Hopp til hovedinnhold

Engelsk språk og litteratur bachelor

Engelsk preger i stor grad vår hverdag. Det har blitt et viktig andrespråk i store deler av verden, samtidig som det er morsmål for flere hundre millioner mennesker. Ønsker du dypere innsikt i engelsk språk og litteratur og i engelskspråklige kulturer, bør du velge engelskstudier!

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Gunvor studerer bachelor i engelsk språk og litteratur og ønsker å bli oversetter.

I en globalisert verden er utdypende kunnskap om engelsk språk og kultur svært vesentlig for å kunne kommunisere effektivt. Økt innsikt i språkkulturene vil gi deg bedre forståelse for vår tids verdensspråk.

Engelskspråklig litteratur både reflekterer og kommenterer samfunnet, og studentene vil gjennom romaner, poesi og drama få innblikk i og en bedre forståelse av hvordan ulike litterære tema utvikler seg i relasjon til endringer i samfunnet, både i et moderne og et historisk perspektiv.

Bachelorstudiet er bygget opp slik at studentene tar engelske grunnemner det første året (to språkemner og to litterære emner), og velger et fag 2 det andre året. Du kan velge mellom blant annet nordisk, religionsstudier og historie.

Studentutveksling

Bachelorprogrammet i engelsk har en såkalt opt-out policy når det gjelder utveksling. Det vil si at det forventes at du tar ett semester ved en institusjon i et annet land, og det legges opp til at dette skal foregå i 5. semester (år 3). UiS har avtaler med en rekke institusjoner i Europa og resten av verden, så mulighetene for et flott utenlandsopphold er mange og gode. (Det er ikke obligatorisk å reise på utveksling, men studenten må selv velge denne muligheten bort).

Praksis

Bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitskap kan være i praksis mens de studerer ved UiS. Praksisemnet gir 15 studiepoeng, og tilbys som et valgemne siste semesteret.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg en språk- og kultur-kompetanse som er etterspurt innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon, media og forlagsvirksomhet.

 Du kan fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i Literacy. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), får du også undervisningskompetanse i engelsk.

Du kan søke videre på masterprogrammet i Literacy Studies.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Ahmad Alfandi, bachelorstudent i engelsk språk og litteraur

Ahmad Alfandi

– Studiet passer til dere som er interesserte i bøker generelt og i engelsk og litteratur spesielt. Sammen med kjekke medstudenter og kyndige lærere vil dere få med dere alt fra "the nuts and bolts" av det engelske språket til en større, fabelaktig verden, sier Ahmad Alfandi, bachelorstudent i engelsk.

Hva Lurer du på?

Spørsmål og svar om engelsk språk og litteratur bachelor

Er undervisningen obligatorisk? Hvor finner jeg pensumlisten?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   Første år, semester 1

   En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   Studiepoeng: 15

  • Innføring i engelsk språk

   Første år, semester 1

   Innføring i engelsk språk

   Studiepoeng: 15

  • Amerikansk litteratur og kultur

   Første år, semester 2

   Amerikansk litteratur og kultur

   Studiepoeng: 15

  • Engelsk fonetikk og fonologi

   Første år, semester 2

   Engelsk fonetikk og fonologi

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i engelsk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i engelsk

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Studiepoeng: 15

  • Religion - fag 2

   • Kristendom og jødedom

    Andre år, semester 3

    Kristendom og jødedom

    Studiepoeng: 15

   • Hinduisme, buddhisme og islam

    Andre år, semester 3

    Hinduisme, buddhisme og islam

    Studiepoeng: 15

   • Religion, kunst og populærkultur

    Andre år, semester 4

    Religion, kunst og populærkultur

    Studiepoeng: 15

   • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Andre år, semester 4

    Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    Andre år, semester 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

 • Velg ett emne i 6. semester

  • Fordypning i engelsk litteratur

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk litteratur

   Studiepoeng: 15

  • Fordypning i engelsk språk

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i engelsk språk

   Studiepoeng: 15

Vårt fagmiljø

Engelsk litteratur og språk

Det engelske fagmiljøet er et av de mest varierte og dynamiske ved UiS

Hulda Garborgs hus, campus Ullandhaug

Undervisningen er drevet av forskningsinteressene til akademikere som publiserer på internasjonalt nivå, og med en kompetanse som dekker et bredt spekter av interesser i enkeltstående – men sammenknyttede – grener av litteratur, språk og didaktikk.

Ekspertisen innen litteraturfeltet inkluderer forskning på en rekke ulike epoker som inkluderer renessanse, modernisme og postmodernisme i britisk og amerikansk litteratur, litterære økologier, samt kjønnsstudier.

Innenfor språkfeltet er forskningsarbeidet særlig konsentrert rundt gammelengelsk og mellomengelsk, særlig gjennom arbeidet til professor Merja Riitta Stenroos, som publiserer på skrivesystemer og stavemåter. Innen denne fagdisiplinen finner vi også professor Oliver Traxel, hvis forskning konsentrerer seg om moderne og delvis tverrfaglige felt, gjennom for eksempel studier av verkene til forfatter JRR Tolkien.

Andre fokusområder i det engelske fagmiljøet er sosiolingvistikk og didaktikk, sistnevnte med særlig oppmerksomhet på de ulike problemstillingene som ligger til grunn for språkundervisning i klasserommet.

Seksjonen kan også skilte med et knutepunkt for akademikere, ledet av professor Janne Stigen Drangsholt, som i tillegg til forskning publiserer skjønnlitterære bøker. Samlet sett legger forskerne og lærerne i avdelingen stor vekt på å delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, og fortsetter å være i forkant av dagens forskning innen humaniora.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester for studenter med oppstart høsten 2020

5. semester



Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.



Flere muligheter for utenlandsopphold



2. semester: Tilbud om to-ukers studietur til Det norske studiesenteret i York.



4. semester: Reis på utveksling et helt semester og ta del av ditt fag 2 i utlandet. Dette er også anbefalt utreisesemester for studenter tatt opp på studiet før høsten 2020.



6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York.



Opplegg for utvekslingen

Utveksling i 5. semester gir deg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av utdanningen din. Du står da helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.



Utveksling i 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (nordisk, historie, religionsstudier). Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som del av fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.



Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid! For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.



Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus



Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Polen

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Tyskland

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Tsjekkia

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • USA

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Se presentasjon om engelsk bachelor fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Kontakt oss

HR-konsulent
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS

Sei eit ord - eg skal fortelje deg kven du er

Korleis uttrykker vi identitet gjennom språket? Det er forskarane i forskingsprogrammet «Språklege identitetar» opptekne av.

Student i Stavanger

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Studentliv i Stavanger

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...