologi som hjelper med tunge løft og avlaster rygg.

Forskerne fra Tampere har gjennomført et pilotprosjekt med eksoskjeletter rettet mot sykepleiere. Funnene fra arbeidet viser at sykepleiere ikke helt kunne se fordelene av eksoskjelettet. De mente at det var en god støtte i situasjonen, men det var mye arbeid med å ta det av og på.

Fikk teste eksoskjelettet på kroppen

Som del av workshopen fikk studentene muligheten til å prøve eksoskjelettet for å kjenne på kroppen hvordan det fungerer, og om de opplevde det som et nyttig verktøy. Eksoskjelettet må tilpasses ulike kropper, så det ble litt prøving med hver enkelt student slik at det kunne gi best mulig effekt.

– Det tas på som en vest, og spennes fast over brystet og over hoftene for å stabilisere kroppen i en slags ramme. Det er også to bøyler som skal sitte framme på lårene, som man kan hvile seg mot, forklarer Hellstrand.

Student og lærer simulerer en pasientsituasjon med en dukke
Bærbare eksoskjeletter kan brukes under påkledning på operasjonsstuen for å støtte og avlaste kroppen. (Foto: Cathrine Sneberg)

Mange syntes det var uvant, og at de gikk litt stivt – som en robot! Men flere syntes også at det ga god støtte, og at det ville bidra til at de kunne hvile kroppen eller chille, som de sa, når de ble stående flere timer i strekk i en operasjon, legger hun til.

Unngå skader og slitasje på kroppen

– Jeg ser tydelig at dette vil være nyttig for operasjonssykepleiere, sier Irene Sirevåg.

Hun har lang erfaring fra sykepleieryrket, og er nå doktorgradsstipendiat i operasjonssykepleie ved UiS.

Sirevåg forteller om et yrke og en arbeidshverdag med høye fysiske arbeidskrav som over tid kan gi helseplager som for eksempel ryggproblemer.

– Som operasjonssykepleier er kroppen vår utsatt for belastning ettersom man ofte står oppreist gjennom lange operasjoner og skal gjøre tunge løft. Et slikt verktøy vil hjelpe sykepleieren å ta vare på seg selv og egen helse og gjøre det tunge arbeidet lettere, mener hun.

Hellstrand forteller videre at det var interessant å sammenligne den konkrete nytten for operasjonssykepleiere med Turjas tidligere forskning.

–  Flere av deltakerne på workshopen var enige i at eksoskjelettet kunne være nyttig for lange operasjoner, sier hun.

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet:

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...