Universitetsskoler

Universitetet i Stavanger har avtaler med fire universitetsskoler.

Published Endret

Storevarden skole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole. I august 2020 inngikk de avtale om et utvidet partnerskap med UiS og fikk med det tittelen Universitetsskole.

To menn smiler til kamera mens de signerer papirer

Sammen med rektor, Tor Egil Gryte, leder Nina Helgevold og Raymond Bjuland fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk utviklingsarbeidet og samhandlingen med UiS. Skolen har i tillegg en intern utviklingsgruppe som støtter dette arbeidet. Som flere andre Universitetsskoler har Storevarden valgt å starte med skolebaserte praksislærerutdanningen for hele lærerkollegiet. Felles utdanning med kollegaer i kjente omgivelser og med relevante FoU temaer viser seg å være en god start og et godt fundament for samhandling mellom partene. Praksislærerutdanningen gir en felles forståelse for praksisfeltets rolle i lærerutdanningen og åpner for å utforske andre samhandlingsmuligheter.

Satsingen på Universitetsskoler gjennomføres i tett samarbeid med eier, skoleadminsitrasjonen i kommunen. Irene Jørgensen, skolesjef i Sola kommune, peker på at Storevarden har lang erfaring som praksisskole og har i flere år deltatt og blitt kåret til årets Nysgjerrigper, Forskningsrådets tiltak for å lære barn og unge å forske. En kultur for utforsking og nysgjerrighet er et godt utgangspunkt for en Universitetsskole som vil utvikle og styrke studentenes praksisopplæring og FoU baserte profesjonsutvikling.

I artikkelen fra markeringen av Storevarden som Universitetsskole kan dere lese mer fra samtalen med rektor og skolesjefen.

På Storevarden møter jeg overalt en stor nysgjerrighet, og det gleder meg. Jeg vet at det er en arbeidsplass og skole hvor det er høyt under taket. Studentene som kommer skal få plass til å være nysgjerrige, det er sånn de utvikles.

Irene Jørgensen , skolesjef i Sola kommune

Kontaktpersoner

UiS

Storevarden

Lunde skole

Lunde skole ble Universitetsskole høsten 2018 etter lang fartstid som praksisskole. Som praksisskole har de erfart at de må ha et kritisk blikk på egen praksis. Det er utviklende og noe som motiverer til videre utvikling.

Lunde universitetsskole på Hundvåg.

Med dette som utgangspunktet startet hele kollegiet på den skolebaserte veilederutdanningen høsten 2019. Kollegiet uttrykte allerede i søknaden om å bli Universitetsskole at de følte et stort kollektivt ansvar for å bidra i utdanningen av kommende lærere og kollegaer. Skolen har erfaring fra andre utviklingsprosjekt, bl.a. Ungdomstrinn i utvikling (UiU), School in Motion og Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM).

Rektor, Anne Lunde, beskriver utdanningen og de mange ulike samhandlingsprosjektene som et løft, ikke bare for skolen og de ansatte, men for lærerprofesjonen, UiS og elevene. Hun peker på at skolen og de ansatte er blitt bedre til å reflektere og mer bevisst om den jobben de gjør. Det er entusiasme og engasjement hos de ansatte over å være en del av dette utviklingsarbeidet, og de er alltid positive til å delta i oppgaver og involveres i ny forskning og faglitteratur. Les hele intervjuet med Anne Lunde her.

Jeg har tidligere oppfattet at mange har følt at akademia og jobben i skolen har vært to ulike verdener, nå er vi kommet godt på vei med et samspill.

Anne Lunde , rektor

Vekslingen mellom teori og praksis, utprøving, deling og refleksjon har skolen gode erfaringer med. Den måten å jobbe med utviklingsarbeid på har gitt skolen en bedre struktur og kultur for utviklingsarbeid og erfaringsutveksling.

I artikkelen En styrke når et helt kollegium sammen tar praksislærerutdanningen deler lærere erfaringer fra praksislærerutdanningen. Nyansatte lærere får muligheten til å ta utdanningen høsten 2021 og lærere med veilederkompetanse får muligheten til å utvikle denne i samarbeid med andre kollegaer. Skolen utforsker nye samhandlingsmuligheter med universitetet i prosjekter som Veiledning av studenter i team, Øving i dialogbasert undervisning i matematikk og i den tverrfaglige undervisningsmetoden RE-searchers i KRLE og samfunnsfag.

I denne artikkelen kan dere lese mer om praksisnær campusundervisning som ble gjennomført høsten 2019.

Lunde skole er en ungdomsskole med ca. 250 elever og ca. 50 ansatte. Les mer om skolen på skolens nettside.

Kontaktpersoner

UiS

Lunde

Kristianslyst skole

Kristianslyst skole startet som Universitetsskole høsten 2021. Skolens visjon er "lære for livet" og de har bred erfaring fra deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid og som praksisskole for lektor- og PPU-studenter.

Partnerskapet er knyttet til faglærere på lektor- og PPU-programmene ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. I den første tiden vektlegges relasjonsbygging og fagdidaktisk samarbeid med et samfunnsfaglig perspektiv. Planen er å gjennomføre skolebasert praksislærerutdanning til våren.

Tidligere har skolen deltatt i Ungdomstrinn i utvikling med fokus på klasseledelse og i Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) hvor lesing og vurdering var hovedtema. Flere lærere på skolen har deltatt i forskningsprosjektet CIESL og nå deltar de i Resilient. Her finner du lenke til skolens nettside.

Kontaktpersoner

UiS

Kristianlyst

Les mer om Kristianlyst skole som universitetsskole.

St. Svithun videregående skole

St. Svithun har vært med siden starten og ble universitetsskole høsten 2018.

Bilde av St. Svithun videregående skole
St. Svithun vgs
Foto: Christine Urdal

Skolen startet utviklingsarbeidet med den skolebaserte praksislærerutdanningen og har i disse årene utdannet 24 lærere i praksisveiledning. Det har ført til at skolen i større grad er motivert til å ta imot studenter i praksis fra lektor- og PPU programmene på Institutt for kultur og språkvitenskap.

I tillegg til utdanningen arbeider faglærere fra de to sektorene sammen om prosjekter i fagene religion og engelsk. Det planlegges videre for en profesjonsfaglig mentorordning i lektorutdanningen og siden 2019 har det vært fokus på temaet fagfornyelsen hvor bl.a. elevenes perspektiv undersøkes.

Kontaktpersoner

UiS

St. Svithun