1297 artikler
åpen dag master

Åpen dag 2024

Konsertar og framsyningar for studieåret 2023/2024

Med og av studentar og tilsette frå UiS Fakultet for utøvande kunstfag. Med atterhald om at...

Universitetsbiblioteket i Stavanger

UiS må spare - påverkar det meg som student?

Heller ikkje UiS slepp unna kutt og hardare rammevilkår i universitets- og høgskolesektoren. Men det...

Gølin Kaurin Nilsen

UiS-forsker vant gjev forskerpris for arbeid med norsk som andrespråk

‒ Forskning innenfor utdanningsfeltet skal ha betydning for det som skjer i læresituasjonene, sier...

Portrett av Elaine Munthe

KSU-leiar Elaine Munthe i Debatten om norsk skule

Går norsk skule i rett retning var temaet? Professor og senterleiar Elaine Munthe ved...

Ingun Leidland (f.v.), kontorsjef ved IKS, Fredrik Skår, seniorrådgiver ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Kari-Anne Svensen Malmo, kontorsjef ved KSU,  er sentrale i gjennomstrømmingsprosjektet.

Fra elev til student i NRK

Studentprosjektet til KSU og UiS blei dekka både på radio og tv.

Bilde av studenter i et klasserom

Kan eg ikkje berre bruka chatGPT?

Hausten 2022 tok AI-baserte program som ChatGPT verda med storm. Sidan den gong har me sett fleire...

Sykepleiestudenter på pasientrom

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for...

Gruppebilde av forskere som smiler i kamera

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får...

Kvinne får hjelp til å ta på et eksoskjelett

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener...

Ung mann foran grønn bolig

Bor gratis på campus mot å leve bærekraftig

Syed Aqib Ali bor sentralt på campus uten å betale ett eneste øre i leie og strøm. Masterstudenten...

Studentmentor ved UBIS

Joanna gir studenter gratis veiledning i biblioteket

Da Joanna slet med sin egen bacheloroppgave fikk hun hjelp av en studentmentor for å komme i gang...

Fane med teksten Kapittel foran et grønt tre og blå himmel

Bli frivillig på litteraturfestivalen Kapittel

Som frivillig kan du være med å arrangere en av Norges viktigste litteraturfestivaler.

Gruppebilde av deltakere i et forskningsprosjekt

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i...

Joanna Szalek - pedagogisk leiar, Oltedal barnehage

Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine...

Universitetsbiblioteket i Stavanger

- Vi skal drifte landets beste bibliotek videre

Rune Sørsdal er ansatt som bibliotekdirektør ved Universitetet i Stavanger fra 1. august 2023. Han...

To menn foran rødt hus med skiltet "Tou Scene"

Filosofi + fysikk + forskningsformidling = festival!

Kan filosofi, fysikk og vitenskap bli til festival? Ja, det kan faktisk bli helt vidunderlig...

En gruppe mennesker samlet etter en disputas.

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å...

Bilde av et barn som blir lest for i barnehagen.

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese...

To personer med grønne planter og røde blomster i bakgrunnen

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner...

Enrico Pollarolo, forsker ved Kunnskapssenter for utdanning, UiS

Enrico Pollarolo ny medarbeider i KSU

Har startet i en midlertidig stilling som forsker ved Kunnskapssenter for utdanning, der han skal...

Forestilling for barn

EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på...

skip til kai og folk som går opp landgangen på veg inn

Lærarstudenter får kjenne utvandringshistoria på kroppen

Ein tro kopi av utvandrarskipet "Restauration" skal fungere som klasserom når lærarstudentar no...

Nynorskdagen 2023

Dette er nokre av våre favorittord på nynorsk

Til lukke med nynorskdagen! I dag har me på biblioteket spurt studentar og tilsette om kva som er...