Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen områder er sammenfallende, men som også har hver sin egenart.

Published Endret
Fakta
Opptakskrav

Fullført mastergrad, sterk faglig bakgrunn

Opptak

Rullerende opptak

Varighet normert tid

Tre år

Er du ny ph.d.-kandidat i dette programmet?

Velkomsthefte for deg som er fersk ph.d.-kandidat (pdf).

Spørsmål? Send oss en mail!

phd-uh@uis.no

Om programmet

Doktorgradsprogrammet i Utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen områder er sammenfallende, men som også har hver sin egenart;

Utdanningsvitenskap omfatter særlig forskning på oppvekst, læring, undervisning, danning og utdanning, fra barnehage til høyere utdanning, og rommer disipliner som pedagogikk, didaktikk, spesialpedagogikk, sosiologi, psykologi og historie.

Humaniora omfatter forskning på menneskets ytringer og livsvilkår i vid forstand, i fortid og nåtid, og rommer disipliner som historie, religionsvitenskap, litteratur og språk.

Doktorgradsprogrammet gir dermed rom både for spisset forskning innenfor ett av disse områdene og for tverrfaglige og tverrdisiplinære undersøkelser.

Offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d.

Kunne du tenkt deg en doktorgrad og forskerkompetanse innenfor utdanningsvitenskap og humaniora? Har din virksomhet et særskilt behov for forskning på en spesifikk problemstilling eller et bestemt område? Det er mulig å gjennomføre en ph.d. mens du er ansatt!

Søknad og opptak

Generelle vilkår for opptak framgår av UiS’ ph.d.-forskrift § 2-1. For opptak til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap og humaniora gjelder i tillegg disse kravene:

  • Karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt fra de (siste) 2 årene av mastergraden
  • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

I tillegg til formell kompetanse, vil kvaliteten på ph.d.-prosjektet og relevant faglig arbeid bli vektlagt ved vurdering om opptak.

Søkere som ikke oppfyller disse formelle kriteriene, kan tas opp etter særskilt vurdering. Veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig skal tillegges vekt. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Ph.d.-emner (-kurs) høsten 2023

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt for høstsemesteret 2023.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til astrid.t.aasmundtveit@uis.no.

Les om emnet DUH221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap
Datoer: 4-5.september, 28-29. september
Søknadsfrist: 21.august
Emneansvarlig: Ketil Knutsen

Les om emnet DUH225 Forskningsdesign
Datoer: 11-15.september
Søknadsfrist: 28.august
Emneansvarlig: Arne Olav Nygard

Les om emnet DUH157 Contemporary Perspectives on Diversity, Inclusion and Education
Datoer: 19-20.september, 17-18.oktober, 29.november
Søknadsfrist: 05.september
Emneansvarlig: Geir Skeie og Hildegunn Fandrem

Les om emnet DUH135 Systematic observation in Educational research
Datoer: 18-20.september (fysisk), 16. oktober(digital)
Søknadsfrist: 15. mai
Emneansvarlig: Sigrun Ertesvåg

Som del av emnet tilbys Workshop on Systematic Observation in Educational Research 19-20.september. Husk egen påmelding.

Les om emnet DUH240 Qualitative research in higher education
Datoer: Uke 39-50 (Onsdager 12.15-14.15)
Søknadsfrist: 11.september
Emneansvarlig: Kenan Dikilitas

Les om emnet DUH100 Systematic Review
Datoer: 30.oktober- 01.november
Søknadsfrist: 16.oktober
Emneansvarlig: Serap Keles

Les om emnet DUH713 Forskning i lesning, skriving og literacy
Datoer: 20-24.november
Søknadsfrist: 06.november
Emneansvarlig: Oddny Solheim, Atle Skaftun

Les om emnet DUH280 Themes in environmental humanities
Datoer: 1. og 15. november blir digitale kursdager og 6.-8. desember blir på campus
Søknadsfrist: 01. September
Emneansvarlig: Dolly Jørgensen

Les om årets tema.

