38 artikler
 Studenter på campus.

Rektor sin bodskap på utvida leiarforum

Tverrfagleg samarbeid, framtidsretta og ettertrakta studietilbod og auka studentrekruttering var...

 Studenter på campus.

Korleis skal akademia møte generasjon Z?

Rektor Klaus Mohn sin tale under Nasjonalt studieveilederseminar 2023.

Rektor Klaus Mohn taler på semesteråpningen i fadderteltet 2023

Rektors tale til studentane ved semesterstart 2023

Rektor Klaus Mohn ønska studentane velkommen til eit nytt studieår under opningsseremonien i...

Hav og himmel med skyer møtes i en horisont

Bak skyene er himmelen alltid blå

Rektor Klaus Mohn sine tankar etter leiarsamling om omstilling.

Studenter rundt et bord

Behov for omstilling ved UiS     

Ope brev til tilsette om trongare tider ved UiS.

Sikkerheit og forskingsetikk

Målet om internasjonal sikkerheit står i kontrast til eit fundamentalt mål om internasjonalt...

Rektor med kappe på talerstol

Rektors tale på årsfesten 2022

Les rektor Klaus Mohns tale på universitetets seremoni for doktorkreering 28. oktober 2022.

Ukraina flagg

Speech at concert in support of Ukraine

A university’s nature is to stand up for democratic values and human rights.

Klaus Mohn, portrett

Eit opent universitet

Oppsider og utfordringar i ytringsrommet.

Let’s talk internationalisation!

What is internationalisation all about? What are the implied opportunities and challenges, and what...

Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger

Læring for livet – og for arbeidslivet

Arbeidslivsrelevans er høgaktuelt, og nyt stor merksemd frå alle hald. Frå studentar, frå tilsette...

strå i forgrunn, snø og plenen bak arne rettedals hus i bakgrunnen

Eitt universitet: Universitetet i Stavanger!

UiS skal romme mykje når det gjeld variasjon og mangfald, ikkje minst når det gjeld meiningar og...

Klaus Mohn talar på årsfesten.

Rektors tale på årsfesten 2021

Kjære alle saman, velkomen og gratulerer med dagen.

Fatih Birol

Æresdoktor for energi og omstilling

Ved årsfesten for Universitetet i Stavanger fredag 29. oktober 2021 blei eit nytt æresdoktorat...

Klaus Mohn sitt innlegg under Klimarealistene si tidsskrift-lansering

UiS-rektor Klaus Mohn gjekk i rette med Klimarealistene i innlegget han heldt under lanseringa av...

Ny start for studentane

Etter eit tøft år for studentane ligg mykje no til rette for ein løfterik semesterstart.

oppslagstavle

Tress i ess: HMS

Sjølv om HMS-innsatsen ikkje alltid er så synleg, så er det lite som er meir meiningsfullt.

sauer, vindmøller, bærekraft

Klare krav til berekraft

Berekraft er ikkje lenger noko ein kan smykke seg med nett som ein vil.

Foto av norsk vannkraftverk

Er Noreg rigga for omstilling?

Politikarane er unnfallande, og forklaringa er ikkje så komplisert. Dei aller fleste veljarane i...

EU-flagg og penger

Når draumane for framtida står på spel, gjer ein best i å halde seg vaken

I Noreg har vi eit visjonært vakuum, der nær sagt kven som helst kan boltre seg.

Novemberhilsen fra rektor Klaus Mohn

Novemberhelsing frå rektor Klaus Mohn

– Eg vil de skal vite at eg er stolt av dykk. Innsatsen de har lagt ned er ein viktig grunn til at...

samhandling

Tale til Lederforum 23. november 2020

Det har i sanning vore eit spesielt år, for studentane, for tilsette.

Humleenga på UiS campus_humler og blomster

Innlegg frå rektor: Grøn omstilling

Vegringa mot omstilling ser ein i stort og smått – i både næringslivet og politikken.

Illustrasjon med oljetønner og graf

Rør ikkje oljeskatten

Justering av skatteregimet er ein sløv reiskap mot oljeutfordringar og omstillingsbehov.