48 artikler
Portrett av Kjersti B. Tharaldsen

Ressursbok om ROBUST i revidert utgave

En ny utgave av ressursboken til undervisningsopplegget ROBUST kommer i løpet av første halvår 2024.

Boken Sosial og emosjonell kompetanse i skolen ligger på et skrivebord.

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan...

Pål Roland viser fram boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til...

Natalia Kucirkova og Loleta Fahad.

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia...

Illustrasjon av barn og voksen som går inn på et bibliotek.

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har...

Bokomslag av Helhet og sammenheng på SFO, av Elin Ødegård

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO...

Bokforside: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT. Cappelen Damm Akademisk, 2023.

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse...

Forside til boken Sosial og emosjonell kompetanse i skolen

Bok: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen

Boken tar for seg sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser for elever på mellomtrinnet og i...

Bokforside: Oppfølging etter mobbing av Johannes N. Finne og Erling Roland, Fagbokforlaget, 2021

Bok: Oppfølging etter mobbing

Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering.

Omslag til boka Relasjoner, lek og læring på SFO av Svanaug Lunde og Ellen Elvethon

Bok: Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og...

Omslag til boka Fysisk miljø på SFO av Thomas Moser og Marianne Torve Martinsen

Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek...

Bok: Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og...

Omslag til boka Helhet og sammenheng på SFO av Elin Ødegård

Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy...

Forside til boken Hvordan arbeide med elevmangfold?

Bok: Hvordan arbeide med elevmangfold?

Hvordan kan man skape en bedre skole for en mangfoldig elevgruppe? Denne boka bidrar med flerfaglige...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to...

Bok: Trygt og godt i barnehagen

Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel VIII i barnehageloven, og forfatterne presenterer og...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske...

Forside Dimensjonsguide CLASS

CLASS-S dimensjonsguide

Norsk oversettelse av Dimensjonsguiden som er tilpasset Classroom Assessment Scoring System (CLASS)...

Omslag til boka Implementerig av endringsprosesser i barnehagen

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Bøker

Materiell: Bøker, hefter og rapporter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved...

Bok om leiarskap i klasserommet

I boka «Ledelse i klasserommet» vert ny kunnskap om læraren si leiing i klasserommet presentert. –...

Forside på boka Fra intensjon til handling i barnehagen fra 2020

Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra...