Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

Publisert Sist oppdatert
Bestill søkeveiledning

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved Institutt for sosialfag kan bestille veiledning for søk og systematiske søk.

Innkjøpsforslag

Er det noe som mangler i bibliotekets samling? Savner du tilgang til en database eller et tidsskrift? Kom gjerne med forslag!

Universitetsbibliotekar
51831142
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Kilde- og lenkesamling

Kilder og informasjon relevant for sosialfag og barnevern.

Akademiske tekster bygger på ulike kilder. Kilder kan for eksempel være tidligere forskning, statistikk, rapporter, offentlige dokumenter, lovverk og mye mer.

Tidsskrift gir deg ny forskning og innsikt. Lenkene under går til Oria, der du finner bekrivelse og lenke videre til selve tidsskriftet.

Noen tidsskrift på norsk:

Tidsskrift, åpent
Tips: Tidsskrift inneholder ny forskning i form av forskningsartikler. Bruk tidsskriftene til å bli bedre kjent med faget ditt og for å holde deg oppdatert!

Tidsskrift på engelsk
Det finnes titusenvis av engelskspråklige tidsskrift. Omlag 33 000 er godkjent av NSD i register over publiseringskanaler. Tidsskriftene er tilgjengelige via Oria og direkte fra utgivers nettsider. Noen utvalgte titler:

Tips! Med Browzine får du oversikt over tidsskriftene du trenger, og du kan lage en egen bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på.

Alt innhold i biblioteket på Ullandhaug kan søkes opp via Oria. Her finner du bøker, ebøker, digitale artikler i tidsskrift og mye mer.

Fagbøker, artikler med mer som ikke finnes i samlingen ved UiS kan bestilles som fjernlån via Oria. Logg inn med vanlig Feide-pålogging og søk i "Norske fagbibliotek" for å se hva som finnes i hele Norge.

Interesseorganisasjoner arbeider for interessene til medlemmene sine. Disse organisasjonene sprer kunnskap om sitt interesseområde og tar sikte på å påvirke myndighetene, for eksempel med budsjettbehandling eller endring av lovverk.

Statistisk informasjon kan gi større forståelse og innsikt i et tema og kan med fordel benyttes i oppgaver.

 • Barnekonvensjonen - Fullversjon av FNs barnekonvensjon på norsk
 • European Court of Human Rights - Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen
 • Rettsdata - Juridisk oppslagsverk som gir deg lovkommentarer til norske lover. Inkluderer også lover, rettsavgjørelser, forskrifter og forarbeider.
 • Juridika - Universitetsforlagets jusstidsskrifter og ajourførte lovkommentarer

Søk i Oria

Oria er databasen for innholdet i alle norske fagbibliotek. Her kan du finne alle norske fagbøker innen sosialfag- og barnevern, og mye engelskspråklig litteratur.

Bokhylle i biblioteket - barnepsykologi

Oria er eneste norske databasen som inneholder materiale fra alle norske fagbibliotek, fysisk og digitalt. Oria søker blant annet gjennom bøker, artikler, kapitler i bøker som finnes i fagbibliotek i Norge.

For å kunne åpne e-bøker, artikler eller annet bak betalingsmur, må du logge inn med tilgang hjemmefra.

Mangler det noe i samlingen? Tips din kontaktbibliotekar!

Søkeveiledning

Det er lett å søke hvis du har tittel eller forfatternavn. Men hvordan søke når du ikke vet hva som finnes? Få gode tips i denne søkeveiledningen (PDF).

Bøker som er tilgjengelig i biblioteket må du selv søke opp "adressen" til og finne på hylla (spør gjerne i skranken dersom du ikke finner boka).

Søk opp boka i Oria, trykk på tittelen og finn hylleplasseringen under "Finn og bestill". Bokas "adresse" på hyllen består av tall og bokstaver. Finn først fram til tallet før punktum, deretter tallet etter punktum og til sist alfabetisk rekkefølge.

Hylleplassering bok i biblioteket

Biblioteksystemet kort forklart:

Bøkene er organisert etter emner med nummer og bokstaver, dette kalles Dewey-systemet. Du vil finne relevante bøker for sosialdag flere steder i biblioteket. Noen relevante emnenummer kan være:

 • 150. - Psykologi
 • 300.72 - Forskningsmetode
 • 301 - Sosiologi og antropologi
 • 344.03 - Lov og rett: Sosialomsorg
 • 361.3 - Sosialt arbeid
 • 362.7 - Barnevern
 • 610 - Medisin og helse
 • 808.066 - Akademisk skriving

OM FORSKNING OG FAGLITTERATUR

Artikler og tidsskrift

Ny forskning publiseres ofte som en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift. Biblioteket har tilgang til flere tusen vitenskapelige tidsskrift innen ulike fagområder. Artikler kan leses i tidsskriftene eller søkes opp i databaser.

 • Inneholder ny viten
 • Har referanseliste, forskningen skal være etterprøvbar
 • Er fagfellevurdert, altså vurdert og kvalitetssikret av andre forskere (engelsk: peer-reviewed)
 • Publiseres i tidsskrift (fysisk eller digitalt)
 • Inneholder ofte sammendrag, introduksjon/teori, metode, resultater, analyse og konklusjon.

