Fagside for Institutt for kultur- og språkvitenskap

Her finner du informasjon og nyttige lenker til vitenskapelige og fagrelevante kilder for forskning og studier innen humaniora. Biblioteket gir deg tilgang til ressurser innen fagene historie, kunst, religion, samt språk og litteratur.

Publisert Sist oppdatert
Innkjøpsforslag

Er det noe som mangler i bibliotekets samling? Har du forslag til et abonnement vi burde ha? Send inn dine forslag, så vurderer jeg innkjøp.

Tilgang hjemmefra

Flere av våre tidsskrifter, databaser og e-bøker krever UiS-tilgang. Logg på med tilgang hjemmefra for å få tilgang utenfor campus.

Ta kontakt

Universitetsbibliotekar
51831116
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Databaser og faglitteratur

Biblioteket gir deg tilgang til en rekke tidsskrifter og databaser som er særlig aktuelle for kultur- og språkvitenskap.

Husk å koble deg til med tilgang hjemmefra for å få tilgang dersom du ikke er på campus.
Ta kontakt på ub@uis.no dersom du trenger noe vi ikke har tilgang til, så undersøker vi om vi kan skaffe det til deg.

Oria er eneste norske database som inneholder materiale fra alle norske fagbibliotek, fysisk og digitalt. Oria søker blant annet gjennom bøker, artikler, kapitler i bøker som finnes i fagbibliotek i Norge.

For å kunne åpne e-bøker, artikler og annet materiale som ligger bak betalingsmurer må du logge inn med tilgang hjemmefra.

Det er lett å søke i Oria hvis du har tittel eller forfatternavn. Men hvordan søke når du ikke vet hva som finnes? Få gode tips i denne søkeveiledningen (pdf).

Bøker som er tilgjengelig i biblioteket må du selv søke opp i Oria for å finne ut hvor boken er plassert i biblioteket.

Når du har søkt opp boken i Oria, kan du trykke deg videre ved å klikke på tittelen, og finne hylleplasseringen under "Finn og bestill". Biblioteket på Ullandhaug er sortert etter Dewey-nummer, og det er dette nummeret som viser deg hvor boken står. Dewey-nummer leses ved at du først finner tallet før punktum, deretter tallet etter punktum og til sist står boken alfabetisk etter de bokstavene som står helt sist.

Aktuelle Dewey-nummer for kultur- og språkvitenskap:

  • 100 - Filosofi, psykologi og etikk
  • 200 - Religionsvitenskap
  • 300.72 - Forskningsmetode
  • 400 - Språk
  • 700 - Kunst og fritidsaktiviteter
  • 808.066 - Akademisk skriving
  • 810-820 - Amerikansk og engelsk litteratur
  • 839.82 - Norsk litteratur

I biblioteket har vi en rekke trykte aviser. I tillegg har vi digital tilgang til mange norske aviser.

Via Oria får du tilgang til mediearkivet Atekst (Retriever) og Nasjonalbibliotekets nettbibliotek som kan brukes til å få tilgang til norske aviser og artikler i fulltekst. Gå til Aviser i Oria.

I Oria finner du oversikt over hvilke databaser som er aktuelle for humanistike fag. Noen av databasene er åpent tilgjengelig, men de fleste trenger du UiS-tilgang for å kunne bruke. Bruk tilgang hjemmefra for å få tilgang hvis du ikke er på campus.

I biblioteket har vi en rekke trykte tidsskrift, og du får tilgang til alle våre elektroniske tidsskrifter med tilgang hjemmefra. I Oria kan du søke etter tidsskrift både på tittel og med ISSN, og du finner også alfabetisk oversikt over alle våre tidsskrifter.

Vi anbefaler å ta i bruk Browzine får å få oversikt over tidsskriftene du trenger. Med Browzine kan du lage en egen, virtuell bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på. Browzine kan også lastes ned hvis du ønsker tilgang til din egen tidsskrifthylle via mobil eller nettbrett.

Noen utvalgte tidsskrift i Browzine

Våre ordbøker er hovedsakelig elektronisk, og du finner oversikt over alle ordbøkene vi har tilgang til i Oria.

I UiS Brage får du tilgang til doktoravhandlinger, masteroppgaver og annen forskning utgitt ved UiS. Her finner du publikasjoner fra studenter og ansatte fra Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Skrivehjelp

Biblioteket tilbyr flere tjenester som hjelper deg med å komme i gang og ivareta viktige elementer i oppgaveskrivingen.

Kilder og henvisninger

Ved Institutt for kultur- og språkvitenskap brukes vanligvis siteringsstilen APA 7th. Kildekompasset gir en god innføring med eksempler på hvordan føre ulike kilder i teksten og referanselisten i APA 6th og APA 7th.

Oppgaveskriving

Du kan få hjelp i oppgaveskriving fra studentmentorer i Studieverkstedet. De tilbyr også skrivegrupper for masterstudenter. Du finner tidligere studentoppgaver i UiS sitt vitenarkiv Brage, både på bachelor- og masternivå. Disse oppgavene kan brukes til inspirasjon, men vær obs på at disse kan ha karakter mellom A og E

Forskningshjelp

Når du skal i gang med et større forskningsprosjekt er det mange ting å tenke på. Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, datahåndtering og nyttige programmer og verktøy som hjelper deg med skrive- og forskningsprosessen.

Litteratursøk

Dersom du skal i gang med et større forskningsprosjekt kan jeg hjelpe deg med å komme i gang med ditt litteratursøk. Ansatte, stipendiater og masterstudenter kan bestille søke-veiledning.

Programvare

Vi anbefaler å ta i bruk en referansehåndteringssverktøy og andre nyttige programmer som hjelper deg i forskningsprosessen. Vi tilbyr kurs i: Endnote: referanshåndteringsprogram tilbudt via UiS. Zotero: gratis referansehåndteringsprogram. NVivo: hjelper deg behandle kvalitative data. Rayyan: hjelper deg å gjennomgå referansene til din litteraturstudie.

Ny ressurs tilgjengelig for historiestudenter

Biblioteket gir nå tilgang til en ny nettbasert ressurs for studenter i historie og beslektede fagområder.

Bloomsbury History: Theory and Method er nå tilgjengelig for studenter på UiS. Den inneholder artikler, e-bøker og referanseverk innenfor historiografi, historisk teori og metoder for globale perspektiver på historie.

Innholdet varierer fra introduksjoner til mer detaljerte utforskninger som gjør studenten i stand til å utvikle sin forståelse av historiefaget.

Eksempler på innhold er nøkkelbegreper, sentrale tenkere og debatter, og metoder for analyse av primærkilder.

UiS-professor Tyson Ashley Retz er en av redaktørene for den digitale ressursen, og målet er at flere UiS-studenter skal ta den i bruk.

Nyheter fra Institutt for kultur- og språkvitenskap

Stenroos tildeles prestisjestipend til forskning på middelalderengelsk

Professor Merja Stenroos ved UiS er blitt tildelt det mest prestisjefylte stipendet fra EU, European Research Council (E...

Solveig Bergsliens pris for kritisk tenkning i skolen ‒ 2024

Påmeldingen har åpnet! Prisen har som formål å stimulere lærere og elever til å arbeide med kritisk tekning i undervisni...

Prosjektet «Fra elev til student» hjelper nye studenter med overgangen til ny tilværelse

Overgangen fra elevtilværelse til studentliv er ikke bare enkel. Studenter som ikke står løpet ut og tar eksamen er en u...

Ute med første norskskrevne lærebok om islam på snart tjue år

Islam har vært og blir stadig diskutert. Nå er Marianne Hafnor Bøe ved UiS er sammen med Mona Helen Farstad ved HVL boka...

Ny ressurs tilgjengelig for historiestudenter

Biblioteket gir nå tilgang til en ny nettbasert ressurs for studenter i historie og beslektede fagområder.

Oppretter ny pris for arbeid med kritisk tenkning i skolen

Lærere i ungdoms- og videregående skole i Rogaland inviteres til å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg som ka...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Vant tredjeplass i 'Holbergprisen i skolen' med veileder fra UiS

Nylig ble Holbergprisen i skolen 2022 delt ut. På tredjeplass er Sverre Stalsberg, avgangselev ved St. Olav videregående...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

Kristianslyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianslyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Praksis er gull verd!

- Praksis gir meg en unik mulighet til å teste om dette er en vei å gå for meg når jeg skal ut i jobb etter studiene. Hi...

Data- og spillveileder for lærere

Har du lyst til å bruke data- og videospill i undervisning, men er usikker på hvilke spill som egner seg? Og kanskje øns...

Norrøn interesse førte til videospill-jobb

UiS-ansatte Roderick Dale hadde neppe sett for seg at han skulle bidra til å lage videospill da han studerte norrøn litt...