Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag 19. april. Dette er et resultat av mange års arbeid med en tverrfaglig simuleringsdag for lege- og sykepleiestudenter.

Published Endret

Det arrangeres tre tverrfaglige simuleringsdager på sykepleielabene til Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS per semester. Hver sykepleiestudent på tredje studieår (UiS) og hver fjerdeårsstudent på medisinstudiet (UiB) deltar på én av disse. Opplegget er et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus (SUS), som har medisinstudenter fra UiB i praksis. Konseptet er knyttet til Ingunn Aase sin PhD, og ble etablert i samarbeid med SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research.

Les også: Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

– Å vinne denne prisen er en stor anerkjennelse. Selv om jeg er pensjonist nå ville dekan Eldar Søreide at jeg skulle reise til Bergen og motta prisen sammen med Conrad Bjørshol, ettersom vi på mange måter har vært pådrivere for at denne tverrprofesjonelle simuleringsdagen skal bestå, sier Aase.

Mann og kvinne som mottar pris.
Conrad Bjørshol og Ingunn Aase mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag 19. april. Foto: Paul André Sommerfeldt, UiB

Hun var tidligere professor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, og var også tilknyttet forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Professoren så viktigheten av at sykepleiere og leger samarbeidet og samsnakket til barnets beste og med det økt pasientsikkerhet da hun jobbet på barneavdeling på 90-tallet. Dette inspirerte Aase til å ta fatt på doktorgraden om trening av tverrfaglig samarbeid mellom leger og sykepleiere innen utdanning.

– Jeg vil fremheve at innholdet i denne dagen på mange måter er et resultat av studentene sine ønsker og behov. Dette førte til at vi var tidlig ute med studentaktive metoder og studentmedvirkning innen læring og utdanning. Simuleringsdagen har vist at samarbeid er svært viktig, ettersom denne dagen er et godt resultat av dette blant gode kolleger ved UiS og SUS. Samarbeid er mitt mantra, understreker Aase.

Motiverende pris for mangeårig innsats

Tverrfaglig simuleringsdag er som nevnt et felles tiltak der både UiS, SAFER, SUS og UiB har deltatt og sammen laget en treningsdag der studentene fra ulike studier får mulighet til å bli kjent og jobbe sammen med å løse ulike kliniske problemstillinger.

Conrad Bjørshol synes det er veldig hyggelig å få denne prisen fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er overlege ved SUS og førsteamanuensis ved UiB, og ser på det som en viktig anerkjennelse av arbeid som er lagt ned i denne typen studentlæring.

Mann som holder tale under prisutdeling.
Conrad Bjørshol oppfordrer til samarbeid mellom institusjoner innen utdanning av helsepersonell. Foto: Paul André Sommerfeldt, UiB

Hvordan kan det at konseptet deres vinner pris for fremragende tiltak innen utdanning bidra positivt til samarbeidet i tiden fremover?

– Jeg tror dette demonstrerer at profesjonene må jobbe sammen for å hjelpe pasienter, men også at ulike institusjoner må samarbeide om å utdanne helsepersonell. I fremtiden tror jeg vi må jobbe enda mer sammen for å utdanne helsearbeidere som er trent i å jobbe sammen i team. Det øker kvaliteten på alle utdanningene som deltar, samtidig som belastningen med undervisningen deles på flere, svarer Bjørshol.

Utdrag fra begrunnelsen til juryen

Våren 2013 ble det oppdaget at legestudenter og sykepleiestudenter øvde i ulike rom på simulerings-senteret SAFER uten å jobbe sammen. Lokale ildsjeler tok derfor initiativ til samtrening, og siden den gang har det vært arrangert 2-3 tverrfaglige simuleringsdager hvert semester der studentene trener sammen. Tverrfaglig simuleringsdag arrangeres som et samarbeid mellom UiS, UiB, SAFER og SUS. Alle studentene forbereder seg med å lese et egenutviklet kompendium, og det settes opp 5-6 stasjoner der studentene deles inn i grupper der alle profesjonene blandes. Som hovedregel benyttes studenter som levende pasientmarkør. Læringsmål på alle stasjonene er systematisk pasientundersøkelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid. Det legges vekt på å skape en trygg atmosfære der studentene leder arbeidet og tar avgjørelser selv.

Simuleringsdagen er med på å bygge ned siloene mellom profesjonene og gir studentene opplevelsen av hvordan menneskelige faktorer virker inn på pasientsikkerheten. I tillegg er simulering et godt verktøy for å avdekke og jobbe med studentenes holdninger til pasienter, pårørende, andre kollegaer, behandlingsvalg og liknende. På sikt ønsker simuleringsteamet å utvide ordningen ved at studentene får delta flere ganger gjennom studiet, og ved å inkludere enda flere profesjoner.

Tverrfaglig simuleringsdag har utviklet et tettere samarbeid mellom UiB, UiS, SUS og SAFER. Studieledelsen trekker i sin vurdering av nominasjonen frem at dette er et tiltak som stimulerer til godt samarbeid mellom UiB og UiS, noe som blir stadig viktigere når UiB skal i gang med pilotering av Vestlandslegen i Stavanger. Simuleringsdagen får gode tilbakemeldinger fra studentene, og evalueringene er fulle av lovord som beskriver aktiviteten som øyeåpnende, gøy og unik. 

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Helsedirektoratet besøkte HelseCampus Stavanger

Nylig var Helsedirektoratet på besøk i Stavanger for å få mer kunnskap om utfordringer og gode løsninger for å styrke kv...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier våre ...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.