43 artikler
Illustrasjon av barn og voksen som går inn på et bibliotek.

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har...

Omslag til boka Relasjoner, lek og læring på SFO av Svanaug Lunde og Ellen Elvethon

Bok: Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og...

Omslag til boka Fysisk miljø på SFO av Thomas Moser og Marianne Torve Martinsen

Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek...

Bok: Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og...

Omslag til boka Helhet og sammenheng på SFO av Elin Ødegård

Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy...

Forside til boken Hvordan arbeide med elevmangfold?

Bok: Hvordan arbeide med elevmangfold?

Hvordan kan man skape en bedre skole for en mangfoldig elevgruppe? Denne boka bidrar med flerfaglige...

Bokforside: Oppfølging etter mobbing av Johannes N. Finne og Erling Roland, Fagbokforlaget, 2021

Bok: Oppfølging etter mobbing

Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering.

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og...

Bok: Trygt og godt i barnehagen

Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel VIII i barnehageloven, og forfatterne presenterer og...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske...

Forside Dimensjonsguide CLASS

CLASS-S dimensjonsguide

Norsk oversettelse av Dimensjonsguiden som er tilpasset Classroom Assessment Scoring System (CLASS)...

Omslag til boka Implementerig av endringsprosesser i barnehagen

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Bøker

Materiell: Bøker, hefter og rapporter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved...

Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert. –...

Forside på boka Fra intensjon til handling i barnehagen fra 2020

Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra...

Omslag til boka Mobbeloven av Erling Roland

Mobbeloven – ei bok om kapittel 9 A i opplæringslova

Erling Roland er ein av landet sine fremste ekspertar på mobbing i skulen. No er han aktuell med ei...

Omslag til boka Barn i utfordringer

Bok: Barn i utfordringer

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves...

Omslag til boka Rom for læring

Bok: Rom for læring

Arbeidet med skolens læringsmiljø er temaet for boka "Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk...

Bokomslag til boka Barnehagelæreres profesjonslæring

Bok: Barnehagelæreres profesjonslæring

Barnehagens utvikling er nært knyttet til barnehagelæreres kompetanse. Boka "Barnehagelæreres...

Omslag til boka Ledelse av endringsabeid i barnehagen

Bok: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen er ei bok for alle som ynskjer å arbeide forskingsbasert i...

Omslag til boka Implementering

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering. Å...

Omslag til boka Problemløsningsmodeller

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser...

Omslag til boka Psykisk helse i skolen

Bok: Psykisk helse i skolen

Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe...

Omslag til de fire bøkene i serien Intervensjon og evidens

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en bokserie om...