Lektorutdanning trinn 8 – 13 - master

Dette femårige masterprogrammet er for deg som ønsker faglig fordypning og spisskompetanse. Du får undervisningsrett for ungdomstrinn og videregående skole og vil som ferdig utdannet lektor ha svært gode jobbmuligheter.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

67

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Kontakt oss

Studiekoordinator

Linjeforening

Lektorstudentene FIKS

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Glade studenter rundt et bord

Om studiet

– Jeg ønsker å få et godt kunnskapsgrunnlag som står i stil med pensum i ungdomsskole og videregående. Jeg håper også å få mange didaktiske tips og triks til å gjøre undervisningen variert og spennende. Klasseledelse er også et felt jeg tror det er viktig å jobbe godt med.

Jonas Prestmo , lektorstudent.

Hva kan du bli?

Jeg er spillpedagog og lektor ved Revheim Skole, samt grunnlegger av, og daglig leder for, Einherjar eSport Stavanger.

John Arne Gaard Nielsen , tidligere student ved lektor 8-13

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Valg av fag 1 - humanistiske fag

  • Engelsk fag 1

   • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Første år, semester 1

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i engelsk språk

     Første år, semester 1

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • Amerikansk litteratur og kultur

     Første år, semester 2

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fonetikk og fonologi

     Første år, semester 2

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • Bacheloroppgave i engelsk

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i engelsk (LENG290)

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

    • Fordypning i engelsk litteratur

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i engelsk litteratur (LENG271)

     Studiepoeng: 15

    • Fordypning i engelsk språk

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i engelsk språk (LENG272)

     Studiepoeng: 15

   • Valg av fag 2

    • Nordisk fag 2

     • Språkstruktur og språkbruk

      Andre år, semester 3

      Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

      Andre år, semester 3

      Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

      Studiepoeng: 15

     • Språkhistorie og talemål

      Andre år, semester 4

      Språkhistorie og talemål (LNOR135)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst i kontekst

      Andre år, semester 4

      Tekst i kontekst (LNOR145)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

    • Historie fag 2

     • Europeisk historie fra antikken til nytid

      Andre år, semester 3

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i historiske emner

      Andre år, semester 3

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Andre år, semester 4

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • Moderne historie

      Andre år, semester 4

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

    • Religion fag 2

     • Kristendom og jødedom

      Andre år, semester 3

      Kristendom og jødedom (LREL125)

      Studiepoeng: 15

     • Hinduisme, buddhisme og islam

      Andre år, semester 3

      Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

      Studiepoeng: 15

     • Religion, kunst og populærkultur

      Andre år, semester 4

      Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

      Studiepoeng: 15

     • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

      Andre år, semester 4

      Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

      Studiepoeng: 15

     • Religion fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

      Studiepoeng: 7.5

     • Religion fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

      Studiepoeng: 7.5

    • Idrett fag 2

     • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

      Andre år, semester 3

      Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

      Studiepoeng: 15

     • Idrettsaktiviteter 1

      Andre år, semester 3

      Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

      Studiepoeng: 15

     • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

      Andre år, semester 3

      Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

      Studiepoeng: 15

     • Treningslære

      Andre år, semester 4

      Treningslære (IDR133)

      Studiepoeng: 15

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

      Studiepoeng: 7.5

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå -engelsk

    • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

     • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

      Femte år, semester 9

      Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave med muntlig eksamen

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

      Studiepoeng: 45

    • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

     • Authors, Readers, and Texts

      Fjerde år, semester 7

      Authors, Readers, and Texts (MLI305)

      Studiepoeng: 15

     • First and Second Language Literacy Development

      Fjerde år, semester 7

      First and Second Language Literacy Development (MLI335)

      Studiepoeng: 15

     • Reading Verbal and Visual Signs

      Fjerde år, semester 7

      Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

  • Nordisk fag 1

   • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

   • Valg av fag 2

    • Engelsk fag 2

     • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i engelsk språk

      Andre år, semester 3

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • Amerikansk litteratur og kultur

      Andre år, semester 4

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fonetikk og fonologi

      Andre år, semester 4

      Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

    • Historie fag 2

     • Europeisk historie fra antikken til nytid

      Andre år, semester 3

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i historiske emner

      Andre år, semester 3

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Andre år, semester 4

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • Moderne historie

      Andre år, semester 4

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

    • Religion fag 2

     • Kristendom og jødedom

      Andre år, semester 3

      Kristendom og jødedom (LREL125)

