Hopp til hovedinnhold
29 articles
Bildet viser fylte bokhyller innover et stort rom

Kunnskapssenter for utdanning

Andy Hargreaves digitalt seminar desember 2020

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt semi

Fører utdannelse til høyere intelligens?

Forskning på kognitive ferdigheter indikerer at det er en sammenheng mellom mengde utdanning og resu

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnoppl

gutt i forgrunn og noen andre barn i bakgrunnen. De er i en skolegård. Gutten smiler mot kamera, har sekken sin over den ene skulderen.

Anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbing i skolen

Metaanalysen fant at slike programmer kan redusere antall barn og unge som blir mobbet eller som uts

Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: fak

Kunnskapsoversikter

Her finner du våre publiserte rapporter, organisert ut fra de tre kategoriene barnehage, grunnopplær

Strategi for Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal blant annet sammenstill

Senterstyre

Styreperioden løper fra 15. oktober 2019 til 15. oktober 2022

Årsmeldinger

Kunnskapssenter for utdanning ble opprettet i 2013. Fra 1.

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

Forskningskartleggingen "De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø&

Elevsentrert undervisning

Tilpassa undervisningsmetodar som tar omsyn til elevane sine individuelle behov, evner og interesser

Hvordan redusere utbrenthet blant lærere?

Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren

Traumeorienterte tilnærminger i skolen

Det er et behov for mer forskning på traumeorienterte tilnærminger i skolen.

Læringseffekten av elevsamarbeid

Korleis gruppene er satt saman gjev ikkje utslag for læringa.

Spelifisert læring i høgare utdanning

Teknologien i klasseromma inspirerer mange til å utforska undervising på digitale plattformar som su

Intervensjoners innvirkning på å planlegge, organisere, og utføre oppgaver

Barns evner til å planlegge, organisere og utføre oppgaver er svært viktige i skolesammenheng.

to gutter sitter mot hverandre på betonggulv og tegner med kritt.

Hvordan skape inkluderende fellesskap for barn med autisme?

I et utdanningssystem hvor et hovedmål for barnehager og skoler er å skape inkluderende fellesskap f

bildet viser klasserom med elever som jobber to og to eller i mindre grupper

Omvendt undervisning i matematikk

Det er en økende interesse for å ta i bruk omvendt undervisning («flipped classroom») som undervisni

Pandemisk pedagogikk

Et nyord fra korona-tiden er «pandemisk pedagogikk».

Kartlegger forskning med levende kart

KSU har samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene som er e

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med v

—Beslutninger skal tas på basis av kunnskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK)