3 articles
Illustrasjon til sangernes julekonsert

Christmas Concert with the vocal students

Sun. 10.12.2023

14:00-15:30

Skansenkaien
Jazzstudenter på Spor 5, vokalist, blåseensemble

Christmas Concert with Bjergsted Jazz Ensemble and Bjergsted Vocal Ensemble

Wed. 13.12.2023

20:00-22:00

Bilde fra julekonsert

The University of Stavanger's Christmas Concert

Sat. 16.12.2023

18:00-20:00