Hopp til hovedinnhold

Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

Publisert: Endret:

Gode kilder er avgjørende for et godt resultat - enten du lærer deg et fag, skal skrive en oppgave eller jobber med forskning.

Fagsidene er til støtte for studier og forskning ved Institutt for sosialfag. Her finner du kilde- og lenkesamlinger, informasjon om Oria, forklaringer til databaser, tidsskrift og artikler. Her er også tips og hjelp til oppgaveskriving.

Ta kontakt

Tone Hafnor

Kontaktbibliotekar for Institutt for sosialfag tone.hafnor@uis.no

Bestill søkeveiledning

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved Institutt for sosialfag kan bestille veiledning for søk og systematiske søk.

Innkjøpsforslag

Er det noe som mangler i bibliotekets samling? Forslag til et abonnement vi burde ha? Kom gjerne med forslag!

Hvor finner du forsking?

Forskningsresultater kan publiseres i artikler, bøker, avhandlinger og rapporter. Forskningen samles og systematiseres i store databaser. Biblioteket gir deg tilgang via Oria.

Tips
Dictionary of Social Work and Social Care

Oppslagsverk med over 1500 definisjoner på ord og begreper relevant for sosialt arbeid. Følg lenken via Oria, da kommer du forbi betalingsmurene.

A Dictionary of Social Work and Social Care

Kilde- og lenkesamling

Kilder og informasjon relevant for sosialfag og barnevern.

Akademiske tekster bygger på ulike kilder. Kilder kan for eksempel være tidligere forskning, statistikk, rapporter, offentlige dokumenter, lovverk og mye mer.

Tidsskrift gir deg ny forskning og innsikt. Lenkene under går til Oria, der du finner bekrivelse og lenke videre til selve tidsskriftet.

Tidsskrift, åpent

Tips: Tidsskrift inneholder ny forskning i form av forskningsartikler. Bruk tidsskriftene til å bli bedre kjent med faget ditt og for å holde deg oppdatert!

Det finnes titusenvis av engelskspråklige tidsskrift. Omlag 33 000 er godkjent av NSD i register over publiseringskanaler. Tidsskriftene er tilgjengelige via Oria og direkte fra utgivers nettsider. Noen utvalgte titler:

Tips! Med Browzine får du oversikt over tidsskriftene du trenger, og du kan lage en egen bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på.

Interesseorganisasjoner arbeider for interessene til medlemmene sine. Disse organisasjonene sprer kunnskap om sitt interesseområde og tar sikte på å påvirke myndighetene, for eksempel med budsjettbehandling eller endring av lovverk.

 • Barnekonvensjonen - Fullversjon av FNs barnekonvensjon på norsk

 • European Court of Human Rights - Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen

 • Lovdata Pro - Norges lover og forskrifter 

 • Rettsdata - Juridisk oppslagsverk som gir deg lovkommentarer til norske lover. Inkluderer også lover, rettsavgjørelser, forskirfter og forabeider.

 • Juridika - Universitetsforlagets jusstidsskrifter og ajourførte lovkommentarer

Søk i Oria

Oria er databasen for innholdet i alle norske fagbibliotek. Her kan du finne alle norske fagbøker innen sosialfag- og barnevern, og mye engelskspråklig litteratur.

Bokhylle i biblioteket - barnepsykologi

Oria er eneste norske database som inneholder materiale fra alle norske fagbibliotek, fysisk og digitalt. Oria søker blant annet gjennom bøker, artikler, kapitler i bøker som finnes i fagbibliotek i Norge.

For å kunne åpne e-bøker, artikler med mer bak betalingsmurer må du logge inn med tilgang hjemmefra.

Mangler det noe i samlingen? Tips din kontaktbibliotekar!

Bøker som er tilgjengelig i biblioteket må du selv søke opp "adressen" til og finne på hylla (spør gjerne i skranken dersom du ikke finner boka).Søk opp boka i Oria, trykk på tittelen, og finn hylleplasseringen under "Finn og bestill". Bokas "adresse" på hyllen består av tall og bokstaver. Finn først fram til tallet før punktum, deretter tallet etter punktum og til sist alfabetisk rekkefølge.

Hylleplassering bok i biblioteket

Biblioteksystemet kort forklart:

Bøkene er organisert etter emner med nummer og bokstaver, dette kalles Dewey-systemet. Du vil finne relevante bøker for sosialdag flere steder i biblioteket. Noen relevante emnenummer kan være:

 • 150. - Psykologi
 • 300.72 - Forskningsmetode
 • 301 - Sosiologi og antropologi
 • 344.03 - Lov og rett: Sosialomsorg
 • 361.3 - Sosialt arbeid
 • 362.7 - Barnevern
 • 610 - Medisin og helse
 • 808.066 - Akademisk skriving

OM FORSKNING OG FAGLITTERATUR

Artikler og tidsskrift

Ny forskning publiseres ofte som en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift. Biblioteket har tilgang til flere tusen vitenskapelige tidsskrift innen ulike fagområder. Artikler kan leses i tidsskriftene eller søkes opp i databaser.

Tidsskrift, åpent
 • Inneholder ny viten
 • Har referanseliste, forskningen skal være etterprøvbar
 • Er fagfellevurdert, altså vurdert og kvalitetssikret av andre forskere (engelsk: peer-reviewed)
 • Publiseres i tidsskrift (fysisk eller digitalt)
 • Inneholder ofte sammendrag, introduksjon/teori, metode, resultater, analyse og konklusjon.

Eksempel på vitenskapelig artikkel:

Leseth, A. B., Vilhena, S., & Gjersøe, H. M. (2020). Aktivitetspliktens innside og utside. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(2), 126–139.

 • Kommer ut med jevne/ujevne mellomrom (derfor kalles de ofte for periodika)
 • Publiserer studier i form av artikler
 • Kan i tillegg til artikler inneholde bokanmeldelser, intervju, debattinnlegg med mer. Disse delene av tidsskiftet er ikke fagfellevurdert, men vurdert av en redaksjon.

Eksempel på vitenskapelig tidsskrift: Tidsskrift for velferdsforskning

 • Magasiner/medlemsblad og linkende som ikke publiserer forskningsresultater direkte, men fagstoff i bearbeidet og mer populærvitenskapelig format.
 • Faglig relevant innhold, bruk gjerne disse til å holde deg oppdatert på faget ditt.

Eksempel: Fontene - papirmagasin og nettsted utgitt av Fellesorganisasjonen.

Tilgjengelig i papirformat på i biblioteket på Ullandhaug eller les på nett.

Databaser

Forskning blir systematisert og samlet i store databaser.

Semantisk teknologi

En database samler og systematiserer innholdet fra tusenvis av tidsskrift og forlag og gjør det søkbart.

UiS har abonement på en rekke ulike databaser. Se full databaseoversikt i Oria.

De fleste databasene er bak betalingsmurer. For å få tilgang på må du logge inn ditt UiS-brukernavn og passord på tilgang hjemmefra.

Tverrfaglige databaser:

Databaser innen

Full oversikt over alle databaser tilgjengelige via UiS.

Systematisk søk

Et systematisk litteratursøk er et omfattende og godt planlagt søk i databaser og andre aktuelle kilder. Bruk av faglige søkeord og synonymer er viktig. Hensikten er å finne så mye litteratur som mulig på et felt. Søkene skal være dokumenterte og etterprøvbare.

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS kan bestille individuell veiledning for søk og systematiske søk. Ta kontakt dersom du trenger søkehjelp. For å få best mulig utbytte av en søkeveiledning er det viktig at du kommer forberedt.

