75 artikler

Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer...

Juss i barnevernfaglig arbeid E-MJB150

Videreutdanning på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om...

Illustrasjonsfoto barnevernsarbeid

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom E-KAT100/E-KAT 200

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over...

diskusjon ved pc

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger...

Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du...

Gruppe unge voksne står rundt et bord og får veiledning av eldre voksen

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende...

Studenter i klasserom

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring...

Stavanger City Center

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter...

Introduction to geographic information systems E-GEO260

Dette kurset forbereder deg til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for...

Ensom jente

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Åpne bærbar datamaskin og boksamling i et klasserom. 3D illustrasjon

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset...

Terror

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til...

isfjell

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant...

brannmenn

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Prosess av karbonfangst og lagring

Carbon Capture and Storage E-GEO510

Dette kurset vil introdusere konsepter og utfordringer involvert i implementering av CO2-lagring i...

Light bulb

Introduction to renewable energy technology E-ENP119

Kurset tar for seg det generelle energibildet av verden, og energi- og klimamålene til Norge.

Kristoffer Svendsen1

Offshore Wind Law E-BSA150

Offshore Wind er et område med rask vekst i Asia, USA og delvis i Europa. Kurset Offshore Wind Law...

Person holde en liggende mobiltelefon i begge hendene. Det er 2 klosser som det står 5G på toppen av mobilen.

Introduction to 5G (5 studiepoeng) E-DAT302

Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene og har allerede...

Illustrasjonsfoto av en åpen laptop, telefon, notatblokk og et glass vann.

Åpne nettkurs fra UiS

Universitetet i Stavanger tilbyr et utvalg av kurs som du kan ta digitalt. Kursene er tilgjengelige...