      Studiepoeng: 15

     • Hinduisme, buddhisme og islam

      Andre år, semester 3

      Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

      Studiepoeng: 15

     • Religion, kunst og populærkultur

      Andre år, semester 4

      Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

      Studiepoeng: 15

     • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

      Andre år, semester 4

      Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

      Studiepoeng: 15

     • Religion fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

      Studiepoeng: 7.5

     • Religion fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

      Studiepoeng: 7.5

    • Idrett fag 2

     • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

      Andre år, semester 3

      Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

      Studiepoeng: 15

     • Idrettsaktiviteter 1

      Andre år, semester 3

      Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

      Studiepoeng: 15

     • Friluftsliv og idrettsaktiviteter

      Andre år, semester 3

      Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

      Studiepoeng: 15

     • Treningslære

      Andre år, semester 4

      Treningslære (IDR133)

      Studiepoeng: 15

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

      Studiepoeng: 7.5

     • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå - nordisk

    • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

     • Masteroppgave i lesevitenskap

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

      Studiepoeng: 45

    • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

     • Literacy og læring i digitale omgivelser

      Fjerde år, semester 7

      Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

      Studiepoeng: 15

     • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Fjerde år, semester 7

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • Lesing: teori og metode

      Fjerde år, semester 7

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk som andrespråk

      Fjerde år, semester 7

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

  • Historie fag 1

   • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Europeisk historie fra antikken til nytid

     Første år, semester 1

     Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

     Studiepoeng: 15

    • Innføring i historiske emner

     Første år, semester 1

     Innføring i historiske emner (LHIS185)

     Studiepoeng: 15

    • Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

     Første år, semester 2

     Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

     Studiepoeng: 15

    • Moderne historie

     Første år, semester 2

     Moderne historie (LHIS165)

     Studiepoeng: 15

    • Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • Bacheloroppgave i historie

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

     Studiepoeng: 15

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

    • Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Velg ett emne i 6. termin

    • Fordypning i historiske temaer

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

     Studiepoeng: 15

    • Fordypning i historie 1

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i historie 1 (LHIS272)

     Studiepoeng: 15

   • Valg av fag 2

    • Engelsk fag 2

     • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i engelsk språk

      Andre år, semester 3

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • Amerikansk litteratur og kultur

      Andre år, semester 4

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fonetikk og fonologi

      Andre år, semester 4

      Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

      Studiepoeng: 15

     • Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

    • Nordisk fag 2

     • Språkstruktur og språkbruk

      Andre år, semester 3

      Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

      Andre år, semester 3

      Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

      Studiepoeng: 15

     • Språkhistorie og talemål

      Andre år, semester 4

      Språkhistorie og talemål (LNOR135)

      Studiepoeng: 15

     • Tekst i kontekst

      Andre år, semester 4

      Tekst i kontekst (LNOR145)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå -historie

    • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

     • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

      Femte år, semester 9

      Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

      Studiepoeng: 45

     • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

      Femte år, semester 9

      Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

      Studiepoeng: 15

    • Valgfrie emner -masternivå (historie)

     • Fortid i samtid

      Fjerde år, semester 7

      Fortid i samtid (MHI305)

      Studiepoeng: 15

     • Menneskerettigheter for lærere

      Fjerde år, semester 7

      Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

      Studiepoeng: 15

     • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

      Fjerde år, semester 7

      Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

      Studiepoeng: 15

     • Historien gjennom 20 ting

      Fjerde år, semester 7

      Historien gjennom 20 ting (MHI327)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

Det er krav om generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.

Les om generell studiekompetanse

Du må enten dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dersom du skal skal søke Lektor i realfag er det i tillegg til generell studiekompentanse krav om: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad via Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Dette sier studentene

‒ Religionsstudiene har gitt meg ny innsikt og forståelse for hvordan folk tenker

Han er først og fremst opptatt av å utgjøre en positiv forskjell for dem han blir lærer for og ønsker å finne den rette ...

Blir lektor med fordypning i historie

Johann Odd Solheim Hamre lot historieinteressen styre valget inn mot lektor 8-13. Hamre er snart ferdig utdannet og klar...

‒ Glad jeg valgte denne retningen innenfor historiefaget

Karine Eieland har satt pris på valgfriheten innenfor lektorutdanning 8-13. Nå kan hun snart levere inn masteroppgaven i...

Møt Christoffer – lektorstudent på tredje året

Christoffer Aagedal er en 22-åring fra Sola som er i gang med tredje året på lektorutdanningen. Han tar norsk som hovedf...

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. og 4. semester: Ta hele eller deler av ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (gjelder studenter med engelsk som fag 1)

Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå. Vi anbefaler derfor utveksling på bachelornivå.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått.

Oversikt over utvekslingsmuligheter sortert på fagområder

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid.

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne-Marie Nygaard, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Cracow!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Innsbruck

  The University of Innsbruck was officially founded in 1669, in fact financed by an extraordinary tax on salt (!).

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Cracow!

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Singapore

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

 • Østerrike

  University of Innsbruck

  The University of Innsbruck was officially founded in 1669, in fact financed by an extraordinary tax on salt (!).