Før du søker:

 • Definer hovedelementene i søkestrategien
 • Velg relevante fagdatabaser
 • Finn relevante søketermer: Fagtermer, nøkkelord
 • Bestem avgrensinger
 • Bruk metodefiltre hvis de finnes i databasen

Mer om systematisk søking:

Her finner du lenker til relevante sider som kan gi deg tips og råd om hvordan man gjør systematiske søk. Noen av lenkene er til helsefaglige sider, men de kan likevel være relevante for andre fagdisipliner.

Program til hjelp med systematisk søking

 • Rayyan: Gratis verktøy til hjelp med screening av artikler for de som skriver oversiktsartikler.

Hjelp til oppgaveskriving

Oppgi kildene dine - alltid!

Kildehenvisninger og APA 7

Ved Institutt for sosialfag brukes vanligvis siteringsstilen APA7.

Kildekompasset gir en god innføring med eksempler på hvordan føre ulike kilder i teksten og referanselisten i APA6 og APA7.

Kildekompasset bygger på den mer utfyllende Norsk APA7 manual (PDF)

Tidligere studentoppgaver

Tidligere studentoppgaver kan du finne i UiS sitt arkiv Brage. Se gjerne på disse som inspirasjon, men merk at disse kan ha karakter mellom A og E.

Akademisk skriving

Nyttige ressurser om oppgaveskriving og hvordan man skriver akademisk

Kurs fra biblioteket

Lær programmer til hjelp i forskning og akademisk skriving

Referanser og kildekritikk

Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Studieverkstedet

Få veiledning i oppgaveskriving fra studentmentorer

Mer om biblioteket

Lånereglar ved universitetsbiblioteket

Her finn du alt du treng vite om lån, fornying, purring og erstatning.

Tilgang til biblioteket heimanfrå

Få tilgang til biblioteket sine elektroniske bøker, artiklar og databasar kvar som helst, når som helst!

Opningstider for biblioteket

Opningstider for biblioteket sine avdelingar ved Ullandhaug, Bjergsted, Arkeologisk Museum, og Medisinsk bibliotek og Ps...

Bibliotekets kurs

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgaveskriving og referansehåndtering. Vi tilbyr både åpne kurs og kurs som...

Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Trenger du hjelp med oppgaveskrivingen? Få digital eller fysisk veiledning fra studentmentorer fra Studieverkstedet!

Om Rayyan

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

3D-laben ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Har du lyst til å lære meir om 3D-printing og å teste det ut i praksis? Ved Universitetsbiblioteket i Stavanger kan du f...

Referanser og kildekritikk

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litter...

Kurs i akademisk skriving frå biblioteket

Skal du skriva oppgåve på studiet ditt og er usikker på kva som krevst for å skriva ei god oppgåve i høgare utdanning? U...

Om LaTeX

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler....

Om NVivo

Er du overvelda av store mengder ikkje-numeriske data? NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative ...

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjeng...

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg. Zotero samler og holder o...

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur. Vi gir deg tilgang til bøker samt en rekke elektroniske ressurser.

Rabatt hos Norsk Standard

Universitetsbiblioteket har en avtale med Norsk Standard som gir studenter og ansatte 70 % rabatt ved kjøp av standarder...

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS s...

Arrangement ved Universitetsbiblioteket

Biblioteket arrangerer mange faglige og sosiale arrangement som er gratis og åpent for alle. Ta kontakt dersom du ønsker...

Bjergsted biblioteket er gjenåpnet

Etter en intens oppussingsperiode fra mai til oktober er endelig det flotte, nye biblioteket offisielt gjenåpnet.

Dataverkstedet

I Dataverkstedet får du kurs i programvare som kan brukes til analyse og visualisering av data. Rommet kan også brukes t...

Om EndNote

Det kan fort bli vanskelig å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkelt å...

Skal du besøke biblioteket?

Biblioteket er åpent, men alle besøkende må holde 1 meters avstand eller bruke munnbind.

Dataverkstedet vant Læringsmiljøprisen 2020

Av de tre nominerte var det Dataverkstedet ved Universitetsbiblioteket som til slutt ble tildelt Læringsmiljøprisen.

