5 artikler
Kontorlandskap

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)...

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse. Emnet gir fordypning i både individuell og...

Mennesker som skåler

Tilbyr emne om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom emnet Arbeidsliv og rus vil du få kunnskap om førebygging, tidleg intervensjon og metodar...

Anestesisykepleier ser på monitor

Helseteknologi i klinisk praksis

Å kunne bruka teknologi i kopling med helse blir stadig viktigare. Ved UiS tilbyr vi derfor kurs i...

studenter i sykepleielab

Vil du øke din veiledningskompetanse?

UiS tilbyr hver høst et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning for å møte samfunnets behov...