Hopp til hovedinnhold
6 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

Her fra Greenhouse biblioteket i Hulda Garborgs hus

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og

logo PROFRES

Forskerskolen PROFRES

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse,

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til fak

Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv ef