Hopp til hovedinnhold
23 articles
Utgraving teknisk rom stavanger domkirke

Undersøkelser i «Teknisk rom» i Stavanger domkirke

I juni 2021 ble det foretatt en liten arkeologisk undersøkelse i det som kalles "Teknisk rom&qu

Bilde fra digitalt museum. NB lisenskrev, kilde må oppgis

Skal forske på vikingtidens varslingssystemer

Marie Ødegaard ved Arkeologisk museum, UiS, har fått tildelt 8 millioner kroner fra Forskningsrådet

Uregelmessig kjerne av flint. Fra steinalder. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS

Våre samlinger

I magasinene finnes rike samlinger av gjenstander og naturvitenskapelig materiale fra forhistorisk t

Forside Kule sider

Kule sider om fortiden

Fortidsleksikonet "Kule sider om fortiden" er et oppslagsverk hvor forfatter Sverre Bakkev

Undersøkelse under sørtårnet

Arkeologisk museum har, gjennom forskingsområdet «Future Past», fått tillatelse til å gjennomføre to

Bilde av en tann utgravd under Stavanger domkirke

Å bevare spora etter livet i fortida, for framtida

Stavanger blir sett på som oljehovudstaden i Noreg.

Utgraving under domkirken. Sean og Kristine

Gravfunn i Stavanger domkirke

De arkeologiske undersøkelsene av Stavanger domkirke har kommet godt i gang.

Sean D. Denham

Spektakulær utgraving av gravrøyser

Siden april er nærmere 100 gravrøyser er avdekket på Øvre Øksnevad i Klepp kommune av arkeologer fra

Hege Damlien

Steinalderinnvandring fra øst

Tusen år etter at de første menneskene bosatte seg i Sør-Norge, begynte steinaldermenneskene plutsel

En mann sitter bøyd og jobber med noe på utgravingssted.

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene.

Bilde av ei spenne frå vikingtid

Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte

Forskningsprosjektet ARI - Animals mediating the real and the Imaginary – handler om korleis mennesk

Fiskekroker i flint. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS

Forsking ved Arkeologisk museum

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger er ein tverrfagleg kulturinstitusjon der dei lange

Bilde av branngrav

Det var en gang et menneske…

Det er ikke alltid vi på Arkeologisk museum får like god tid til å forberede oss på utgravninger.

Bilde av malerikonservator Hilde Smedstad Moore

Hvordan jobber en malerikonservator?

På Arkeologisk museum har vi fagfolk som jobber med konservering av kunst og kirkeinventar.

Bilde av George Murphy som jobber på domkirken

Restaurering av Stavanger domkirke fram mot 2025

Arkeologisk museum, UiS har flere prosjekter på Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025.

Pilespiss av flint

Livet etter Storeggatsunamien

Prosjektet tar utgangspunkt i Storeggatsunamien som fant sted for omtrent 8150 år siden, for belyse

Bilde av skjelett som ble funnet under utgraving under Domkirken i Stavanger

Mellomalderliv før og etter døden

Korleis var livet i Rogaland i mellomalderen?

Bilde av gullbrakteater

Publikasjonsserier på Arkeologisk museum

Arkeologisk museum har en omfattende publisering som er delt inn i ulike serier.

Myter og mystikk i bronsealderen

I bronsealderen kretsa verda rundt solas gang, og ritualer var ein del av kvardagslivet.

Leter etter 1000 år gamle siddiser

Under Stavanger domkirke leter arkeologer etter spor av de som bodde her før oss.

Brian fant dolk fra bronsealderen

5 ½ år gamle Brian fant en flott dolk fra bronsealderen da han var på tur med barnehagen ved Stokkal

Helleristninger. Fluberget

#UTforsk helleristninger i Rogaland

Ta turen ut og utforsk flotte helleristninger.

Ny utgraving ved og under domkirken

Arkeologisk museum, UiS, har fått løyve frå Riksantikvaren til å gjere to forskingsgravingar i og ve