Hopp til hovedinnhold
23 artikler

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet...

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få...

Borerigg. Foto: Shutterstock

EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden...

Muhammad Yahya

Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved...

En mann sitter bøyd og jobber med noe på utgravingssted.

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige...

Hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten din?

Ana Llopis Alvarez har undersøkt hvordan boforhold påvirker hvor godt vi har det. Og hvorfor er det...

Reidar Staupe-Delgado

Doktorgrad om krypande kriser

Reidar Staupe-Delgado har forska på korleis krypande kriser kan handterast betre.

Brannmenn som slukker en brann

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Vindmøller sett gjennom skylag fra lufta

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke...

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som...

Anja Dalgaard Nielsen på talerstolen

- Ekstremisme må førebyggast lokalt

Mange etterlyser nasjonale tiltak mot radikalisering av valdelege ekstremistar. Men forsking viser...

Informasjonsplakat om smittevern under COVID-19-pandemien.

Bedre risikokommunikasjon under pandemier

Forskningsprosjektet PAN-FIGHT studerer risiko-kommunikasjon i pandemier. Sentrale tema er budskap...

Bilde av tunnel for biler

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og...

Mann i dress med stresskoffert går på stram line høyt mellom to bygninger

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Hvordan skal vi forstå og styre risiko, og hvordan kan samfunnet ha best mulig beredskap for å...

Steinar Henriksen

Disputas om politiet sin bruk av skytevåpen

Politiet ventar som regel med å skyte til ein truande situasjon har utvikla seg til eit angrep, og...

Martin M. Sjøen

Disputas om førebygging av radikalisering i skulen

I doktorgradsprosjektet sitt har Martin M. Sjøen studert førebygging av radikalisering og valdeleg...

Cato Hemmingby

Disputas om kva mål terroristar vel

Cato Hemmingby, forskar ved Politihøgskolen, har studert terroristar sitt val av mål og kva som...

Sju hender møtes

Vil bygge meir motstandsdyktige samfunn

BuildERS-prosjektet ønskjer å gjere samfunn betre førebudd på katastrofar.

Portrett av Tora Aasland

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr...

Roger Flage, professor

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Regjeringen holder pressekonferanse om tiltak i forbindelse med covid-19, 7. mai 2020. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor...

Portrettbilde av Hande Eslen-Ziya.

Skal forske på risikokommunikasjon under pandemier fra et kjønnsperspektiv

Hvilken rolle spiller kjønn i kommunikasjonen under en pandemi? Det skal førsteamanuensis Hande...