Eksempel på vitenskapelig artikkel:

Leseth, A. B., Vilhena, S., & Gjersøe, H. M. (2020). Aktivitetspliktens innside og utside. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(2), 126–139.

 • Kommer ut med jevne/ujevne mellomrom (derfor kalles de ofte for periodika)
 • Publiserer studier i form av artikler
 • Kan i tillegg til artikler inneholde bokanmeldelser, intervju, debattinnlegg med mer. Disse delene av tidsskiftet er ikke fagfellevurdert, men vurdert av en redaksjon.

Eksempel på vitenskapelig tidsskrift: Tidsskrift for velferdsforskning

 • Magasiner/medlemsblad og linkende som ikke publiserer forskningsresultater direkte, men fagstoff i bearbeidet og mer populærvitenskapelig format.
 • Faglig relevant innhold, bruk gjerne disse til å holde deg oppdatert på faget ditt.

Eksempel:

Databaser

Forskning blir systematisert og samlet i store databaser.

En database samler og systematiserer innholdet fra tusenvis av tidsskrift og forlag og gjør det søkbart.
UiS har abonnement på en rekke ulike databaser.

De fleste databasene er bak betalingsmurer. For å få tilgang på må du logge inn ditt UiS-brukernavn og passord på tilgang hjemmefra.

Tverrfaglige databaser:

Databaser innen

Full oversikt over alle databaser tilgjengelige via UiS.

Systematisk søk

Et systematisk litteratursøk er et omfattende og godt planlagt søk i databaser og andre aktuelle kilder. Bruk av faglige søkeord og synonymer er viktig. Hensikten er å finne så mye litteratur som mulig på et felt. Søkene skal være dokumenterte og etterprøvbare.

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS kan bestille individuell veiledning for søk og systematiske søk. Ta kontakt dersom du trenger søkehjelp. For å få best mulig utbytte av en søkeveiledning er det viktig at du kommer forberedt.

Før du søker:

 • Definer hovedelementene i søkestrategien.
 • Finn relevante søkeord, fagtermer, nøkkelord
 • Alle aktuelle begreper og synonymer som skal inkluderes
 • Velg relevante fagdatabaser
 • Bestem avgrensinger

Mer om systematisk søking:

Her finner du lenker til relevante sider som kan gi deg tips og råd om hvordan du gjør systematiske søk. Noen av lenkene er til helsefaglige sider, men de kan likevel være relevante for andre fagdisipliner.

Hjelp til oppgaveskriving

Oppgi kildene dine - alltid!

Kildehenvisninger og APA 7

Ved Institutt for sosialfag brukes vanligvis siteringsstilen APA 7th.

Kildekompasset gir en god innføring med eksempler på hvordan føre ulike kilder i teksten og referanselisten i APA 6th og APA 7th.

Tidligere studentoppgaver

Tidligere studentoppgaver kan du finne i UiS sitt arkiv Brage. Se gjerne på disse som inspirasjon, men merk at disse kan ha karakter mellom A og E.

Nyheter fra institutt for sosialfag

Kaleidoskop - en festival fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kaleidoskop setter fokus på viktige hendelser, livsendringer og kritiske perspektiver. Ved å presentere ulike synsvinkle...

Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgj...

Skal kartlegge barns kognitive funksjon med lavmagnetisk MR-maskin

En bærbar, lavmagnetisk MR-maskin gir forskere en indikasjon på om et barn kommer til å følge en typisk eller atypisk ko...

Populært med psykologistudier ved UiS

Nesten tolv søkere konkurrerer om en og samme studieplass på det nye masterstudiet i psykologi.

Flere publiseringspoeng til samfunnsvitenskapelige forskere

På fem år har antall publiseringspoeng oppnådd av samfunnsvitenskapelig forskning ved UiS, mer enn doblet seg.

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Sosionomstudent Lena har et genuint ønske om å hjelpe andre mennesker

Som student på bacheloren i sosialt arbeid lærer Lena Eliassen hvordan hun møter mennesker i sårbare situasjoner – og hv...

UiS’ psykologisøknad avslått

Universitetet i Stavanger har fått avslag på søknaden sin om å opprette et profesjonsstudium i psykologi.

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse

De nye studentene på masteren i barnevernsarbeid har inntatt campus. De håper studiet vil gagne dem selv personlig og se...

Mange vil studere barnevern på masternivå

På den nye masteren i barnevernsarbeid konkurrerer nesten fem søkere om en og samme studieplass.

Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggend...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studiepl...

Skal hjelpe kommunen å hjelpe unge

Gjennom en nyopprettet kommisjon skal professor Ingunn Tollisen Ellingsen og førsteamanuensis Venke Furre Haaland bistå ...

Masterstudenter ved SV-fakultetet kan nå søke om publiseringsstøtte

Et publiseringsstipend på 45 000 kroner kan bli ditt dersom du ønsker å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven din.

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i...

Måltid med nye venskap

Ein gong i semesteret inviterer «Friends & Foods» ved Institutt for sosialfag til matlaging og sosialt samvær. Kvar gong...

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Fikk råd av proffene

Ungdom som har kjent Barnevernet på kroppen delte sterke historier og ga gode råd til ferske barnevernsstudenter.

EU-støtte til master i sosialt arbeid

Institutt for sosialfag har fått EU-støtte for å forlenge sitt europeiske masterprogram i sosialt arbeid med familier og...