17 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

UiS har fem ph.d.-program som kvar for seg spenner over eit breitt spekter av fagområde.

Mann sitter ved pult i undervisningsrom og følger med på forelesning

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet...

En gruppe på rundt 20 personer stilt opp på plenen utenfor EOJ hus

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural...

Doktogradsstudentar utfor Elise Ottesen Jensens Hus saman med Eric Bettinger

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå...

En gruppe forskere står på en plen.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert...

Professor Magne Mogstad underviser en gruppe studenter

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i...

Andreas Østbø Fidjeland. Foto: UiS/Marie von Krogh

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger...

Forskerskole NORCHILD

Ny nasjonal forskerskole på barnehagefeltet

Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til 12 nye nasjonale forskerskoler, blant...

Her fra Greenhouse biblioteket i Hulda Garborgs hus

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og...

logo PROFRES

PROFRES - Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor helse, velferd og utdanning...

logo PROFRES

PROFRES - Disputerte kandidater

Her finner du omtaler av forskningen til tidligere kandidater i forskerskolen.

forskerskolen

Forskerskolen i økonomiske og administrative fag

Forskerskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan...

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til...

Ein gjeng kvinner står samla rundt ein utstillingsmonter på Stavanger museum

Miljøfortellingar som engasjerer

Ein internasjonal sommarskule innan miljøhumaniora har samla doktorgradsstudentar frå heile verda i...

Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv...

Setter prislapp på naturen

Hvilke miljøverdier går tapt for det norske samfunnet hvis jærstrendene eller Lofoten forringes? Det...