Hopp til hovedinnhold
7 articles
offshore bridges

Disputas om strukturell styrke på bruer

Nirosha Adasooriya har disputert med ei avhandling om strukturell styrke og sprekkdanning på stålbru

Disputas om simuleringsverktøy for offshore vindparkar

Ole-Erik Vestøl Endrerud har ikkje berre avlagt doktorgrad, men også brukt forskinga til å skape ein

Disputas om marint redningsarbeid i kalde klima

Knut Espen Solberg har disputert for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fak

Havteknologi

Havteknologi

Universitetet i Stavanger har definert hav som en av de strategiske satsingene i tidsperioden 2018-2

Filippo Malaguti. Foto: Rosenberg Worley AS

Skaper nye løsninger for havvind

Ved hjelp av matematiske modeller skal doktorgradsstudent Filippo Malaguti ved UiS bidra til testing

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk.

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Hele fem forskningsprosjekt fra UiS innen klima, utdanning og havbruk fikk støtte fra Forskningsråde