Universitetsskoler

Universitetet i Stavanger har avtaler med fire universitetsskoler.

Published Sist oppdatert

St. Svithun videregående skole

St. Svithun har vært med siden starten og ble universitetsskole høsten 2018.

Bilde av tre russ foran vegg med maleri på Svithun vgs.

Skolen startet utviklingsarbeidet med den skolebaserte praksislærerutdanningen. Det har ført til at skolen i større grad er motivert til å ta imot studenter i praksis fra lektor- og PPU-programmene på Institutt for kultur og språkvitenskap.

I tillegg til utdanningen har faglærere fra de to sektorene flere samhandlingsprosjekt i gang i ulike fag, bl.a. samfunnsfag, religion, norsk og engelsk.

Siden 2021 har de deltatt i en profesjonsrettet mentorordning i lektorutdanningen, populært kalt PROMO. Med faglærere fra St. Svithun vgs som mentorer får studentene oppleve nærhet til klasserommet, elevene og læreryrket. Les mer om tilbudet: Profesjonsrettet mentorordning i lektorutdanningen. Foto: Christine Urdal

Besøk St. Svithun vgs.

Kontaktpersoner

UiS

St. Svithun

Lunde skole

Lunde skole ble Universitetsskole høsten 2018 etter lang fartstid som praksisskole. Som praksisskole har de erfart at de må ha et kritisk blikk på egen praksis. Det er utviklende og noe som motiverer til videre utvikling.

Lærer ved symaskin viser håndarbeid til fire elever.

Med dette som utgangspunktet startet hele kollegiet på den skolebaserte veilederutdanningen høsten 2019. Kollegiet uttrykte allerede i søknaden om å bli Universitetsskole at de følte et stort kollektivt ansvar for å bidra i utdanningen av kommende lærere og kollegaer. Skolen har erfaring fra andre utviklingsprosjekt, bl.a. Ungdomstrinn i utvikling (UiU), School in Motion og Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM).

Jeg har tidligere oppfattet at mange har følt at akademia og jobben i skolen har vært to ulike verdener, nå er vi kommet godt på vei med et samspill.

Anne Lunde , rektor

Rektor, Anne Lunde, beskriver utdanningen og de mange ulike samhandlingsprosjektene som et løft, ikke bare for skolen og de ansatte, men for lærerprofesjonen, UiS og elevene. Hun peker på at skolen og de ansatte er blitt bedre til å reflektere og mer bevisst om den jobben de gjør. Det er entusiasme og engasjement hos de ansatte over å være en del av dette utviklingsarbeidet, og de er alltid positive til å delta i oppgaver og involveres i ny forskning og faglitteratur. Les hele intervjuet med Anne Lunde.

Skolen utforsker nye samhandlingsmuligheter med universitetet i prosjekter som Veiledning av studenter i team, Øving i dialogbasert undervisning i matematikk og i den tverrfaglige undervisningsmetoden RE-searchers i KRLE og samfunnsfag. Foto: Christine Urdal.

Les mer om Lunde skoles erfaringer

Lunde skole er en ungdomsskole med ca. 250 elever og ca. 50 ansatte.

Kontaktpersoner

UiS

Lunde

Storevarden skole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole. I august 2020 ble de Universitetsskole.

Lærer og to elever i åpningen av en lavvo laget av greiner og trær.

Som flere andre Universitetsskoler har Storevarden valgt å starte med skolebaserte praksislærerutdanningen for hele lærerkollegiet. Felles utdanning med kollegaer i kjente omgivelser og med relevante FoU-temaer viser seg å være en god start og et godt fundament for samhandling mellom partene. Praksislærerutdanningen gir en felles forståelse for praksisfeltets rolle i lærerutdanningen og åpner for å utforske andre samhandlingsmuligheter.

