Universitetsbarnehager

Universitetet i Stavanger har partnerskapsavtaler med tre universitetsbarnehager.

Publisert Sist oppdatert

Jåttå barnehage

Som den første universitetsbarnehagen i regionen ble Jåttå en arena for oppstart av et utvidet partnerskap med UiS.

Samarbeidet startet med utvikling av en prosjektplan hvor det ble satt ord på en felles forståelse for hva det innebærer å være lærerutdannere på to arenaer, i lærerutdanningen på campus og i universitetsbarnehagen som praksisarena. Målet ble å synliggjøre ulike sammenhenger mellom teori og praksis og sammen ta ansvaret for barnehagelærer-studentenes profesjonskvalifisering.

Det kan leses mer om dette pionerarbeidet i evalueringsrapporten skrevet av de to som ledet samhandlingen, Inger Benny Espedal Tungland og Tove Erna Belland.


Partnerskap er krevende og krever både tid, motivasjon og tillit.

Elaine Munthe , 2017

De første to årene var utviklingsarbeidet sentrert rundt ulike samhandlingsprosjekter hvor faglærere fra barnehagelærerutdanningen og pedagogisk ansatte deltok. Samhandling om faglige tema som var relevant for barnehagen ble vektlagt og noen av disse FoU-prosjektene fikk tildelt såkornmidler. Det kan leses mer om de ulike prosjektene i avsnittet på hovedsiden med tittelen Samarbeidsprosjekter.

Flere av disse prosjektene videreføres for å styrke kunnskapen og dele erfaringer med andre avdelinger i universitetsbarnehagen. Pedagogisk ansatte i barnehagen har gjennomført barnehagebasert praksislærerutdanning og faglærere på barnehagelærerutdanningen har fått hospitere i barnehagen og kjent yrkes travle, men givende hverdag på kroppen. Alle tilbud som har fått god respons og som blir videreført og videreutviklet i årene som kommer.

Barnehagen har helt fra starten lagt stor vekt på å inkludere alle ansatte i utviklingsarbeidet. For å støtte denne prosessen har det blitt arrangert faglige samlinger spesielt rettet mot barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Følg aktivitene i Jåttå universitetsbarnehage på deres egen Facebookside.

Kontaktpersoner

UiS

Jåttå barnehage

Foto: Marie von Krogh.

Skeiane barnehagene

Virksomheten Skeiane barnehagene i Sandnes kommune fikk status som universitetsbarnehage høsten 2022. Virksomheten består av de tre barnehagene: Stangeland, Stangelandsforen og Sandved.

Alle de tre barnehagene har rundt 64 barn hver i alderen 0-6 år. fordelt på fire avdelinger. I alt har virksomheten plass for 192 barn og 45 årsverk. De tre barnehagene har hver en styrer, og en av disse har også ansvaret som virksomhetsleder. I tillegg har de en felles fagleder i virksomheten foruten felles årsplan, innsatsområder og målsetting.

Barnehagene har et felles slagord: "Me e me(d)". Det har en tosidig betydning. Det første ME definerer at de står sammen og det siste ME indikerer at de som kollegaer "drar i samme retning". Slagordet er med på å underbygge at de tror på fellesskapet. De er bevisste på egen kultur og har definert hvordan de ønsker å fremstå, "slik gjør vi det her hos oss". Temaet Mat og måltid står sentralt i alle barnehagene og er viktig i del av det pedagogiske arbeidet. .

Illustrasjonsbilde. Barnehender som leker med kitt.
Kontaktpersoner

UiS

Skeiane barnehagene

  • Annette Ovedal, virksomhetsleder
  • Monica Dahl Frøiland, styrer

Foto: Marie von Krogh.

Sande barnehage

Sande barnehage på Sola fikk høsten 2022 status som universitetsbarnehage. Barnehagen har allerede god kjennskap til barnehagelærerutdanningen og UiS, både som praksisbarnehage og som partnerbarnehage i Rekomp ordningen.

Illustrasjonsbilde: Barn som leker i sandkasse i barnehage med traktor og spade.

Sande barnehage har siden 2017 holdt fast ved visjonen: Vi vil utfordre det etablerte og utforske det ukjente. Tom Ove Eskeland har siden 2015 vært virksomhetsleder og har i den tiden arbeidet for å bygge en organisasjonskultur der forskningsbasert kunnskap vektlegges sammen med høyt nærvær, delekultur og profesjonalitet.

I det daglige pedagogiske arbeidet vektlegges begeistring og utvikling for å gi både barn og ansatte et allsidig og spennende innhold i hverdagen. For tiden har barnehagen 18 ansatte og 55 barn fordelt på tre avdelinger.

På bildet fra venstre: Anita Berge, instituttleder, Odd Magne Bakke, dekan, Tom Ove Eskeland, styrer og Tove Valdeland, barnehagesjef, er godt fornøyd med inngått partnerskapsavtale. Foto: Sola kommune

Kontaktpersoner

UiS

Sande barnehage

Foto: Marie von Krogh.

Les mer