Les mer om forskerskolen NoRS-EH

Les om emnet DUH205 Research Ethics
Datoer: 27-28.november og 4. desember (NY!)
Søknadsfrist: 13. november
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Les om emnet DUH605 Research Ethics
Datoer: 27-28.november og 4. desember
Søknadsfrist: 13. november
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Les om emnet DUH120 Introduksjonsseminar
Datoer: 31. august
Søknadsfrist: 21. august
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

Les om emnet DUH125 Avslutningsseminar
Datoer: 05. Oktober
Søknadsfrist: 18. september
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler og Jeanette Rollheim

UiS tilbyr ulike redskapskurs og andre relevante seminar for ph.d.- utdanningen.

Les om kursene.

Ph.d.-emner (-kurs) våren 2024

Her finner du en oversikt over relevante ph.d-kurs som er planlagt i vårsemesteret 2024.

Du kan undervisningsmelde deg i Studentweb eller benytte dette søknadsskjemaet når du skal søke om opptak til ph.d.-kursene. Alle eksterne studenter må sende søknadsskjema og opptaksgrunnlag til astrid.t.aasmundtveit@uis.no.

Les om emnet DUH240 Qualitative research in higher education
Datoer: Uke 3-19 (Onsdager fra 17. januar t.o.m. onsdag 8. mai, kl. 12.15-14.00 (NY! TID)
Søknadsfrist: 3. januar
Emneansvarlig: Kenan Dikilitas

Les om emnet DUH102 PhD Course in Philosophy of Science.
Datoer: 22.-26. januar
Søknadsfrist: 8. januar
Emneansvarlig: Ståle Gundersen

Les om emnet DUH602 PhD Course in Philosophy of Science.
Datoer: 22.-26. januar
Søknadsfrist: 8. januar
Emneansvarlig: Ståle Gundersen

Les om emnet DUH165 Applied Statistics
Datoer: 18.-22. mars
Søknadsfrist: 4. mars
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler

Les om emnet DUH270 Hermeneutics: An Introduction
Datoer: 2.-3. og 8. mai
Søknadsfrist: 18. april
Emneansvarlig: Tyson Retz

Les om emnet DUH200 Introduction to Meta- Analysis
Datoer: 13.-15. mai
Søknadsfrist: 29. april
Emneansvarlig: Serap Keles

Les om DUH120 Introduksjonsemne for nye ph.d.-kandidater

Søknadsfrist/påmelding: 1. februar /February 1st

Dato: 8. februar / February 8 (2024)

Les om emnet DUH125 Avslutningsseminar
Søknadsfrist/påmelding: 2. april / April 2nd (2024)

Dato: 25. april / April 25th

UiS tilbyr ulike redskapskurs og andre relevante seminar for ph.d.- utdanningen.

Les om kursene.

Opplæringsdelen - krav

Opplæringsdelen skal bestå av minimum 30 studiepoeng (sp/ECTS). Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora inngår de elementene som er beskrevet under.

a. Ph.d.-emner innen vitenskapsteori/-filosofi og etikk skal til sammen utgjøre 10 sp (ECTS)
b. Forskningsmetode – ph.d.-emner innen forskningsmetode skal utgjøre minst 5 sp (ECTS)
c. Valgfrie ph.d.-emner – selvvalgte emner som støtter opp under forskningsarbeidet og ph.d.-avhandlingen, skal utgjøre til sammen 15 sp (ECTS)

De valgfrie emnene kan gjerne ha metodisk/metodologisk eller tematisk innhold. Det vil fortsatt bli tilbudt ulike profilemner knyttet til sentral tematikk innenfor humaniora og det utdanningsvitenskapelige feltet. Den enkelte ph.d.-kandidat velger emner fra ph.d.-kursporteføljen ved UiS eller ved en annen ph.d.-akkreditert utdanningsinstitusjon.

Alle kandidater deltar på introduksjonsseminar første semester og avslutningsseminar i siste semester av ph.d.-utdanningen. Opplæringsdelen godkjennes av fakultetet og må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse for graden ph.d.

Veileder til ph.d.-løpet

Spørsmål? Ta kontakt!

Seniorrådgiver
51833564
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Førstekonsulent
51831156
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Professor i pedagogikk (PPU)
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap