165 artikler
Kjemilab. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Ph.d.-utdanning ved UiS

Kvinne og mann står sammen foran en tavle med matematikk på.

Lektorutdanning realfag trinn 8–13 - master 5 år

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle? Da bør du søke

En gruppe mennesker samlet etter en doktogradsdisputas.

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden...

Blåbærlyng i myr

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge...

En racerbil kjører på en racerbilbane

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de...

En gruppe forskere står på en plen.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert...

En gruppe forskere samlet i en aula.

230 fysikere samlet ved UiS på Confinement-konferansen (ConfXV)

Quark confinement and the Hadron spectrum-konferansen samlet 230 forskere til foredrag og samtaler...

hånd som skriver

Emner - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige...

Modell som viser Risiko- og sårbarhetsanalyse i kunnskapssektoren

Veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet har utarbeidet en ny veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren...

Thomas Gabrielsen og Jason Magnuson

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i...

Studenter som sitter sammen og prater og ler.

Bli mentor på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet lyser ut stillinger som studentmentor for høsten 2022 og...

Gruppearbeid. To jenter som løser oppgaver sammen.

Bli studentassistent på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere...

Laboratorier for geologi og reservoar

Innenfor fagområdet geologi og reservoar finnes det flere laboratorium knyttet til Det teknisk...

Vannkjemi. Foto: Shutterstock

Laboratorier for kjemi og miljø

Innenfor fagområdet kjemi og miljø finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk...

Blastocytis sett gjennom mikroskop

Laboratorier for mikroskopi

Innenfor fagområdet mikroskopi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk...

Dyrking av celler i cellelab ved UiS

Laboratorier for biologi og molekylærbiologi

Innenfor fagområdet biologi og molekylærbiologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det...

Laboratorier for bærekraftig energi

Innenfor fagområdet bærekraftig energi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk...

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Laboratorier for materialvitenskap

Innenfor fagområdet materialvitenskap finnes det flere laboratorier knyttet til Det Teknisk...

Laboratorier for datateknologi

Innenfor fagområdet datateknologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for konstruksjon og byggematerialer

Innenfor fagområdet konstruksjon og byggematerialer finnes det flere laboratorier knyttet til Det...

Labutstyr

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk...

Forskning

Laboratorier for design, modellering og simulering

Innenfor fagområdet design, modellering og simulering finnes det flere laboratorier knyttet til Det...

Studentene satser på næringslivet for en bærekraftig fremtid

Etter et vellykket samarbeid mellom InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen og Kverneland...