43 artikler
Illustrasjon av barn og voksen som går inn på et bibliotek.

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har...

Omslag til boka Relasjoner, lek og læring på SFO av Svanaug Lunde og Ellen Elvethon

Bok: Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og...

Omslag til boka Fysisk miljø på SFO av Thomas Moser og Marianne Torve Martinsen

Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek...

Bok: Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og...

Omslag til boka Helhet og sammenheng på SFO av Elin Ødegård

Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy...

Bokforside: Oppfølging etter mobbing av Johannes N. Finne og Erling Roland, Fagbokforlaget, 2021

Bok: Oppfølging etter mobbing

Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering.

Forside til boken Hvordan arbeide med elevmangfold?

Bok: Hvordan arbeide med elevmangfold?

Hvordan kan man skape en bedre skole for en mangfoldig elevgruppe? Denne boka bidrar med flerfaglige...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og...

Bok: Trygt og godt i barnehagen

Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel VIII i barnehageloven, og forfatterne presenterer og...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske...

Forside Dimensjonsguide CLASS

CLASS-S dimensjonsguide

Norsk oversettelse av Dimensjonsguiden som er tilpasset Classroom Assessment Scoring System (CLASS)...

Omslag til boka Implementerig av endringsprosesser i barnehagen

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Bøker

Materiell: Bøker, hefter og rapporter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved...

Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert. –...

Forside på boka Fra intensjon til handling i barnehagen fra 2020

Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra...

Omslag til boka Mobbeloven av Erling Roland

Mobbeloven – ei bok om kapittel 9 A i opplæringslova

Erling Roland er ein av landet sine fremste ekspertar på mobbing i skulen. No er han aktuell med ei...

Omslag til boka Barn i utfordringer

Bok: Barn i utfordringer

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves...

Omslag til boka Rom for læring

Bok: Rom for læring

Arbeidet med skolens læringsmiljø er temaet for boka "Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk...

Bokomslag til boka Barnehagelæreres profesjonslæring

Bok: Barnehagelæreres profesjonslæring

Barnehagens utvikling er nært knyttet til barnehagelæreres kompetanse. Boka "Barnehagelæreres...

Omslag til boka Ledelse av endringsabeid i barnehagen

Bok: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen er ei bok for alle som ynskjer å arbeide forskingsbasert i...

Omslag til boka Implementering

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering. Å...

Omslag til boka Problemløsningsmodeller

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser...

Omslag til boka Psykisk helse i skolen

Bok: Psykisk helse i skolen

Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe...

Omslag til de fire bøkene i serien Intervensjon og evidens

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en bokserie om...