Hopp til hovedinnhold
9 artikler
Illustrasjon på digitalt samfunn

Deep learning E-MDS120

Deep Learning is a subset of Machine Learning which is completely based on artificial neural network

Bioenergy production and biomass valorization

Energy technology E-ENP120

This course covers the general energy picture of the world, and a brief introduction to various fuel

Illustrasjonsbilde: clean energy. Foto: Shutterstock

Geothermal Energy Systems E-ENP130

This course provides you general knowledge about geothermal energy, and its advantages and disadvant

Energy, energy technologies, and energy system integration E-PET515

This digital course gives you insight about energy and energy technologies, and enables you to asses

Vindmøller

Klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arb

Illustrasjon database, dataskjerm, filer som er lagret og hentes fram

Semantic technologies E-MDS100

This online course gives you an introduction to the most important semantic technologies, with the a

Advanced energy conversion technologies

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transit

Service design NHS

Solutions in Service Design E-DPS101

This course provides you with the foundation for the design of service experiences that impact cultu

Teknologisdesign NHS

Applied Service and Technological Design E-DPS102

In this course, you will leverage your knowledge on service design and technology design, and create