Hopp til hovedinnhold
638 articles
to barnehagebarn sitter ved et bord og ser mot det samme punktet og ler godt

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Seks glade barn med armene rundt hverandre. Barna har forskjellig etnisk opprinnelse.

Mangfold og inkludering i barnehage og skole - samleside

Hånd som legger klosser oppå hverandre.

Organisasjonsutvikling i barnehage og skole - samleside

Forskergruppen SHARE

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ph.d.-utdanning ved UiS

Bildet viser fylte bokhyller innover et stort rom

Kunnskapssenter for utdanning

Omsorg, lek og læring

Leger i møterom

Ph.d. - program i Helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d.

Kjersti Engan, medisinsk teknolog

Stavanger AI Lab – forskning

Forskningsaktivitetene våre omfatter både grunnleggende og anvendt forskning, med maskinlæring, dypl

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

Illustrasjon, kunstnerisk utviklingsarbeid. Foto: Marie von Krogh

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Linjene mellom tradisjonell forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid blir stadig tydelegare, og inte

Studenter i gruppearbeid

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse, mestr

Eldreomsorg

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonell

mennesker som holder henner

Livsfenomener og omsorg

Kjennskap til pasientens livserfaringer er viktig for å yte god omsorg.

Sykepleiestudenter i lab

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kv

Lege, pasient og pårørende på sykehus

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet o

Varde

Helsefremmende innsats ved helseutfordringer

Helsefremmende perspektiver får stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig

elever snakker sammen

Partners in practice

I Partners in practice går forskere, skoler og lærerutdanning sammen om å utvikle skolens praksis.

barn med ipad

Gameplay

Kan algoritmer forstå lese- og skrivevansker?

Beverne som flyttet til Sverige

En digital utstilling følger historien om beverne som ble fanget i Norge for å settes ut i Sverige f

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatertkunnskapsoversikt over erfaringer ogforskning om temaet mobbing i norskeba

forskningsetikk

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i he

digitalt møte

Investigating quality in classrooms interactions

"Interact" aims to investigate whether video-based dialogue can support teachers' cla

Bilde av en tann utgravd under Stavanger domkirke

Å bevare spora etter livet i fortida, for framtida

Stavanger blir sett på som oljehovudstaden i Noreg.

Fargerike tidsskrifter som ligger stablet oppå hverandre

UiS Publiseringsplattformer

I Open Journal Systems og Open Monograph Press finner du tidsskrifter, bøker og skriftserierer som e

tenåringer leser sammen i bibliotek

FictDial

Kan unge lesere lære om den sosiale virkeligheten gjennom å lese dialoger i litteraturen?