Hopp til hovedinnhold
45 articles
Bildet viser fylte bokhyller innover et stort rom

Kunnskapssenter for utdanning

Lite barn leser i en bok

Å lære å lese og skrive er en menneskerett

I læreplanen for norsk skole slås det fast at det å kunne lese og skrive er en forutsetning for å de

Studenter i gruppearbeid

Redaksjonsrådet for Lærerutdanningsportalen

Medlemmene av redaksjonsrådet finner du her.

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får

Fem prinsipper for overgangen fra barnehage til skole

Ved å se på tidligere forskning har forskere ved Kunnskapssenter for utdanning utarbeidet fem prinsi

Den internasjonale matematikkdagen 14. mars

UNESCO bestemte i 2019 at 14.

Effekter av tidlig intervensjon på utvikling av tallforståelse blant barnehagebarn og elever i 1. klasse

Forskningsnotat:

Utforsking av tilhøvet mellom språkleg og matematisk dugleik

Forskningsnotat:

Den internasjonale morsmålsdagen og flerspråklighet i Norge 

Språk er kunnskap, identitet og kultur.

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braa

Kjønnsforskjeller i episodisk hukommelse

Evnen vår til å hente fram minner om hendelser som har skjedd oss (episoder), er viktig for å funger

Kjønnsforskjeller i kognitive evner

Forestillingen om at forskjeller i menns og kvinners kognitive evner beror på biologiske forskjeller

Likskapar og ulikskapar mellom kjønna

Både i forsking, populærlitteratur og kvardagstale har det vore, og er det, vanleg å lese og høyre a

Andy Hargreaves digitalt seminar desember 2020

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt semi

Fører utdannelse til høyere intelligens?

Forskning på kognitive ferdigheter indikerer at det er en sammenheng mellom mengde utdanning og resu

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnoppl

gutt i forgrunn og noen andre barn i bakgrunnen. De er i en skolegård. Gutten smiler mot kamera, har sekken sin over den ene skulderen.

Anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbing i skolen

Metaanalysen fant at slike programmer kan redusere antall barn og unge som blir mobbet eller som uts

Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: fak

Kunnskapsoversikter

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område

Strategi for Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal blant annet sammenstill

Senterstyre

Styreperioden løper fra 15. oktober 2019 til 15. oktober 2022

Årsmeldinger

Kunnskapssenter for utdanning ble opprettet i 2013. Fra 1.

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

Forskningskartleggingen "De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø&

Elevsentrert undervisning

Tilpassa undervisningsmetodar som tar omsyn til elevane sine individuelle behov, evner og interesser

Hvordan redusere utbrenthet blant lærere?

Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren

Traumeorienterte tilnærminger i skolen

Det er et behov for mer forskning på traumeorienterte tilnærminger i skolen.

Læringseffekten av elevsamarbeid

Korleis gruppene er sett saman gjev ikkje utslag for læringa.