Hopp til hovedinnhold
49 articles
Rettsvitenskapsstudent Erik Midtbø Kvamme

Rettsvitenskap bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjone

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spen

Forretningsjus master

Det er stort behov i næringslivet for jurister som er spesialisert innen forretningsjuridiske emner.

Regnskap og revisjon master

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, juss og finans – og som gir deg

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør d

Ph.d.-utdanning ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har eit svært engasjert fagmiljø som underviser og dr

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

studentassistent handelshøgskolen

Ledige stillinger som studentassistent ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere stud

Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Ingeborg Foldøy Solli

Principal investigator Ingeborg Foldøy Solli is an associate professor in Economics at the UiS Busin

Venke Furre Haaland

Venke Furre Haaland

Principal investigator Venke Furre Haaland is associate professor of economics at the institute of S

Mari Rege

Mari Rege

Lab director Mari Rege is professor of Economics at the University of Stavanger Business School.

– Det beste med jobben min er muligheten til å treffe og hjelpe ulike mennesker hver dag

Fam Skjæveland jobber studerte bachelor i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS.

studenrepresentanter HHUiS

Studentrepresentanter ved Handelshøgskolen

Studentene er representert i alle styrer og utvalg på Handelshøgskolen ved UiS og deltar på denne må

– Fundamentet for vår lokale levestandard svekkes

Næringslivet i Stavanger-regionen skiller seg ut med svært høy lønnsomhet og verdiskaping sammenlign

To barn leker i skogen.

Lekbasert læring

Prosjektet Lekbasert læring (tidligere RogaBarn) skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer

To barn leker ved en huske.

Agderprosjektet - en god start for alle

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om h

Marte C. W. Solheim

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Solheim is Associate Professor and Head of Stavanger Centre for Innovation Research, at the Universi

Rettsvitenskap

Handelshøgskolen ved UiS skal utdanne spesialister i forretningsjus

Høsten 2021 etablerer Handelshøgskolen ved UiS et masterstudium i forretningsjus.

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferds

Ola Kvaløy – Dean, Professor of Economics

Ola Kvaløy is dean and professor of economics at the University of Stavanger Business School.

Mari Rege

Professor of Economics, UiS Business School

UiS EREE – Forskningsgruppe for energi, resurs- og miljøøkonomi

Forskere innenfor energi, resurs- og miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS og Institutt for sikke

Workshop

PhD course: PHD416 Randomized controlled trials in the social sciences

PhD students have the opportunity to attend this course, led by Professor Eric Bettinger from Stanfo