368 artikler
Madlagården rekonstruert av Arkikon

En tur rundt vikingtidens Hafrsfjord

Transport av pasient til operasjonsstuen

Sammenligner regulering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ny forskning fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten sammenligner regulering...

fem små barn løfter armene i været. Foto: Getty

Musikk gjør barnehagebarn mer bevisste på egne og andres muligheter og verdi

Bevisst bruk av musikk i barnehagen hjelper barnehagebarn til å utvikle empati og påvirker...

Foto: Greta Rettler

Jutta Lechterbeck fra Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, graver ut røttene til vårt jordbruks- og byliv i Kurdistan/Irak.

I morgen, 23. september, reiser en av våre forskere helt til Kurdistand/Irak for å være med på...

Bilde av en elev i et klasserom

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av...

Fire ungdommer sitter i en gruppe og diskuterer.

Hva påvirker tiendeklassingers tanker om medborgerskap og statsborgerskap?  

Hva har undervisningen om medborgerskap i skolen og den offentlige debatten om innvandring å si for...

Tre personer sitter rundt en dataskjerm som er plassert på et bord

Forskning på lærerutdanning i Norden

For første gang er det gjennomført og publisert et levende kart med oversikt over 830 vitenskapelige...

To kvinnelige personer sitter med en pc på en gressplen, under et tre

Kan en mini-kvalifikasjon være hel-maks i det lange løp?

Er fleksible utdanninger med mini-kvalifikasjoner et kjærkomment tilskudd til eller en trussel mot...

Sykepleiestudent i uniform

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket...

To kvinner som spiser sammen på restaurant

Nye kostholdsråd - kan me framleis nyta livet?

Dersom me tek kosthaldsråda på fullt alvor, legg dei for mange opp til skuld- og skamkjensle, skriv...

To barn leker, med trær i bakgrunnen

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har...

Jente på skoleveien.

Tydelig sammenheng mellom prestasjonsorientert klima og emosjonelle problemer

Ungdom i videregående skole forteller om en økning av problemer som kan stamme fra stress på skolen...

Tre helsearbeidarar ved operasjonsbordet.

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser

Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske...

To kvinnelige fotballspillere i kampsituasjon på en grønn fotballbane. Spilleren i blå drakt skal til å skyte, mens spilleren i rød drakt står med ryggen til kamera og forsvarer. I bakgrunnen ses en mannlig dommer i gult.

Hvem er egentlig best i fotball av kvinner eller menn?

Ville du klart å skille kvaliteten av spillet i en fotballkamp på elitenivå om du ikke visste om...

En innvandrerkvinne holder en annen kvinne i hånden under fødsel

Flerkulturell fødselsstøtte gir trygghet for innvandrerkvinner under fødsel

Støtte fra en såkalt flerkulturell doula kan bidra til likeverdige helsetjenester for særlig sårbare...

En mannlig lærer snakker med to voksne studenter ved et bord med pc og bøker

Hvordan utvikle god erfaringsbasert læring for lærerstudenter?

For at erfaringsbasert læring i lærerutdanningen skal lykkes, må undervisningen være virkelighetsnær...

Portrettfoto av mann i offisersuniform

Advarer mot eksplosiver i naturen

Ammunisjon som ligg igjen i norsk natur utgjer ein stadig større trussel mot samfunnstryggleiken...

Fire mennesker poserer i en trapp

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

En kvinnelig lærer hjelper ei jente med noe på en ipad

Hvordan beholde læreren i jobben?

Et godt skolemiljø med med en tydelig og støttende ledelse kan få lærere til å bli. Lærere som er...

En person tar tak i en annen person i arm og albue

Hva gjør man med elever som slår?

Kunnskapsdepartementet vil lovfeste at lærere kan gripe inn fysisk når elever skader seg selv eller...

Siv Hilde Berg

– Myndighetene undervurderer befolkningen i nye kostråd

Argumentene for utelatelse av kostråd om ultraprosessert mat handler om helsekommunikasjon, ikke...

To unge kvinner går bortover en korridor med skrivebøker i hendene

Førstegenerasjonsstudentar som akademisk ressurs

Er høgare utdanning best tilpassa akademikarbarn? Amerikanske forskarar meiner...

Illustrasjonsfoto fra NOU 2015:11 Med åpne kort Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Varselutvalgets rapport – et symbol på skjebnens ironi?

Varselutvalgets forslag om å reformere dagens varselordning bærer dessverre skjebnens ironi...

Gullgubber

Gullgubbene fra Hauge og løkens makt

De unike gullgubbene fra Hauge i Klepp kan sees i sin helhet på museet fra 25. april, for første...