Skip to main content
134 persons

Monica Lange

Rådgiver

Truls Ellingsæter

Universitetslektor

Lene Katrine Hoff

Seniorrådgiver

Linda Bergsten

Førstesekretær

Atle Wiig

Universitetslektor

Cecilie Egenæs Lund

Førstekonsulent

Ola Barkved

Universitetslektor

Egil Clement Svela

Seniorrådgiver

Egil Kristensen

Fakultetsdirektør

Wanwei He

Stipendiat

Heike Brokel

Førstekonsulent

Alessio Giustolisi

Ekstern uten utbetaling

Ida Regine Sørås

Timelønnet universitetslektor

Fuchen Zhang

Stipendiat

Avishek Lahiri

Postdoktor

Jennifer Joy Clark

Professor

Dora Zsuzsanna Simon

Postdoktor

Banovsha Ibishova

Stipendiat

Kamila Kulmambetova

Stipendiat

Olga Aleksandrovna Rabanal

Førsteamanuensis

Hamid Cheraghali

Stipendiat

Anders Lennart Åkerman

Førsteamanuensis

Nanna Fukushima

Forsker

Øyvind Osjord

Universitetslektor

Celine Hødnebø Kirkeby

Timelønnet studentassistent

Sofie Krigsvoll

Timelønnet student assistent (1423)

Kenn Steger-Jensen

Ekstern sakkyndig

Eystein Saxe Lysholm

Førstekonsulent