Fagside for Norsk hotellhøgskole

Her finner du ressurser som gir deg tilgang til statistikk og markedsanalyser, samt den nyeste forskningen innen hotell- og reiseliv. Fra biblioteket kan du få søkeveiledning, og vi hjelper deg med tilgang til forsknings- og fagressurser som er aktuelle for studenter og ansatte ved Norsk hotellhøgskole.

Publisert Sist oppdatert

Her finner du:

Lån en bibliotekar

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS som skal i gang med et større forskningsprosjekt kan få individuell søkeveiledning fra biblioteket.

Innkjøpsforslag

Er det noe som mangler i bibliotekets samling? Forslag til et abonnement vi burde ha? Send inn dine forslag, så vurderer jeg innkjøp.

Ta kontakt om bibliotekets fagressurser for innen hotell- og reiseliv:

Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Databaser og faglitteratur

Biblioteket har tidsskrifter og databaser hvor du finner artikler innen hotell og reiseliv, samt statistikk og markedsanalyser av reiselivsnæringen.

Husk å koble deg til med tilgang hjemmefra for å få tilgang dersom du ikke er på campus. Ta kontakt på ub@uis.no dersom du finner noe vi ikke har tilgang til, så undersøker vi om vi kan skaffe det til deg.

 • SocINDEX with fulltext: Referanser til artikler fra ca 3000 tidsskrift, ca 800 tilgjengelige i fulltekst. Inneholder også rapporter, bøker/bokkapittel og konferanseskrift i fulltekst.
 • Statistikknett Reiseliv: Regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser av reiselivsnæringa. Blant annet statistikk fra Rogaland Reiseliv.
  De fleste tjenestene krever abonnement, men "Regionale nettsteder" gir gratis statistikk for de ulike fylkene.
 • Web of Science: Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media. Mer enn 25 000 tidsskrifter, tilbake til 1987.
 • Idunn.no: Norsk tidsskriftdatabase fra Universitetsforlaget.

Ressurser for deg som tar Digital Servicesledelse

Business Source Complete – Fulltekstdatabase innen ledelse, økonomi, markedsføring og tilgrensende fagområder.

Academic Search Premier – Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst.

Emerald – Artikler innen ledelse og markedsføring.

I biblioteket har vi en rekke trykte tidsskrifter, og du får tilgang til alle våre elektroniske tidsskrifter med tilgang hjemmefra. I Oria kan du søke etter tidsskrifter både på tittel og med ISSN, og du finner også alfabetisk oversikt over alle våre tidsskrifter.

Med Browzine får du oversikt over tidsskriftene du trenger, og du kan lage en egen bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på. Browzine kan også lastes ned hvis du ønsker tilgang til din egen tidsskrifthylle på mobil eller nettbrett.

Vi har tilgang til digitale aviser via Atekst (Retriever) og Nasjonalbiblioteket. Gå til Oria for mer informasjon om våre avis-tilganger.

Søketips: Bruk ordbøker for å finne synonymer og gode søkeord på engelsk, norsk og andre språk.
Du finner oversikt over alle ordbøkene vi har elektronisk tilgang til i Oria.

I UiS Brage får du tilgang til doktoravhandlinger, masteroppgaver og annen forskning utgitt ved UiS. Her finner du publikasjoner fra studenter og ansatte ved Norsk hotellhøgskole.

Skrivehjelp

Biblioteket tilbyr flere tjenester som hjelper deg med å komme i gang og ivareta viktige elementer i oppgaveskrivingen.

Bøker, tidsskrifter og databaser som biblioteket gir tilgang til, er kilder som du kan bruke når du skal skrive og oppgave. Husk alltid å vurder kilden før du bruker den. Passer den til oppgaven? Hvem er avsenderen? Hvorfor, og når er det publisert? Les mer om kildekritikk på Kildekompasset.

Kilder og henvisninger

Ved Norsk hotellhøgskole brukes vanligvis siteringsstilen APA 7th. Kildekompasset gir en god innføring med eksempler på hvordan føre ulike kilder i teksten og referanselisten i APA 6th og APA 7th.

Oppgaveskriving

Du kan få hjelp i oppgaveskriving fra studentmentorer i Studieverkstedet. De tilbyr også skrivegrupper for masterstudenter. Du finner tidligere studentoppgaver i UiS sitt vitenarkiv Brage, både på bachelor- og masternivå. Disse oppgavene kan brukes til inspirasjon, men vær obs på at disse kan ha karakter mellom A og E.

Bøker om oppgaveskriving

Forskningshjelp

Når du skal i gang med et større forskningsprosjekt er det mange ting å tenke på. Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, datahåndtering og nyttige programmer og verktøy med mer.

Litteratursøk

Dersom du skal i gang med et større forskningsprosjekt kan jeg hjelpe deg med å komme i gang med ditt litteratursøk. Ansatte, stipendiater og masterstudenter kan bestille søke-veiledning.

Programvare

Vi anbefaler å ta i bruk en referansehåndteringssverktøy og andre nyttige programmer som hjelper deg i forskningsprosessen. Vi tilbyr kurs i: Endnote: referanshåndteringsprogram tilbudt via UiS. Zotero: gratis referansehåndteringsprogram. NVivo: hjelper deg behandle kvalitative data. Rayyan: hjelper deg å gjennomgå referansene til din litteraturstudie.

Systematisk søk

Et systematisk litteratursøk er et omfattende og godt planlagt søk i databaser og andre aktuelle kilder. Hensikten er å finne så mye litteratur som mulig på et felt. Søkene skal være dokumenterte og etterprøvbare.

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS kan bestille individuell veiledning for søk og systematiske søk. Ta kontakt dersom du trenger søkehjelp. For å få best mulig utbytte av en søkeveiledning er det viktig at du kommer forberedt.

Før du søker:

 • Definer hovedelementene i søkestrategien
 • Velg relevante fagdatabaser
 • Finn relevante søketermer: Fagtermer, nøkkelord
 • Bestem avgrensinger
 • Bruk metodefiltre hvis de finnes i databasen

Mer om systematisk søking:

Her finner du lenker til relevante sider som kan gi deg tips og råd om hvordan man gjør systematiske søk. Noen av lenkene er til helsefaglige sider, men de kan likevel være relevante for andre fagdisipliner.

Nyheter om hotell og reiseliv

Ny bok om Popkulturturisme og fan-pilegrimsreiser

I februar ble boken "Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations", redigert av blant annet...

Kickstarta studia

– De har valt rett. Vi treng dykk, var meldinga til nye NHS-studentar då dei møtte bransjen, og potensielle framtidige a...

Ny podkast om reise

Veronica Blumenthal og Sten Hansson er hekta på reise, og vil inspirere flere til å reise andre steder enn de typiske ch...

Hjelper studenter å fullføre

Tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole som mangler studiepoeng, kan få individuelt opplegg for å fullføre bachelor...

Toårig master i Service Leadership in International business

Tradisjonelle forelesninger hvor professoren doserer, er erstattet med veilederstyrt praktisk arbeid. Det nye masterstud...