Hvilket tv-program var mest ulovlig nedlastet i 2016? Finn ut med Statista!

Dette og mer kan du finne i databasen Statistia – en statistikkdatabase som gir deg nyttig innsikt fra media, finans, he...

Skrivenatt er over – last ned presentasjoner

På alle sesjonen under Skrivenatt var det til sammen 824 deltakere. Last ned presentasjoner om kilder, søking og akademi...

Fagside for pedagogiske fag

Her finn du biblioteket sine nyttige tips til deg som er student innan pedagogiske fag.

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknisk-naturvitenskaplige...

Kan du ikke komme på biblioteket? Les våre e-bøker!

Hjemmekontor? Karantene? Påskeferie? Hvis du ikke har anledning til å komme på biblioteket for å låne bøker, kan du lese...

Innstramminger i smittevern på biblioteket

På grunn av nasjonale innstramminger blir det fra torsdag 25. mars endringer i regler for opphold i biblioteket.

Nyttige ressurser i Canvas

Det er snart eksamen og de fleste av bibliotekets kurs er over. Du finner likevel nyttige ressurser om bibliotekets kurs...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Økt bruk av Tik Tok under korona

I 2020 økte bruken av sosiale medier som Tik Tok i alle de nordiske landene. Slik statistikk og rapporter innen en rekke...

Biblioteket utvider åpningstidene

Mandag 20. september utvider biblioteket på Ullandhaug åpningstidene. Biblioteket vil være åpent fra klokken 8 – 22 mand...

For deg som skriver ph.d.

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser du ofte har bruk for i starten av prosjektet. Her finner du også råd og ve...

Spesialbiblioteket på Arkeologisk museum

Biblioteket er åpent for ansatte, studenter og alle som er interessert i våre fagfelt. Våre spesialområder er arkeologi,...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student. Her finn du nyttig informasjon og ressursar som hjelper deg med o...

Fagside for medie- og samfunnsfag

Ressurser fra biblioteket innen fagene sosiologi, statsvitenskap, endringsledelse, mediefag, dokumentarproduksjon og ene...

Fagside for Handelshøgskolen ved UiS

Ressurser fra biblioteket som er aktuell for Handelshøgskolen ved UiS. Her finner du mer informasjon om ressurser innen ...

Fagside for Det helsevitenskaplige fakultet

Ressurser fra biblioteket innen helsefag. Her finner du informasjon om systematisk søking, samt informasjon om relevante...

Fagside for hotell og reiseliv

Ressurser fra biblioteket som er aktuell for hotell og reiseliv. Her finner du mer informasjon om nyttige ressurser for ...

Nyheter for institutt for sosialfag

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studiepl...

Skal hjelpe kommunen å hjelpe unge

Gjennom en nyopprettet kommisjon skal professor Ingunn Tollisen Ellingsen og førsteamanuensis Venke Furre Haaland bistå ...

Masterstudenter ved SV-fakultetet kan nå søke om publiseringsstøtte

Et publiseringsstipend på 45 000 kroner kan bli ditt dersom du ønsker å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven din.

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

Tilstandsrapport: Hvordan går det på hjemmekontoret?

I drøye fem uker har hjemmekontor, digital undervisning og Teams-møter vært en del av hverdagen. Her deler tre SV-ansatt...

Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i...

Måltid med nye venskap

Ein gong i semesteret inviterer «Friends & Foods» ved Institutt for sosialfag til matlaging og sosialt samvær. Kvar ...

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Fikk råd av proffene

Ungdom som har kjent Barnevernet på kroppen delte sterke historier og ga gode råd til ferske barnevernsstudenter.

EU-støtte til master i sosialt arbeid

Institutt for sosialfag har fått EU-støtte for å forlenge sitt europeiske masterprogram i sosialt arbeid med familier og...

Følg biblioteket på

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube