Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmiljø.

Publisert Sist oppdatert

Tre barn i en skolegård tøyser og ler foran kamera. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS
– Målet i barnehage og skole er at vi skal være med og fremme hvert enkelt barns utvikling, og det skal skje i trygge og gode læringsmiljø, sier emneansvarlig Cecilie Evertsen. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsentetet, UiS

– Målet i barnehage og skole er at vi skal være med og fremme hvert enkelt barns utvikling, og det skal skje i trygge og gode læringsmiljø. Dette arbeidet er ekstremt viktig og krever klok og stødig ledelse, sier emneansvarlig for videreutdanningen «Barnehage- og skolemiljø og ledelse», Cecilie Evertsen.

Portrettfoto av Cecilie Evertsen.
Evertsen forteller at hovedfokuset vil ligge på inkludering, forebygging og hvordan ledere kan lede det systematiske arbeidet med å fremme trygge og inkluderende barnehage- og skolemiljø. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Hun forteller at hovedfokuset vil ligge på inkludering, forebygging og hvordan ledere kan lede det systematiske arbeidet med å fremme trygge og inkluderende barnehage- og skolemiljø.

– Men vi vil også gå gjennom hva vi bør gjøre når vi oppdager at et barn ikke har det trygt og godt, sier hun.

Link mellom praksis og forskning

Evertsen forteller at videreutdanningen skal støtte ledere i barnehager og skoler og gjøre dem enda bedre rustet til å drive systematisk inkluderingsarbeid.

– Gjennom året jobber alle med caser på egen arbeidsplass. Problemstillinger som kommer opp, diskuterer vi fellesskap gjennom året slik at alle kan lære av hverandre, forklarer Evertsen.

– Målet vårt er at de som tar videreutdanningen skal få med seg noe som kan brukes og utvikles på egen arbeidsplass.

Evertsen håper å kunne fylle hullet som mange opplever mellom teori og praksis.

– Ny forskning og teori er viktig, men det er like viktig at vi klarer å ta den i bruk og omgjøre den til noe nyttig for barna i barnehager og skoler, sier hun.

– Vi må se barnehage og skole under ett

Videreutdanningen bygger på det tidligere emnet «Skolemiljø og ledelse», men er bygget om for å inkludere alle som er ledere i barnehage, grunnskole og videregående skole.

– Vi må se barnehage og skole under ett. Det er mange forskjeller, men det er også mange likheter. Målet er at alle barn skal har det trygt og godt fra de begynner i barnehagen til de har fullført videregående opplæring, og her har vi alt å vinne på å lære av hverandre, sier slår Evertsen fast.

Tekst: Ina Midttveit, Læringsmiljøsenteret

Målet er at alle barn skal har det trygt og godt, og her har vi alt å vinne på å lære av hverandre

Cecilie Evertsen

Flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret

Venter storinnrykk fra hele verden neste år

11.–13. juni 2025 er Læringsmiljøsenteret vertskap for World Anti-Bullying forum, som er verdens største mobbekonferanse...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...