1217 artikler
åpen dag master

Åpen dag 2023

gutt i burgunderrød hettegenser og jente i grønn genser jobber på pc

Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia

Nettet flommer over av såkalte leksikon som til forveksling ser ut som Wikipedia. Noen av de største...

Nøkkellås i gull ligger på et hvitt tastatur. Foto.

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent, og...

Sara studerer rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Gruppe med unge menn og kvinner står på ei kai

UiS har etablert et ph.d.-fellesskap i grønn omstilling

Ph.d.-studenter som forsker innenfor bærekraft og grønn omstilling kan nå bli med i et tverrgående...

Bibliotekarer i blå hettegensere jubler foran inngangen til Universitetsbiblioteket

Biblioteket åpner 6. februar kl. 08!

Endelig er vi tilbake med døgnåpent bibliotek. Mandag 6. februar kl. 08 åpner...

To smilende kvinner.

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten...

Annonse Call for papers

The Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) is launched!

Check our Call for papers and get in touch. We look forward to your contribution!

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i...

Nyfødt baby med Neobeat-bøyle rundt magen. Neobeat er en hjertefrekvensmåler for nyfødte

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av...

Robert Kreuzbauer

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og...

Stine Aaberg

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Voksen og barm i barnehage smiler og prater sammen.

Ledige stillinger som veileder i Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle...

Sprengningsarbeid ved Arne Rettedals hus

I forbindelse med byggearbeidet på campus og oppgradering av vann- og avløpssystemet blir det mandag...

Barn og voksen ser på ipad sammen

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke...

Studenter i helseuniform under simulering.

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode...

Fem doktorer snakker sammen

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles...

jordmor fødeloft, jordmor-stetoskop, helse fødsel. Foto: Elisabeth Tønnessen

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital...

Illustrasjonsbilde av blodprøve

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til...

Portrettbilde av to kvinner satt ved siden av hverandre.

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor...

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking...

Barn i femårsalder med nettbrett. Forsker Dieuer ten Braak er innfelt i bildet.

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut...

Fire eritreiske studenter

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine...