Hopp til hovedinnhold
33 articles

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og ung

Bok: Trygt og godt i barnehagen

Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel VIII i barnehageloven, og forfatterne presenterer og ut

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske

Omslag til boka Implementerig av endringsprosesser i barnehagen

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Bøker

Materiell: Bøker og hefter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved sen

Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert.

Forside på boka Fra intensjon til handling i barnehagen fra 2020

Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra

Omslag til boka Mobbeloven av Erling Roland

Mobbeloven – ei bok om kapittel 9 A i opplæringslova

Erling Roland er ein av landet sine fremste ekspertar på mobbing i skulen.

Omslag til boka Barn i utfordringer

Bok: Barn i utfordringer

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves

Omslag til boka Rom for læring

Bok: Rom for læring

Arbeidet med skolens læringsmiljø er temaet for boka "Rom for læring: læringsmiljø og pedagogis

Bokomslag til boka Barnehagelæreres profesjonslæring

Bok: Barnehagelæreres profesjonslæring

Barnehagens utvikling er nært knyttet til barnehagelæreres kompetanse.

Omslag til boka Ledelse av endringsabeid i barnehagen

Bok: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen er ei bok for alle som ynskjer å arbeide forskingsbasert i ba

Omslag til boka Implementering

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering.

Omslag til boka Problemløsningsmodeller

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs.

Omslag til boka Psykisk helse i skolen

Bok: Psykisk helse i skolen

Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmo

Omslag til de fire bøkene i serien Intervensjon og evidens

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K.

Omslaget til heftet Flyktningkompetent skole, utgitt på Pedlex i 2017

Bok: Flyktningkompetent skole

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt

Omslag til boka Flyktningkompetent barnehage

Bok: Flyktningkompetent barnehage

Hvordan får nyankomne familier vite at barna har rett til barnehage?

Omslag til boka Implementering av endringsarbeid i barnehagen

Bok: Implementering av endringsarbeid i barnehagen

I barnehagesektoren får implementering større og større oppmerksomhet som en viktig del av endringsa

Omslag til boka Lekbasert læring

Bok: Lekbasert læring

Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolesta

Omslag til boka Mobbeatferd i barnehagen

Bok: Mobbeatferd i barnehagen

Mobbing starter allerede i barnehagen.

Omslag til boka Utvikling, lek og læring fra Fagbokforlaget

Bok: Utvikling, lek og læring i barnehagen

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen.

Omslag til boka Snu-metoden av Erling

Bok: Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker

Snu-metoden er et verktøy for lærere som har mistet kontrollen over klassen.

Omslag til heftet Aktivitetsplikten i praksis fra Pedlex.

Hefte: Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, men hva in

Bok: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Skoler rapporterer om økt skolefravær, og frafallet i videregående skole er fortsatt høyt.

Omslag til boka Stress og mestring i skolen fra Fagbokforlaget

10 tips til hvordan du kan håndtere stress blant elevene

Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

Omslag til boka Alle skal med

Bok: Alle skal med!

For å utvikle en lærende barnehage er det avgjørende å bygge personalets kompetanse.

Bok om livsmestring og livsglede i barnehagen

Ord som mestring, fryd og begeistring står sentralt i boka «Livsmestring og livsglede i barnehagen».