Hopp til hovedinnhold

Religion, kultur og samfunn årsstudium

Religion er for mange en kilde til både identitet og mening, men kan også bidra til konflikt og undertrykking. Hva er det med religion som setter så sterke følelser i sving hos mennesker verden over? Hvordan henger religion sammen med menneskers handlingsvalg og hverdagsliv?

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

60

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Himmel med stjerner, illustrasjonsfoto religion årsstudium
Om Studiet

Kunnskap om hva slags roller religioner og livssyn spiller for samfunn, kultur og enkeltmennesker er en forutsetning for å forstå en stadig mer globalisert verden.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn gir deg kunnskap om religioner og deres betydning med et særlig fokus på samtiden.

Studiet gir innsikt i sentrale aspekter ved de fem verdensreligionene, samt alternativ religiøsitet. Du får kunnskap om sammenhenger mellom religion, kultur, kunst og populærkultur, samt hvordan religion kommer til uttrykk i tekst og i religiøs praksis. Du får også en innføring i religion, religionsvitenskapelig teori og metode. Dette gir innsikt i hvordan kunnskap om religioner blir til, og hvilke begreper som brukes når man undersøker religion og religiøsitet.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn egner seg for deg som vil undervise i religionsfag i skolen, eller vil jobbe med innvandringsrelatert arbeid, media, næringsliv og annet arbeid hvor religionsfaglig kompetanse er påkrevd.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som er viktig i offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, mediebedrifter og privat næringsliv.

Studiet kan inngå som fag 2 i en bachelorgrad.

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om religion, kultur og samfunn årsstudium

Hvordan er timeplanen? Hvor finner jeg pensum?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen, som du finner under «Studieplan og emner».

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Du skal få øvelse i kritisk tenkning og selvstendig vurdering innenfor temaer knyttet til religion, livssyn og etikk. Du vil få utdypet din forståelse for den rollen religioner og livssyn spiller for samfunn, kulturer og enkeltmennesker og anledning til å utfordre egne verdier og holdninger omkring tro og livstolkning.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studentmiljø

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap 

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kristendom og jødedom

   Første år, semester 1

   Kristendom og jødedom

   Studiepoeng: 15

  • Hinduisme, buddhisme og islam

   Første år, semester 1

   Hinduisme, buddhisme og islam

   Studiepoeng: 15

  • Religion, kunst og populærkultur

   Første år, semester 2

   Religion, kunst og populærkultur

   Studiepoeng: 15

  • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Første år, semester 2

   Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Studiepoeng: 15

vårt fagmiljø

Religionsvitenskap ved UiS

Fagmiljøet religionsvitenskap har forsknings- og undervisningskompetanse som dekker mangfold og indre variasjoner i de største verdensreligionene, samt nyreligiøsitet og samtidsreligion.

I tillegg inngår samfunnsnyttig forskning om religion knyttet til skole, kjønn, menneskerettigheter, politikk, populærkultur og grønt medborgerskap.

Fagmiljøet kan også skilte med UNESCO-professor Geir Skeie innenfor temaet religiøst mangfold. Professor Anne Kalvig leder et tverrfaglig forskningsprosjekt om nåtidens vikinginteresse, kalt «Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past».  

Forskningsbidrag i senere tid innbefatter dessuten så forskjellige tema som feminisme i islam, katolsk ungdomskultur og hinduismen og klimaendringer. Faggruppen av stipendiater- og postdok forskere deltar aktivt i et internasjonalt og spennende fagfellesskap. 

Mennesker, meninger, makter

En podkast om religionsvitenskap og studiet av religion i vår tid

KRLE-podden

En podkast om KRLE-faget og religion i skolen

Ritualer kjemper seg tilbake

Berøringsangsten med det rituelle avtar, og Halloween tar natta tilbake

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

I studiet kan det bli tilbudt studietur til Midtøsten.

+
Utveksling
 • Alle land

Kontakt oss

HR-konsulent
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS

Fikk oppleve stedene de leser om i pensum

Religionstudenter ved UiS og Misjonshøgskolen har ved flere anledninger reist til Israel og Vestbredden. – Turen har git...

– Skoler bør bruke religiøse høytider i undervisningen

– Markering av ulike religiøse og kulturelle høytider kan bidra til å gjøre elevene til gode samfunnsborgere, mener reli...

Humaniorastudentane får praksis

For første gang kan humaniorastudentar no gå ut i praksis medan dei studerer ved UiS.

Praksis for humaniorastudentar

Våren 2019 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang praksis som del av studiet for bachelorstudentar i humaniora...