Religion, kultur og samfunn - årsstudium

Religion er for mange en kilde til både identitet og mening, men kan også bidra til konflikt og undertrykking. Hva er det med religion som setter så sterke følelser i sving hos mennesker verden over? Hvordan henger religion sammen med menneskers handlingsvalg og hverdagsliv?

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

20

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Studiet gir innsikt i sentrale aspekter ved de fem verdensreligionene, samt alternativ religiøsitet.

Om studiet

Kunnskap om hva slags roller religioner og livssyn spiller for samfunn, kultur og enkeltmennesker er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn gir deg kunnskap om religioner og deres betydning med et særlig fokus på samtiden.

Studiet gir innsikt i sentrale aspekter ved de fem verdensreligionene, samt alternativ religiøsitet. Du får kunnskap om sammenhenger mellom religion, kultur, kunst og populærkultur, samt hvordan religion kommer til uttrykk i tekst og i religiøs praksis. Du får også en innføring i religion, religionsvitenskapelig teori og metode. Dette gir innsikt i hvordan kunnskap om religioner blir til, og hvilke begreper som brukes når man undersøker religion og religiøsitet.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn egner seg for deg som vil undervise i religionsfag i skolen, eller vil jobbe med innvandringsrelatert arbeid, media, næringsliv og annet arbeid hvor religionsfaglig kompetanse er påkrevd.

Les mer: religion, kultur og samfunn - bachelor.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som er viktig i offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, mediebedrifter og privat næringsliv.

Studiet kan inngå som fag 2 i en bachelorgrad og fag 2 i lektorutdanningen for trinn 8-13.

Hva lurer du på?

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er timeplanen? Hvor finner jeg pensum?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen, som du finner under «Studieplan og emner».

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Du skal få øvelse i kritisk tenkning og selvstendig vurdering innenfor temaer knyttet til religion, livssyn og etikk. Du vil få utdypet din forståelse for den rollen religioner og livssyn spiller for samfunn, kulturer og enkeltmennesker og anledning til å utfordre egne verdier og holdninger omkring tro og livstolkning.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Linjeforening - studentliv

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap 

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kristendom og jødedom

   Første år, semester 1

   Kristendom og jødedom (REL125)

   Studiepoeng: 15

  • Hinduisme, buddhisme og islam

   Første år, semester 1

   Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

   Studiepoeng: 15

  • Religion, kunst og populærkultur

   Første år, semester 2

   Religion, kunst og populærkultur (REL135)

   Studiepoeng: 15

  • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Første år, semester 2

   Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

   Studiepoeng: 15

vårt fagmiljø

Fagmiljø: Religionsvitenskap ved UiS

Fagmiljøet religionsvitenskap har forsknings- og undervisningskompetanse som dekker mangfold og indre variasjoner i de største verdensreligionene, samt nyreligiøsitet og samtidsreligion.

I tillegg inngår samfunnsnyttig forskning om religion knyttet til skole, kjønn, menneskerettigheter, politikk, populærkultur og grønt medborgerskap.

Fagmiljøet kan også skilte med UNESCO-professor Geir Skeie innenfor temaet religiøst mangfold. Førsteamanuensis Jane Skjoldli leder et tverrfaglig forskningsprosjekt om nåtidens vikinginteresse, kalt «Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past».  

Forskningsbidrag i senere tid innbefatter dessuten så forskjellige tema som feminisme i islam, katolsk ungdomskultur og hinduismen og klimaendringer. Faggruppen av stipendiater- og postdok forskere deltar aktivt i et internasjonalt og spennende fagfellesskap. 

Aktuelt om religion, kultur og samfunn

Islam- tradisjon, tilhørighet og praksis

UiS-professor utgir første norskskrevne lærebok om islam på nesten tjue år

Hva skjer i Iran?

Marianne Hafnor Bøe, professor i religionsvitenskap, forklarer

Ritualer kjemper seg tilbake

Berøringsangsten med det rituelle avtar, og Halloween tar natta tilbake

Hvordan brukes religion i populærkultur?

Religionsviter Jane Skjoldli har flere eksempler

KRLE-podden

Om KRLE og religionsfaget i skolen

Prismet- videosending over temanummer

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder. Kjerneelement 2 i læreplan.

Podkast: Mennesker, meninger, makt

Religionsvitenskap og studiet av religion i vår tid

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

I studiet kan det bli tilbudt studietur til Midtøsten.

Utveksling

 • Alle land

Kontakt oss

Studiekoordinator
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS