20 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

UiS har fem ph.d.-program som kvar for seg spenner over eit breitt spekter av fagområde.

researcher breakfast logo

Velkommen til forskerfrokost

Start arbeidsdagen med inspirerende økter mens du nyter frokosten! Møt andre forskere, utvid...

PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du...

phd veilederen

For ph.d.-kandidater: Verktøy og veiledning

Finn verktøya og rettleiinga du trengjer gjennom heile ph.d.-løpet.

Bilde: Doktoravhandlinger

Vil du ta ein ph.d. ved UiS?

Vurderer du å ta ein ph.d.-utdanning ved UiS? Sjå våre ledige stillingar og korleis du kan søke på...

Et møte

Ph.D.-kurs: Antroposen, Bildung og utdanning

1 & 15 november 2023 digitalt; 6-8 desember 2023 i Stavanger, Norge

hånd som skriver

Emner - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige...

Disputas ved Universitetet i Stavanger

Disputasen er ph.d.-kandidatens sitt offentlige forsvar av avhandlingen sin. Dette er den...

Magne Mogstad underviste i økonometri for PhD-studenter

Doktorgradsstipendiater fra hele Skandinavia var samlet i Stavanger da Magne Mogstad underviste i...

Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

Biblioteket for deg som skriver ph.d.

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser du ofte har bruk for i starten av prosjektet. Her...

forskningsetikk

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i...

SQP

Supervisory Qualification Programme (SQP)

The PhD-Supervisory Qualification Programme at UiS is offered to academic employees from all...

workshop rundt bordet

Kurs og emner

Det finnes ulike typer kurs for ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger.

Opptak til ph.d.-program

Her finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal søke opptak til et ph.d.-program ved...

blyanter papir og pc

Regelverk og skjema knyttet til ph.d.-utdanning

Få oversikt over regelverk, retningslinjer og skjema for bruk i ph.d.-løpet ved Universitetet i...

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

Stoler i en forelesningssal

Inngang og oppstart av ph.d.-utdanningen

Nedenfor en oversikt over oppstartfasen i ph.d.-løpet. Prosessen fra ansettelse og opptak på ph.d...

ai, maskinlæring

Sluttføring - avslutning, innlevering og disputas

Handlingsforløp i sluttføringsfasen av ph.d.- utdanningen.

bokhyller og lys i bibliotek

Gjennomføring av ph.d.-utdanningen

Få oversikt og informasjon om de ulike fasene i ph.d.-løpet ved Universitetet i Stavanger. Dersom...

Ein gjeng kvinner står samla rundt ein utstillingsmonter på Stavanger museum

Miljøfortellingar som engasjerer

Ein internasjonal sommarskule innan miljøhumaniora har samla doktorgradsstudentar frå heile verda i...