Hopp til hovedinnhold
146 articles

Ph.d.-utdanning ved UiS

Rettsvitenskapsstudent Erik Midtbø Kvamme

Rettsvitenskap bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjone

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spen

Master i forretningsjus

Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse innen forretnin

Regnskap og revisjon master

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, juss og finans – og som gir deg

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør d

Handelshøgskolen ved UiS og studenter på plen i forbindelse med semesterstart

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger driv forsking og utdanning innan økonomi, jus, innova

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

UiS - InGenious

InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft?

Intensivsykepleier

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

MSB Strategic Marketing and Analytics

MSB specialisation: Strategic Marketing and Analytics

A specialisation in Strategic Marketing and Analytics provides you with knowledge of marketing from

MSB specialisation: Applied Finance

A specialisation in applied finance will prepare you for work with the financing of investment and o

MSB specialisation: Business Development and Innovation

The specialisation in Business Development and Innovation offers specialist knowledge on how support

MSB specialisation: Strategy and Leadership

The specialisation in strategy and leadership provides you with knowledge of leadership, strategy, s

MSB Economics

MSB specialisation: Economics

The specialisation in economics gives you the competence and tools to analyse behavior of economic a

Department of Economics and Finance Seminars

Find seminars on economics and finance. Seminars are held Wednesdays from 12:15 to 13:15 p.m.

Strategi for Handelshøgskolen ved UiS 2021–2030

Strategi 2021–2030 for Handelshøgskolen ved UiS vart vedtatt av styret til fakultetet 4. juni 2021.

Strategi 2030 for Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) er en internasjonalt orientert handelshøgskole med en tydelig regio

InGenious

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurse

Fagside for Handelshøgskolen ved UiS

Ressurser fra biblioteket som er aktuell for Handelshøgskolen ved UiS.

Medisinsk teknolog foran skjermer

Disputaser ved UiS 2019

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2019.

menneskevrimmel

InGenious

InGenious er et utfordringsbasert program for å gi studentene innsikt i å jobbe med bærekraftig og i

Arrangementer ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS skal være en arena for dialog og samarbeid mellom akademia, næringsliv og b

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar.

Invitasjon til studenter: delta i diskusjon om ny strategi for Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS utvikler ny strategi mot 2030, og vi vil vite hva studentene våre mener.

synapse lab

Synapse Lab Seminar

We are happy to announce the Synapse Lab Seminar for UiS researchers interested in randomized contro

FNs bærekraftsmål

Opprydding av plastutslipp i elver

Julie Holter Heggdal og Sondre Løcka, siviløkonomstudenter på Handelshøgskolen ved UiS har deltatt i

hhuis

Leiinga på Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetet blir leia av dekan Ola Kvaløy og fakultetsdirektør Egil Kristensen.