Hopp til hovedinnhold
607 personer

Erna Harboe

Førsteamanuensis II

Morten Mossige

Førsteamanuensis II

Paul Henry Nadeau

Oppdragstaker - sensor

Ingeborg Nymoen

Seniorrådgiver

Jorunn Hamre Vrålstad

Senioringeniør

Andreas Habel

Overingeniør

Roy Endre Holsvik Dahl

Førsteamanuensis

Sheryl Josdal

Førstekonsulent

Knut Erik Bang

Førsteamanuensis

Marianne Nitter

Førsteamanuensis

Lillian Katarina Stene

Førsteamanuensis i Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Tuan Williams

Sjefingeniør

Xiaoping Zhang

Overingeniør

Samindi Samarakoon

Associate Professor in Structural Engineering

Nestor Fernando Cardozo Diaz

Professor

Christopher Townsend

Førsteamanuensis II

Jostein Djuve

Senioringeniør

Udo Zimmermann

Professor

Steinar Evje

Professor

Lisa Jean Watson

Associate professor

Dugassa Nemie-Feyissa

Overingeniør

Lutz Andreas Eichacker

Professor

Tomasz Wiktorski

professor

TIEN HOANG NGUYEN

Stipendiat

Shengnan Liu

Ekstern sensor

Filippo Malaguti

Stipendiat

Martin Georg Skjæveland

Førsteamanuensis II

Gianluca Bizzaro

Timelønnet Studentassistent