Hopp til hovedinnhold
7 articles
Notatblokk, penn og kaffekopp

Presserom

Ph.d.-utdanning ved UiS

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Mediekontaktar

Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar.

Ph.d.-studieløpet (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse.

Dr. philos (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Doctor philosophiae (dr.