Forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS)

Forskere ved Lesesenteret utvikler lese- og skriveprøver som gir nyansert informasjon om elevenes ferdigheter, og som er nyttige i arbeidet med tilpasset opplæring.

Publisert Sist oppdatert

jente skriver på pc

Enheten har som overordnet mål å frembringe kunnskap for utviklingen av en ny generasjons vurderingsverktøy knyttet til lesing og skriving. Den nye generasjonen av prøver skal både gi et godt estimat av den enkelte elevens ferdighet, og oppleves som et nyttig verktøy for lærere som skal tilrettelegge undervisningen. Arbeidet med adaptive prøver står sentralt for enheten. Nye metoder, som maskinlæring og kunstig intelligens, brukes i samspill med mer tradisjonelle psykometriske metoder.

Forskningsenheten skal støtte utviklingen av prøver som:

  • Er tilpasset en norsk utdanningskontekst
  • Gir størst mulig grad av mestringsopplevelse for elevene som gjennomfører prøven
  • Gir valid og pålitelig informasjon om elever på ulike ferdighetsnivå
  • Har stor grad av nytteverdi, dvs. at prøven gir informasjon som læreren kan bruke for å tilpasse undervisningen

Forskningsenheten kjennetegnes av en kombinasjon av forskning og utviklingsarbeid. Det er tett samhandling mellom arbeidet i denne enheten og forskningsprosjekter ved Lesesenteret som følger norske elevers leseutvikling over tid. Forskerne i enheten har omfattende erfaring med prøveutvikling og psykometrikk innen både utdanning og forskning.

Enheten ledes av førsteamanuensis Arild Michel Bakken.

Forskere i RUALS

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51831152
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833272
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Aktuelt fra RUALS