Hopp til hovedinnhold
19 articles
Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter.

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk p

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS100

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring o

Introduction to geographic information systems E-GEO260

This course prepares you to read, understand, interpret, and create maps and other products from map

Ensom jente

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Terror

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS150

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terroris

isfjell

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS155

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser.

brannmenn

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS130

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den

Risikostyring E-MRS195

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Reinforcement learning

Reinforcement Learning E-MDS130

This course introduces AI and optimization in a fun, easy, interesting, immersive, and hands-on way

energisystem. Foto: Shutterstock

Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors

This comprehensive training course examines techniques for decision analysis with emphasis on aligni

Industrial worker offers a wind station with solar system and sea offshore oil platform icon on a virtual panel. Modern energy production concept. Smart power plant technology. Photo: Shutterstock

Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations

This course focuses on lean thinking and the role of using six sigma concepts to enhance operational

Risiko, illustrasjon. Foto: Shutterstock

Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems

The course has the focus on delivering knowledge on risk-based asset integrity assessment and contro

Kontorlandskap

MTO – Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)

Elever i industrihall får yrkesfaglig utdannelse

Industrial decisions and Performance management E-MTOM400

This course aims to give you core knowledge on various challenges and solutions in dealing with indu

Ph.d.-studieløpet (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse.

Buffet

Måltidsglede og samhandling E-BA250

Dette nettbaserte kurset øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på syk

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier.

Gratis kompetanseheving

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger.