Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-FJERMU

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Fjernsyns- og multimedieproduksjon ved Universitetet i Stavanger er et praktisk og bredt studium, hvor teori og praktisk arbeid kombineres gjennom hele utdanningen. Du får også mulighet til å ha praksis i en ekstern produksjonsbedrift.

Evnen til å formidle har ikke endret seg gjennom tiden, men måten vi gjør det på er i stadig endring. På fjernsyns- og multimedieproduksjon lærer du å skape de levende historier som kan sette lys på samfunnsutfordringer og ulikheter, skape debatt eller provosere, og som gjør inntrykk på publikum.

Fjernsyns- og multimedieproduksjon er rettet mot produksjonsarbeid innen lyd og bildemedier. Du vil på dette studiet få utviklet dine kreative, tekniske og estetiske ferdigheter. Du får tilgang til et eget redaksjonsområde med moderne og profesjonelt produksjonsutstyr.

Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Du får blant annet studere emner som audiovisuell fortelling, fjernsynsteknikk, og flerkamera. I tillegg har du praksisperiode i en produksjonsbedrift i opptil seks uker.

Etter endt utdanning kan du jobbe som innholdsprodusent i en mediebedrift. Dette betyr at du vil kunne utføre de fleste oppgavene innen forskjellige medieproduksjoner - fra fotograf, lyssetter, lydopptak til redigerer og lyddesigner. Du kan også jobbe som journalist og produsent i radio og TV.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kunnskap om fjernsyn og multimedieproduksjon fra utvikling av idé til ferdig produksjon.
 • Kunnskap om fortellerteknikk og dramaturgi.
 • Ha en forståelse for teknikk i produksjon av levende bilde og lyd.
 • Ha en forståelse for journalistiske metoder, undersøkelse og kildearbeid.
 • Kunnskap om klassisk filmteori, estetikk og historikk.
 • Grunnleggende kunnskaper om ulike kommunikasjonsteorier og kommunikasjonens betydning for identitet, kultur og samfunn.
 • Kompetanse innen filmteori, -analyse og metode.

Ferdigheter

 • Mestre produksjonsmetoder innen forskjellige medieplattformer.
 • Arbeide kreativt med video- og lydopptak.
 • Arbeide kreativt med montasje/redigering av opptak til et ferdig produkt.
 • Ha god kjennskap til alle funksjoner innen flerkameraproduksjon.
 • Ha god kjennskap til alle sider ved produksjon av levende bilde og lyd til film og TV.
 • Anvende journalistisk metode og fortellerteknikk til å formidle med levende bilde og lyd.
 • Formulere, undersøke og analysere filmteoretiske problemstillinger, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene.
 • Finne fram til, sette seg inn i og henvise til relevant faglitteratur.

Generell kompetanse

 • Evne til selvstendig kreativt og kunstnerisk arbeid.
 • Evne til kritisk tenking og refleksjon.
 • Evne til å tenke analytisk og formidle journalistisk innhold.
 • Evne til å planlegge og gjennomføre produksjoner innenfor oppsatte tidsfrister og gjeldende rammer
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i medieproduksjon.

Fagplan

Universitetet i Stavanger tilbyr utdanning både i Fjernsyns- og multimedieproduksjon og Journalistikk

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i studieplanen.

Hva kan du bli?

Etter endt utdanning kan du jobbe som innholdsprodusent i en mediebedrift. Dette betyr at du vil kunne utføre de fleste oppgavene innen forskjellige medieproduksjoner - fra fotograf, lyssetter, lydopptak til redigerer og lyddesigner. Du kan også jobbe som journalist og produsent i radio og TV. Studiet gir også opplæring i de fleste funksjoner innen produksjon av flerkameraprogram for TV.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Olbigatoriske emner

  • BFJBAC: Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon (BFJBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS 5. semester

   • BFJ301: Audiovisuell fortelling 3

    Tredje år, semester 5

    Audiovisuell fortelling 3 (BFJ301)

    Studiepoeng: 10

   • BFJ220: Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

   • BJO203: Media and communication

    Tredje år, semester 5

    Media and communication (BJO203)

    Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 6. semester

  • BFJ302: Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap

   Tredje år, semester 6

   Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap (BFJ302)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ303: Musikkproduksjon

   Tredje år, semester 6

   Musikkproduksjon (BFJ303)

   Studiepoeng: 10

 • Olbigatoriske emner

  • BFJ201: Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2

   Andre år, semester 3

   Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2 (BFJ201)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ202: Flerkameraproduksjon

   Andre år, semester 3

   Flerkameraproduksjon (BFJ202)

   Studiepoeng: 20

  • BFJPRA: Praksis

   Andre år, semester 3

   Praksis (BFJPRA)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ203: Audiovisuell fortelling 2

   Andre år, semester 4

   Audiovisuell fortelling 2 (BFJ203)

   Studiepoeng: 20

  • BFJBAC: Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon (BFJBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS 5. semester

   • BFJ301: Audiovisuell fortelling 3

    Tredje år, semester 5

    Audiovisuell fortelling 3 (BFJ301)

    Studiepoeng: 20

   • BFJ220: Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 6. semester

 • Olbigatoriske emner

  • BJO101: Introduksjon til journalistikk

   Første år, semester 1

   Introduksjon til journalistikk (BJO101)

   Studiepoeng: 10

  • BJO102: Praktisk journalistikk 1

   Første år, semester 1

   Praktisk journalistikk 1 (BJO102)

   Studiepoeng: 10

  • SVEXPHIL: Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ101: Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1

   Første år, semester 2

   Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1 (BFJ101)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ102: Audiovisuell fortelling 1

   Første år, semester 2

   Audiovisuell fortelling 1 (BFJ102)

   Studiepoeng: 20

  • BFJ201: Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2

   Andre år, semester 3

   Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2 (BFJ201)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ202: Flerkameraproduksjon

   Andre år, semester 3

   Flerkameraproduksjon (BFJ202)

   Studiepoeng: 20

  • BFJPRA: Praksis

   Andre år, semester 3

   Praksis (BFJPRA)

   Studiepoeng: 10

  • BFJ203: Audiovisuell fortelling 2

   Andre år, semester 4

   Audiovisuell fortelling 2 (BFJ203)

   Studiepoeng: 20

  • BFJBAC: Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon (BFJBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Utveksling eller emner i 5. semester ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS 5. semester

   • BFJ301: Audiovisuell fortelling 3

    Tredje år, semester 5

    Audiovisuell fortelling 3 (BFJ301)

    Studiepoeng: 20

   • BFJ220: Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 6. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Studenter på fjernsyns- og multimedieproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så lenge de er relevante for studieprogrammet ditt. Du oppfordres til å ta praktiske produksjonsemner.

Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Kari Riste for mer infomasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Högskolan Dalarna

  «Å kombinere kunnskap, utdanning og forsking i Dalarna og verden» er Högskola Dalarna (HD) sitt motto. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, så bli med på et lærerikt og givende utdanningsopphold i Sverige!

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Wollongong

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • Danmark

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Högskolan Dalarna

  «Å kombinere kunnskap, utdanning og forsking i Dalarna og verden» er Högskola Dalarna (HD) sitt motto. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, så bli med på et lærerikt og givende utdanningsopphold i Sverige!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00,

e- post:post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Ingeborg Vinge, ingeborg.o.vinge@uis.no

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Kari Riste, kari.riste@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til opptak@uis.no