Satsingen på Universitetsskoler gjennomføres i tett samarbeid med skoleadminsitrasjonen i kommunen. Irene Jørgensen, skolesjef i Sola kommune, peker på at Storevarden i flere år har deltatt og blitt kåret til årets Nysgjerrigper, Forskningsrådets tiltak for å lære barn og unge å forske. En kultur for utforsking og nysgjerrighet er et godt utgangspunkt for en Universitetsskole som vil utvikle og styrke studentenes praksisopplæring og FoU baserte profesjonsutvikling. Foto: Christine Urdal.

På Storevarden møter jeg overalt en stor nysgjerrighet, og det gleder meg. Jeg vet at det er en arbeidsplass og skole hvor det er høyt under taket. Studentene som kommer skal få plass til å være nysgjerrige, det er sånn de utvikles.

Irene Jørgensen , skolesjef i Sola kommune

I artikkelen fra markeringen av Storevarden som Universitetsskole kan dere lese mer fra samtalen med rektor og skolesjefen.

Kontaktpersoner

UiS

Storevarden

Kristianslyst skole

Kristianslyst skole startet som Universitetsskole høsten 2021. Skolens visjon er "lære for livet" og er en ungdomsskole i stadig utvikling.

Tre lærere på Kristianslyst skole samarbeider på lærerrommet.

Som praksisarena for lektor- og PPU-studenter samarbeider skolen tett med faglærere på disse utdanningene. Et første steg har vært skolebasert praksislærerutdanning for et samlet lærerkollegium. Med det kan vi med rette rette beskrive skolen som en lærerutdanningsarena.

Tidligere har skolen deltatt i Ungdomstrinn i utvikling med fokus på klasseledelse og i Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) hvor lesing og vurdering var hovedtema. Flere lærere på skolen har deltatt i forskningsprosjektet CIESL og nå deltar de i Resilient. Her finner du lenke til skolens nettside. Foto: Christine Urdal.

Les mer om Kristianlyst skole som universitetsskole.

Kontaktpersoner

UiS

Kristianlyst

Grødem skole

Grødem skole på Randaberg ble i oktober 2023 godkjent som universitetsskole og formell avtale ble signert og markert før jul.

Grødem skole på Randaberg
Grødem skole ligger i flotte omgivelser rett ved Byfjorden på Øvre Grødem på Randaberg. Foto: Ove Sveinung Tennfjord/Randaberg kommune.

Grødem skole er en skole som liker å utfordre seg selv og tror på at nysgjerrighet er sentralt for å fortsette å utvikle seg. For å drive god opplæring ønsker de å være oppdatert på forskning i tett samarbeid med Universitet- og høyskolesektoren.

Skolen har vært praksisskole i mange år, og er stolt av det. Stoltheten ligger i at de kan være med å utvikle morgendagens lærer, samt at de kan høste kunnskap fra de som får opplæring på Universitetet. Det samspillet gjør at skolen som organisasjon lærer og utvikler seg. Viktige bieffekter av det å være praksisskole er at vi flere ganger i året får tilbakemelding på arbeidet vi gjør for å inkludere nye på skolen vår. Vi har gjennom flere år opplevd at studenter som er i praksis hos oss kommer tilbake både i jobb som vikar under studiet, men også fast jobb etter endt studie. Dette er viktig for oss. Vi får en trygghet i at vi får inn lærere som passer inn, og de får en trygghet i sitt første møte med lærerhverdagen. Dette øker også sannsynligheten for at de trives og fortsetter i læreryrket.

Grødem skole er en 1–10 skole med nesten 600 elever og bærer preg av et ungt personale. De siste årene har skolen vært igjennom et generasjonsskifte i personalet og rundt halvdelen av de ansatte er nye og mange av dem er nyutdannede. Det blir sett på som en styrke for organisasjonen da de nyutdannede er mer åpne for forskning og utviklingsarbeid. Sammen med god kompetanse i organisasjonsutvikling der tid blir satt av til å prøve ut og teste ny forskning i klasserommet, er skolen klar for å videreføre og videreutvikle denne kompetansen som universitetsskole i tett samarbeid med grunnskolelærerutdanningen på UiS, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

Les mer om skolen på skolens egne nettsider.

Kontaktpersoner

UiS

Grødem skole

Tilbake til landingssiden